Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Prostějovské úřady    Obecní a městské úřady    Mikroregiony   

Obecní a městské úřady

Seznam obecních a městských úřadů na Prostějovsku:

Alojzov

Alojzov je menší vesnička s dvěmi stovkami obyvatel. Najdete ji asi 10 km jihozápadně od Prostějova, na okraji lesů Drahanské vrchoviny. Založena byla poměrně nedávno v roce 1783. Od založení se zachovalo původní uspořádání obce, jedna hlavní silnice a na ni navazující ulice vedlejší.

Obecní úřad Alojzov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Bedihošť

Obec Bedihošť se nachází v okrese Prostějov, kraji Olomouckém. V obci žije přes 1030 obyvatel. První historická zmínka o obci je z roku 1249. Obec je v nadmořské výšce 209 m. nad mořem.

Obecní úřad Bedihošť
Bedihošť - neoficiální stránky
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Bílovice - Lutotín

Obec Bílovice-Lutotín vznikla spojením dvou samostatných obcí Bílovice a Lutotína. Obec najdeme severozápadním směrem od města Prostějov a na obou březích říčky Romže v nadmořské výšce 249 m n.m. Obec Bílovice odděluje od Kostelce na Hané právě tok Romže.

Biskupice

Obec Biskupice zaujímá místo 11 km východně od Prostějova v nadmořské výšce 205 m. Východně obce protéká katastrálním územím říčka Blata. Katastrem obce prochází silnice II/150 Votice - Havlíčkův Brod - Sebranice - Prostějov - Valašské Meziříčí a silnice III. třídy do Kralic na Hané, Klopotovic a Hrdibořic. Nejbližší železniční stanice Prostějov (11 km). Pošta, fara Kralice na Hané, zdravotní a matriční obvod Prostějov, škola Štětovice, Dubany, Vrbátky (dle ročníků).

Obecní úřad Biskupice
Místní akční skupina Prostějov venkov

Bohuslavice

Obec Bohuslavice leží 6 km vzdušnou čarou severovýchodně od Konice. Katastr obce má 485 ha (1950), území náleží k severovýchodnímu okraji Drahanské vrchoviny. Kóta na kostele uvádí výšku 408 m n.m.. Katastrem obce protéká na východě Lucký potok (v 50. letech na něm bylo vybudováno 5 rybníků), dále potok nese jméno Šumice. Západní a jižní částí protéká od ochozského údolí Pilávka.

Obecní úřad Bohuslavice
Mikroregion Konicko

Bousín

Obec Bousín se nachází 16 km západně od Prostějova, v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Ke dni 31.12.2007 zde žilo 122 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. Chráněnou památkou je zvonice z roku 1794.

Obecní úřad Bousín

Brodek u Konice

Brodek u Konice je nejvýše položená obec na Konicku. Leží v nadmořské výšce 613 m s nejvyšším vrcholem Babylon čnícím do výše 676 m. Jméno Brodek je zdrobnělina od slova brod – bývala v těchto místech bažina.

Obec Brodek u Konice
Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice
Mikroregion Konicko

Brodek u Prostějova

Městys Brodek u Prostějova leží na rychlostní komunikaci R 46 přímo uprostřed mezi městy Prostějov a Vyškov v nadmořské výšce 260 m. Obcí protéká potok Brodečka.

Úřad městyse Brodek u Prostějova
Základní škola Brodek u Prostějov
Mikroregion Předina

Březsko

Obec Březsko leží 2 km severně od města Konice v Olomouckém kraji v okrese Prostějov. Od založení, resp. první písemné zmínky z roku 1351, do roku 1618 jako součást panství Konice, v letech 1619 - 1848 statku Jesenec. Součástí obce je také osada Michnov, která byla založena roku 1785 po rozdělení panského dvora. Po roce 1948 samostatná obec, v letech 1986 - 1990 součást města Konice, roku 1990 již opět jako samostatná obec.

Obecní úřad Březsko
Základní informace o obci
Stránka Březska na webu Mikroregionu Konicko
Mikroregion Konicko

Budětsko

Obec Budětsko leží v Olomouckém kraji, v severozápadní části prostějovského okresu. Nejbližším městem je Konice, ležící přibližně 3 km západně od obce, od okresního města je Budětsko vzdáleno asi 25 km. K Budětsku náleží dvě osady, východním směrem ležící Slavíkov a jihozápadním Zavadilka, obě vzdálené asi 1 km. Nadmořská výška se pohybuje přibližně v rozmezí 430 - 460 m n. m.

Obecní úřad Budětsko
Mikroregion Konicko

Buková

Obec Buková se nachází uprostřed lesů ve vrcholové části Drahanské vrchoviny v západní části prostějovského okresu. Západně od obce je nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky 734 m n. m.

Obecní úřad Buková

Čehovice

Obec Čehovice leží přibližně 8 km jihovýchodně od okresního města Prostějov na spojnici okresních měst Prostějov - Kroměříž. Na okraji vesnice protéká říčka Vřesůvka. Obec se skládá z katastrálního území Čehovice. V současné době žije v obci 520 obyvatel, z toho 245 mužů a 275 žen. Průměrný věk obyvatel činí 39,5 roku.

Obecní úřad Čehovice
Základní knihovna Čehovice
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Čechy pod Kosířem

Obec Čechy pod Kosířem leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, pod kopcem, jehož název má v přívlastku svého jména. Tento název je historicky doložen již r. 1618 (…pod Kosyržem), úředně však zaveden až od r. 1925.

Obecní úřad Čechy pod Kosířem
Region Haná

Čelčice

Čelčice jsou větší zemědělská obec se 540 obyvateli a najdeme ji jihovýchodním směrem od města Prostějov, v oblasti Hané. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Valová a u silnice vedoucí z Prostějova do Kojetína. Kolem západního okraje obce vede železniční trať Prostějov - Nezamyslice - Brno.

Obecní úřad Čelčice
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Čelechovice na Hané

Obec Čelechovice na Hané tvoří s osadami Kaple a Studenec jeden politický a hospodářský celek. Rozkládá se v poměrně členitém terénu v blízkosti hanácké hory Kosíře, který má nadmořskou výšku 442 m. Celková výměra obce Čelechovice na Hané je 727 ha a je tvořena katastrem Čelechovice s 524 ha a katastrem Studenec s 203 ha. Leží v nadmořské výšce asi od 230 m do 318 m (Štěrky).

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Region Haná

Dětkovice

Obec Dětkovice se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Ke dni 28.8.2006 zde žilo 488 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355. Původní název od vl. jména Dědek nebo Dětek-Dětmar-Dětřich.

Obecní úřad Dětkovice
Místní akční skupina Prostějov venkov

Dobrochov

Dobrochov je malá zemědělská obec s 240 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Prostějov. Kolem západního okraje obce prochází rychlostní komunikace z Prostějova do Brna. Východním směrem od obce se zvedá kopec Předina (312 m n. m), jehož vrchol je uváděn jako střed Moravy.

Obecní úřad Dobrochov
Mikroregion Předina

Dobromilice

Obec Dobromilice se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Obec má 829 obyvatel. Dobromilice jsou starobylá ves, o které je písemná zmínka již v roce 1280, kdy tu byl vladycký statek pana Adama z Dobromilic. Počátkem 14. století tu byl ještě dvůr, jehož majitelem se stala olomoucká kapitula.

Obecní úřad Dobromilice
Mikroregion Němčicko

Doloplazy

Území Doloplaz a Poliček je součástí Hornomoravského úvalu, široké příkopové propadliny. Terén je mírně členitý. Svažuje se k vodním tokům, v nadmořské výšce v rozpětí od 208 do 256 m n.m.

Obecní úřad Doloplazy
Mikroregion Němčicko

Drahany

Městys Drahany dal název vrchovině, na které se nachází. Drahany leží v západní části prostějovského regionu v Olomouckém kraji, na hlavním hřebeni Drahanské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 625 metrů. Drahany jsou nejvýše položenou obcí východní části Drahanské vrchoviny. Městys leží na silnici III. třídy č. 377 vedoucí z Plumlova do Lipovce. Od okresního města je vzdálen 20 km.

Úřad městyse Drahany
Základní stránka úřadu
Staré stránky obce
Jubilejní Masarykova základní škola Drahany

Držovice

Obec Držovice se nachází na severovýchod od města Prostějova, s kterým těsně sousedí. Obec vznikla 1.7.2006 po referendu, ve kterém se občané rozhodli pro samostatnost a oddělení obce od Prostějova. Celkový počet obyvatel Držovic k 1.1.2008 je 1281.

Obecní úřad Držovice
Občanské sdružení Držovice

Dřevnovice

Obec Dřevnovice se nachází na jihozápadě okresu Prostějov, při soutoku řeky Hané a Pačlavského potoka. První písemné zmínky jsou z roku 1365, ale obec byla založena asi okolo roku 1205. Jistý pramen uvádí, že v r. 1329 zde stála dřevěná tvrz, což dokazuje, že pravděpodobný vznik obce bude asi ve II. polovině 13. století.

Obecní úřad Dřevnovice
Obecní knihovna Dřevnovice
Mikroregion Němčicko

Dzbel

Čtyři kilometry severozápadně od města Konice leží v Olomouckém kraji obec Dzbel. První písemná zmínka o obci Dzbel je v Zemských deskách olomouckých a datuje se k roku 1351. Z okolních obcí to byla největší vesnice.

Obecní úřad Dzbel
Neoficiální stránky obce
Mikroregion Konicko

Hačky

Malá vesnička, ležící na náhorní plošině v severovýchodní části Drahanské vrchoviny, začala psát svoji historii již na počátku 14. století. První písemná zpráva o Hačkách je z r. 1318.

Obecní úřad Hačky
Mikroregion Konicko

Hluchov

Obec Hluchov leží na jižním okraji Zábřežské vrchoviny okrsku Přemyslovické vrchoviny, v přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou, západně od výrazné etnografické oblasti ústřední Hané. Jedná se o pahorkatinu tvořící pruh nižšího terénu v pokračování tektonické sníženiny Prostějovské kotliny. V řešeném území plochý terén pozvolna stoupá zhruba od východu k západu. Nejvyšším bodem je zde kóta 424m.n.m. na severozápadě. Jižní hranici řešeného území tvoří široká niva Romže.

Obecní úřad Hluchov

Horní Štěpánov

Obec Horní Štěpánov s osadami Pohora a Nové Sady leží v severní části Drahanské vrchoviny označované jako Konická vrchovina nedaleko od Babáče, druhého největšího kopce Drahanské vrchoviny (720 m n. m.). Do roku 1948 náležela obec do soudního okresu jevíčského, který byl součástí okresu Moravská Třebová, do roku 1960 patřila do okresu boskovického a nyní je i s oběma připojenými osadami součástí okresu prostějovského v Olomouckém kraji.

Obecní úřad Horní Štěpánov
Mikroregion Konicko

Hradčany - Kobeřice

Obec Hradčany-Kobeřice, která vznikla spojením dvou samostatných obcí, leží na říčce Brodečce v zemědělské oblasti Hané v nadmořské výšce 225 m. n. m. Obec leží na území se starým osídlením, přičemž l. písemná zpráva o Kobeřicích pochází z roku 1399 a o Hradčanech již z roku 1160. Jihozápadně od Kobeřic je kopec Hůrka, severně od obce kopec Předina, na němž se tyčí rozhlasový vysílač. Na rozhraní obou katastrů obce v blízkosti silnice spojující obě části obce se nachází zatopený bývalý kamenolom, který je v létě využíván jako přírodní koupaliště. V roce 2006 žilo v obci 437 obyvatel a Hradčany - Kobeřice tak patří k menším obcím Mikroregionu "Předina".

Obecní úřad Hradčany-Kobeřice
Mikroregion Předina

Hrdibořice

První písemná zmínka o obci Hrdibořice se datuje rokem 1254 a v roce 2004 obec oslavila výročí 750 let. Hrdibořice jsou malou zemědělskou obcí s 250 obyvateli a najdeme ji východním směrem od města Prostějov v oblasti Hané. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Blaty a v prostoru mezi obcí a tokem řeky je oblast mokřadů a rašelinišť.

Obecní úřad Hrdibořice

Hrubčice

Hrubčice se rozkládají na ploše 837 ha v oblasti úrodné Hané v nadmořké výšce 210 m, původ názvu obce je z: "ves lidí Hrubkových" a první zmínka pochází z roku 1368. Částí obce Hrubčice jsou Otonovice.

Obecní úřad Hrubčice
Staré stránky obce
ZŠ Hrubčice
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Hruška

Obec Hruška leží v jižní části Olomouckého kraje severovýchodně od Němčic nad Hanou v nadmořské výšce 220 m, v blízkosti protéká řeka Haná a obcí prochází cyklotrasa od Němčic nad Hanou,je členem mikroregionu "Němčicko".

Obecní úřad Hruška
Mikroregion Němčicko

Hvozd

Starobylá obec, nacházející se v severovýchodním cípu mikroregionu, vznikla jako malá osada uprostřed hlubokých lesů. Její založení mělo svůj význam, neboť stála u důležité staré obchodní cesty mezi Olomoucí a Prahou. Nejstarší dochovaný zápis o Hvozdu pochází již z roku 1275.

Obecní úřad Hvozd
ZŠ a MŠ Hvozd
Mikroregion Konicko

Ivaň

Obec Ivaň najdeme v oblasti Hané, jihovýchodním směrem od města Prostějov. Ivaň je zemědělská obec s 470 obyvateli. Obec se rozkládá v prostoru mezi řekou Moravou a řekou Valová. Severně nedaleko obce je oblast bývalé pískovny. První zmínka o obci je z roku 1359.

Obecní úřad Ivaň
Mikroregion Střední Haná

Jesenec

Jesenec, obec vzdálená 28 km severozápadně od Prostějova, se rozprostírá na jižním svahu zámecké Horky při silnici z Konice do Moravské Třebové. Nadmořská výška u zámku je 495 metrů. Jméno vzniklo podle názvu stromů - jasanů, lidově zvaných „jeseny“. Obec má tři části – část u nádraží se jmenuje Měrotínek (podle nedalekého lesa, zvaného „Hora měrotínská“), část u sousedního Dzbele nese název Drahy a část obce od Konice se nazývá Špice.

Obecní úřad Jesenec
Domov důchodců Jesenec
Mikroregion Konicko

Kladky

Kladky patří k nejzápadnějším obcím v prostějovském okresu. Leží v nadmořské výšce 580 m n. m. a rozkládá se na rozloze 1311 ha. Obcí protéká říčka Věžnice.

Obecní úřad Kladky
ZŠ a MŠ Kladky
Mikroregion Konicko

Klenovice na Hané

Klenovice na Hané jsou větší zemědělskou obcí s 830 obyvateli a najdeme ji v oblasti Hané, jihovýchodním směrem od města Prostějov. Obcí prochází silnice vedoucí z Prostějova do Kojetína. Klenovice se rozkládají na levém břehu řeky Valová. První písemná zmínka o obci je z roku 1309.

Obecní úřad Klenovice na Hané
ZŠ Klenovice na Hané
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Klopotovice

Uprostřed Hané asi 4 kilometry na západ od Tovačova se nachází malá obec Klopotovice. Je to v jihovýchodní části okresu Prostějov, na hranicích okresů Prostějov, Přerov a Olomouc. Obec leží v okrajové části Hornomoravského úvalu s velmi úrodnou černozemní půdou a s minimálním podílem lesů. Rozsáhlé vodní plochy okolo města Tovačova jsou od obce vzdáleny 3 - 5 km vzdušnou čarou. Nadmořská výška obce je 207 m. Katastrální území obce je rovinaté s výškovým rozdílem do 10 m.

Obecní úřad Klopotovice
Místní akční skupina Prostějov venkov

Konice

Město Konice je druhé největší město prostějovského okresu tvořené z šesti částí (Konice, Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina, Runářov). Počet obyvatel 3000 (r. 2003), rozloha 2 447 ha. Od 1.1.2003 je Konice obcí s rozšířenou působností pro správní celek s počtem obyvatel 11 533 (r. 2003) a rozlohou 17 805 ha.

Městský úřad Konice
Služby města Konice
Základní škola a gymnázium města Konice
ZUŠ Konice
Mikroregion Konicko

Kostelec na Hané

Kostelec na Hané je již od 16. století městečko, od 1.7.1970 město na březích říčky Romže, v rovině o nadmořské výšce 246 m chráněné ze severu masivem Velkého Kosíře, 5 km severozápadně od Prostějova, na 7. kilometru železniční trati 271 Prostějov - Kostelec - Chornice - Třebovice v Čechách, která se zde větví na trať 275 Kostelec - Senice - 0lomouc (38 km).

Městský úřad Kostelec na Hané
Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané
Domov pro seniory Kostelec na Hané
Římskokatolická farnost Kostelec na Hané
Městská knihovna v Kostelci na Hané

Koválovice - Osíčany

Koválovice - Osíčany vznikly spojením dvou samostatných obcí Koválovic a Osíčan. Obec najdeme jižním směrem od města Prostějov a v nejjižnější části olomouckého kraje. Koválovice - Osíčany jsou malou zemědělskou obcí s 290 obyvateli.

Obecní úřad Koválovice-Osíčany
Mikroregion Němčicko

Kralice na Hané

Kralice na Hané jsou poměrně velkou zemědělskou obcí s 1330 obyvateli a najdeme ji východně od Prostějova v oblasti Hané. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Valová. První písemná zmínka o obci je z roku 1225 a na jejím území se dochovala řada památek. Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Úřad městyse Kralice na Hané
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Krumsín

Tato obec leží jen několik kilometrů od malebného Plumlova. Krumsín je zajímavý nejen tím, že tam byl svého času cukrovar, ale pravé i svým jménem. Prapůvod názvu této obce pochází ze staročeského „krmsa“ (od slovesa krmiti) - což jest živitel, krmitel, podobně jako „plaksa“ ufňukanec. Jak čas běžel jméno se měnilo až se ustálilo na dnešním Krumsín.

Obecní úřad Krumsín
Základní škola Krumsín
Mikroregion Plumlovsko

Laškov

Název obce Laškov vznikl přidáním přisvojovací přípony –ov za jméno zakladatele. V Laškově se jedná o jméno Lašek, které je odvozeno od Ladislava. Laškov leží na rovině, mírně se svažující na východ. Protéká jím potůček, zvaný Laškovský. Pod dědinou nad mlýnem, zvaným Trňák, ústí do řeky Šumice. Zde je nejnižší místo Laškova - 275 m nad mořem.

Obecní úřad Laškov
Region Haná

Lešany

Obec Lešany leží severozápadním směrem od města Prostějov. Lešany jsou nevelká zemědělská obec s 380 obyvateli. Od severního a západního okraje obce, podél toku Lešanského potoka se rozprostírá nevelký les. První zmínka o obci je z roku 1272.

Obecní úřad Lešany

Lipová

Obec Lipová leží jižním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. K obci Lipová byly připojeny osady Hrochov a Seč a společně s osadami má Lipová 800 obyvatel. Od okrajových částí Lipové se zvedají zalesněné stráně kopců. Západním směrem od obce je na toku říčky Hloučely přírodní rezervace Lipovské úpolínové louky, tvořená mokřadními loukami s růstem úpolínu evropského. První písemná zmínka o obci je z roku 1379.

Obecní úřad Lipová
Základní škola a mateřská škola Lipová
Mikroregion Konicko

Ludmírov

Jednotlivé místní části správního celku Ludmírov (Ludmírov, Milkov, Ospělov, Dětkovice a Ponikev) se nacházejí v severním cípu okresu Prostějov asi 10 km severně od městečka Konice. Katastr vesnice hraničí na severu s okresem Olomouc.

Obecní úřad Ludmírov

Malé Hradisko

Dějiny obce Malé Hradisko a jeho nejbližšího okolí sahají hluboko do dávné minulosti. První historicky doložené osídlení v katastru obce je datováno do prvního století před naším letopočtem. Ve čtvrtém století před naší érou pronikly ze západních zemí na území Čech a Moravy početné keltské kmeny. Jedním z nejvýznamnějších starověkých měst na území Čech a Moravy bylo Staré Hradisko. Svou rozlohou a počtem obyvatel patřilo k mohutným starověkým městským sídlištím Existovalo v 1. století př.n.l. a rozkládalo se ve východní části katastru nynější obce Malé Hradisko.

Obecní úřad Malé Hradisko

Mořice

Mořice leží ve výšce 206 metrů nad mořem a žije zde celkem 483 obyvatel. O původu samotného jména Mořic se usuzuje, že pochází pravděpodobně od dávného názvu lučnatých niv, močálů, močidel neboli mořin, které se kdysi rozkládaly podél říčky Hané.

Obecní úřad Mořice
Mořice pro občany - občané pro Mořice
Mikroregion Němčicko

Mostkovice

Mostkovice jsou velkou zemědělskou obcí s 1280 obyvateli a najdeme ji nedaleko západního okraje města Prostějov. Obcí prochází silnice spojující Prostějov a Plumlov. Obec se rozkládá na obou březích řeky Hloučely a jižně od obce se rozprostírá les. První písemná zmínka o obci je z roku 1141. Stichovice se poprvé zapsaly do historie v roce 1078 dle dokumentů kláštera Hradisko v Olomouci.

Obecní úřad Mostkovice
Autokemp Přehrada Mostkovice
Letní kino Mostkovice
Mostkovice - neoficiální web
Mostkovické e-zin
Mikroregion Plumlovsko

Myslejovice

Obec Myslejovice leží 10 km od Prostějova na východním výběžku Drahanské vysočiny, 360 m n. m. s nevyšším bodem Stříbrná 551 m n.m.V obci se nachází pětitřídní základní škola a mateřská škola, lesní správa, obecní úřad, knihovna, pošta, dva hostince a dva obchody. Obec je oblíbenou rekreační oblastí a je vybavena rekreačními chatkami.

Obecní úřad Myslejovice
Místní akční skupina Prostějov venkov

Němčice nad Hanou

Němčice nad Hanou jsou nevelké město s 2100 obyvateli a najdeme jej jihovýchodním směrem od Prostějova a na levém břehu řeky Haná. Městem prochází železniční trať Prostějov - Nezamyslice - Kojetín. U jihovýchodního okraje města jsou vybudovány dvě vodní nádrže. V okolí města se rozkládá mírně zvlněná zemědělská oblast Hané.

Městský úřad Němčice nad Hanou
Základní škola v Němčicích nad Hanou
Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Dům dětí a mládeže Orion
Mikroregion Němčicko
Mikroregion Střední Haná

Nezamyslice

Městys Nezamyslice leží přibližně v 25 km jižně od okresního města Prostějov na obou březích říčky Haná. Katastrální území měří 731 ha a skládá se ze dvou katastrů Nezamyslice a Těšice, což je současně název místní části, v níž žije 69 obyvatel. První písemná zmínka o obci se datuje z r. 1276. V městysi žije 1383 obyvatel v 348 domech.

Úřad městyse Nezamyslice
Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice
Mateřská škola Nezamyslice
Mikroregion Němčicko

Niva

Obec Niva leží západním směrem od města Prostějov a v oblasti Drahanské vrchoviny. Obcí protéká potok Bílá voda a na jeho toku je u severního a jižního okraje obce vybudován rybník. Oblast kolem Horního rybníka je chráněná jako přírodní rezervace Nivské louky. V jižní části obce najdeme přírodní památku Návesní niva, kterou tvoří zamokřené nivní louky. V nedalekém okolí obce se rozprostírají lesy. Niva je nevelká obec s 380 obyvateli. První písemná zmínka o obci je z roku 1347 a obec patřila k majetku plumlovského panství. Původně se obec nazývala Hartmanice, k přejmenování došlo po druhé světové válce v roce 1949. V období druhé světové války bylo obyvatelstvo obce násilně vystěhováno a Němci používali obec jako cvičnou střelnici.

Obecní úřad Niva

Obědkovice

Obec leží ve vzdálenosti 15 km od města Prostějov v kraji nazvaném Haná. Její poloha v této oblasti přímo předurčuje celkový zemědělský charakter obce. Blízkými většími sídelními útvary jsou Kojetín, Tovačov (Severomoravský kraj) a Němčice na Hané. Severní části obce se dotýká silnice 2. třídy Prostějov - Kojetín - Kroměříž - Tlumačov, což je optimální infrastrukturou pro dojíždění za prací, kulturou, sportem či vhodné spojení s podnikatelskou činností. Sama obec má místní komunikace zpevněné, jimž dominuje páteřní silnice o šířce 6 m.

Obecní úřad Obědkovice
Mikroregion Střední Haná

Ohrozim

Obec Ohrozim leží v nadmořské výšce 315 m n.m., směrem západním od Prostějova, 3 km od Plumlovské přehrady. První zprávy o Ohrozimi jsou z roku 1131, kdy tato osada byla obklopena ohrazenými rybníky, odkud pochází název obce. Dnes žije v obci 450 obyvatel. Dominantou je kostel sv. Václava, postavený v roce 1853 v románském slohu, v letech 2003 a 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Další významnou památkou je socha sv. Floriána, patrona hasičů.

Obecní úřad Ohrozim
Mikroregion Plumlovsko

Ochoz

Ochoz je malá obec s 200 obyvateli, ležící severovýchodně od města Konice a na úpatí vrcholků Drahanské vrchoviny. Nedaleko východního okraje obce na okraji lesa vyvěrá minerální voda a to Ochozská kyselka. V okolí obce je mírně zvlněná krajina, kde se lesy střídají s poli. První zmínka o obci je z roku 1351 a byla součástí majetku konického panství.

Obecní úřad Ochoz
Mikroregion Konicko

Olšany u Prostějova

Obec Olšany u Prostějova leží severním směrem od města Prostějov, v zemědělské oblasti Hané. Nedaleko jihovýchodního okraje obce prochází rychlostní komunikace z Olomouce do Prostějova. Obec se rozkládá na levém břehu říčky Blaty. Součástí obce je nedaleká osada Hablov a společně mají 1440 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1131 a byla součástí majetku olomoucké kapituly.

Obecní úřad Olšany u Prostějova
Základní škola Olšany u Prostějova
Region Haná

Ondratice

Ondratice jsou obec, která se rozkládá na úpatí posledních výběžků Drahanské vysočiny v údolí nevelkého potoka zvaný Ondratický, který vyvěrá ze studánky u mohutného buku v "Křenici" a vtéká do potoka v Brodku zvaného "Broděnka". Ondratice patřily v dřívějších dobách k okresu Vyškov.

Obecní úřad Ondratice
Mikroregion Předina

Otaslavice

Obec Otaslavice najdeme jižním směrem od města Prostějov a pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny. Do roku 1950 byly Otaslavice katastrálně rozděleny na Dolní a Horní, dnes jsou spojeny jako jedna obec Otaslavice a mají 1280 obyvatel. Obcí protéká říčka Brodečka a u jižního okraje obce je u jejího toku vybudován Dolní rybník. Západním směrem od obce se rozprostírají rozlehlé lesy vojenského výcvikového prostoru Dědice. U západního okraje obce na ostrohu nad říčkou Brodečkou jsou pozůstatky zříceniny hradu a tvrze.

Obecní úřad Otaslavice
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice
Římskokatolická farnost svatého Michala Otaslavice
Mikroregion Předina

Otinoves

Obec Otinoves se nachází na Drahanské vysočině v průměrné nadmořské výšce 576 m jihozápadním směrem od okresního města Prostějova vzdušnou čarou asi 19 km vzdálená. Staré zastavění obce sleduje citlivě teréní zvlnění a tvoří svými zemědělskými usedlostmi esovitě prohnutý tvar se širokou návsí. K celkovému kladnému architektonickému dojmu z obce přispívají především dva rybníky, vzdušný zelený střed obce, který se rozprostírá podél protékajícího potoka.

Obecní úřad Otinoves
Původní stránky obce Otinoves
Otinoves očima redaktora Projektů pro Prostějov

Pavlovice u Kojetína

Vesnice, ležící ve zvlněném terénu jv. cípu Tištínské pahorkatiny, je v písemných pramenech uváděna poprvé v r. 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic.

Obecní úřad Pavlovice u Kojetína
Mikroregion Němčicko

Pěnčín

Obec Pěnčín leží patnáct kilometrů severozápadně od Prostějova. V roce 2001 čítá obec 271 domů. Kromě sboru dobrovolných hasičů je aktivní myslivecká společnost Hubert Pěnčín.

Obecní úřad Pěnčín
Původní stránky obce
Region Haná

Pivín

Obec Pivín leží v jižní části Olomouckého kraje, asi 15 km jihovýchodně od města Prostějova. Leží na Prostějovské pahorkatině, která je součástí Hornomoravského úvalu. Nachází se v kotlině, otevřené na severovýchod a jihovýchod. Na severu sousedí s obcí Čelčice, na severovýchodě s Klenovicemi, na jihozápadě s Dobromilicemi, severozápadně s lázeňskou obcí Skalka, jihovýchodně s Tvorovicemi a jižně s Němčicemi nad Hanou.

Obecní úřad Pivín
Mikroregion Němčicko

Plumlov

Městečko Plumlov je položeno v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova a žije v něm 2 300 stálých obyvatel. Plumlov se skládá ze 4 místních částí (Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry).

Městský úřad Plumlov
Domov pro seniory Soběsuky
Základní škola Plumlov
ZUŠ Plumlov
Mikroregion Plumlovsko
Zámek Plumlov
Camping Žralok Plumlov

Polomí

Ves typu návesní silnicovky ve svazitém údolí severního cípu Drahanské vrchoviny. Náves obestupují volně uspořádaná původní přízemní stavení s půdním polopatrem, většinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí.

Obecní úřad Polomí
Mikroregion Konicko

Prostějov

Prostějov – největší město regionu Prostějovsko, leží uprostřed Moravy. Rozkládá se na ploše 46,6 km2, v nadmořské výšce 225 m. Řečeno zeměpisně, leží v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, v rovině, která se nazývá Haná na 49 stupni severní zeměpisné šířky a 17 stupni východní zeměpisné délky. Podnebí je přechodné, mezi východoevropským vnitrozemským a západoevropským přímořským. Prostějov, ležící na Hané, patří do oblasti teplé s mírnou zimou. Teplotní poměry jsou dány nízkou nadmořskou výškou a horskou hradbou Jeseníků ze severu. Přes Prostějov, nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky: Hloučela a Romže. Hloučela pramení na Drahanské vrchovině, Prostějov míjí, městem protéká jen její rameno – Mlýnská strouha. Romže pramení u Dzbele a východně od Prostějova se spojuje s Hloučelou.

Město Prostějov
Městský úřad Prostějov
Odbor školství a kultury
Střední školy - okres Prostějov
Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova
Městské divadlo Prostějov
Divadlo Point
Muzeum Prostějovska
Kulturní klub Duha
Společenský dům Prostějov
SportCentrum - dům dětí a mládeže
Informační centrum pro mládež
Lidová hvězdárna v Prostějově
Prostějov na Wikipedii
Prostějov na Turistika.cz
Prostějovský zámek na webu Hrady.cz

Prostějovičky

Prostějovičky se rozkládají na úpatí Drahanské vrchoviny, jihozápadním směrem od Prostějova. Celková rozloha obce je 304 ha, nadmořská výška je 382 metrů nad mořem. V současné době zde žije 278 obyvatel.

Obecní úřad Prostějovičky
Mikroregion Plumlovsko

Protivanov

V současné době je Protivanov městysem, který plní pro mnoha stránkách úlohu menšího regionálního centra, zejména po stránce hospodářské a náboženské. Tento jistý centrální charakter je dán jednak jeho polohou (na hlavní cestě mezi Boskovicemi a Prostějovem), ale také jeho bohatou historií.

Úřad městyse Protivanov
Základní škola Protivanov

Přemyslovice

Obec se rozprostírá v jižní části Zábřežské vrchoviny v údolí Přemyslovského potoka, který pramení na stráni nad obecním úřadem a vlévá se u Kandie do Pilávky, a ta u Náměště na Hané do Šumice. Vesnice je budována podél silnice II. třídy č. 366 z Prostějova do Konice (tzv. horní konec) a podél silnice na Pěnčín (dolní konec).

Obecní úřad Přemyslovice
ZŠ Přemyslovice

Ptení

Obec Ptení se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1109 obyvatel. Název obce pochází od staroslovanského slova slova „Ptení“, což byla podoba podstatného jména „pták“.

Obecní úřad Ptení
Základní škola a mateřská škola Ptení

Raková u Konice

Raková u Konice se nachází na střední Moravě, v severní, vrchovinné části okresu Prostějov, kraje Olomouckého. Leží asi 7 km severovýchodně od města Konice v nadmořské výšce 404 m.

Obecní úřad Raková u Konice
Mikroregion Konicko

Rakůvka

Naše obec tedy vznikla v době, kdy území bylo v dějinných souvislostech ve velkém rozkvětu. Jednalo se o dobu předhusitskou, spojenou s vládou nejvýznamnějšího vládce tehdejší Evropy, Karla IV., který na český trůn nastoupil 26.8.1346.

Obecní úřad Rakůvka
Mikroregion Konicko

Rozstání

Obec Rozstání a osada Baldovec se nachází v západní části prostějovského okresu, na rozhraní s okresem blanenským a vyškovským. Průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi 480 a 620 m.n.m. Rozstáním prochází silnice III. třídy z Prostějova do Blanska. V jižní části obce je křižovatka s odbočkami na Baldovec (osada patřící pod správu Rozstání) a směrem na Kulířov a dále k Vyškovu.

Obecní úřad Rozstání
Obec Rozstání
Původní stránky obce
Baldovec

Seloutky

Seloutky jsou malá obec ležící 5 km jihozápadně od okresního města Prostějova. Rozkládají se východně od posledních výběžků Drahanské vrchoviny, na západním okraji Hornomoravského úvalu, v Prostějovské kotlině. Střed obce leží v nadmořské výšce 256 m, nejvyšším bodem katastru je vrchol Chlumu s nadmořskou výškou 420 m.

Obecní úřad Seloutky
Místní akční skupina Prostějov venkov

Skalka

Lázně Skalka leží 12 kilometrů od Prostějova. Ač by se první pohled mohlo zdát, že míříte do samého srdce Hané, opak je pravdou. Skalka se nachází v mírně zvlněném terénu posledních výběžků Drahanské vrchoviny. Samotná obec je pak skryta v malém údolí mezi okolními kopci, které zajišťují složení místních minerálních vod.

Obecní úřad Skalka
Lázně Skalka
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Skřípov

Obec Skřípov leží na serverozápadním cípu Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 586 m n. m. Rozkládá se na rozloze 1106 ha. První zmínky o obci jsou z poloviny 16. století.

Obecní úřad Skřípov
Mikroregion Konicko

Slatinky

Slatinky leží v malebném údolí, ohraničeném na západě zalesněným úbočím Velkého Kosíře, který je svou nadmořskou výškou 443 m, nejvyšším bodem našeho katastru. Ze severu pak holým hřebenem Malého Kosíře. Na jižní straně uzavírá údolí útvar chráněné krajinné oblasti se stepní květenou zvaný Vápenice, naleziště vzácných zkamenělin živočichů devonského moře. Východním směrem otvírá se údolí do hanácké roviny. Tím směrem je za pěkného počasí vidět sv. Kopeček u Olomouce, kostel v Dubu a věž zámku v Tovačově.

Obecní úřad Slatinky
Region Haná

Smržice

Smržice jsou typická hanácká obec v jižní části Olomouckého kraje, 3 km severozápadně od Prostějova. Mají přes 540 domů a více než 1500 obyvatel (2006). Katastrální území zaujímá rozlohu 1256 ha.

Obecní úřad Smržice
Region Haná

Srbce

Obec Srbce je malá vesnička, která se nachází na rozhraní Chřibů a Hané v nadmořské výšce od 250 do 310 m na území okresu Prostějov. Rozloha obce činí 159 ha a v dnešní době zde žije 90 obyvatel.

Obecní úřad Srbce
Mikroregion Němčicko

Stařechovice

Obec Stařechovice, včetně místní části Služín, se nachází asi 8 km severozápadně od města Prostějov pod vrcholem Velkého Kosíře (442 m n. m) v blízkosti posledních výběžků Drahanské vrchoviny. K 28.8.2006 měla obec 542 obyvatel. Velikost katastrálního území je 660 ha.

Obecní úřad Stařechovice
Region Haná

Stínava

Stínava je obec v Olomouckém kraji v okrese Prostějov na hranicích Hané a Moravského krasu. Mezi historické památky obce patří původně románský kostel a kaple. Obec má asi 150 obyvatel.

Obecní úřad Stínava
Mikroregion Plumlovsko

Stražisko

Obec Stražisko najdeme jižním směrem od města Konice a v oblasti Drahanské vrchoviny. Součástí obce jsou přilehlé osady Růžov a Maleny a společně s těmito osadami má obec 400 obyvatel. Stražisko se rozkládá v údolí říčky Romže a od okrajových částí obce se rozprostírají rozlehlé lesy.

Obecní úřad Stražisko
Mikroregion Konicko

Suchdol

Obec Suchdol, včetně místních částí Jednov a Labutice, se nachází asi 6 km jižně od města Konice. Žije zde celkem přibližně 650 obyvatel. Suchdol tvoří spolu s Jednovem a Labuticemi jednu katastrální obec, která se rozkládá na katastrálních územích Suchdol a Labutice. Celé území obce leží v členitém terénu Drahanské vrchoviny, která je v tomto prostoru označována jako vrchovina Konická.

Obecní úřad Suchdol
Mikroregion Konicko

Šubířov

Obec leží asi 30 km od Prostějova a 6 km od Konice. Jeho místní částí je osada Chobyně, Dominantou obce je kostel. V části Chobyně se nachází zvonice.

Obecní úřad Šubířov
Mikroregion Konicko

Tištín

Obec Tištín se nachází v nejjižnějším cípu prostějovského okresu na rozloze cca 820 ha v nadmořské výšce 210 m nad mořem. Počet obyvatel je v současné době cca 520. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla, kulturní perla moravského baroka z r. 1702. Vedle kostela Vás k návštěvě zve historická a kulturní památka, bývalá kaple sv. Josefa, která byla v r. 2001 rekonstruovaná a nyní je v této budově umístěna obecní knihovna a výstavní galerie k historii obce.

Úřad městyse Tištín
Obecní knihovna Tištín
Mikroregion Němčicko

Tvorovice

Obec Tvorovice najdeme v jihovýchodním cípu mikroregionu. Obec leží na staré kulturní půdě, její kořeny lze spatřovat až v 10. (snad) resp. 9. století. Nejstarší písemný záznam v zemských deskách k roku 1367 uvádí vlastnické poměry majetků zpětně k roku 1357, kdy před tímto datem vlastníkem majetku je uveden Martin z Tvorovic.

Obecní úřad Tvorovice
Mikroregion Němčicko
Mikroregion Střední Haná

Určice

Určice leží v západní části Hané, sousedí s východními výběžky Drahanské vysočiny a je zde ještě hodně živý, už značně vzácný hanácký dialekt. Nadmořská výška kolísá, práh kostela je však 260 metrů n.m.

Obecní úřad Určice
Knihovna Určice
Základní škola Určice
Místní akční skupina Prostějov venkov

Víceměřice

Obec Víceměřice leží jižním směrem od města Prostějov, v zemědělské oblasti Hané. Víceměřice jsou větší obcí s 520 obyvateli. Obec se rozkládá na levém břehu říčky Brodečky a na jejím břehu nedaleko obce je malý lesík. V severní části obce stojí zámecká budova obklopené parkem. V současné době je zámek využíván jako ústav sociální péče a domov důchodců. První písemná zmínka o obci je z roku 1317.

Obecní úřad Víceměřice
Domov u rybníka Víceměřice
Mikroregion Němčicko

Vícov

Vícov je větší obec s 450 obyvateli a najdeme ji západním směrem od města Prostějov a pod severními vrcholky Drahanské vrchoviny. Jihozápadním směrem od obce je rozlehlý les vojenského výcvikového prostoru Dědice. Vícov se rozkládá na pravém břehu řeky Hloučely.

Obecní úřad Vícov
Mikroregion Plumlovsko

Vincencov

Vincencov je malá obec s 90 obyvateli a najdeme ji jihovýchodním směrem od města Prostějov a pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny. V okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy a západním směrem je to les vojenského výcvikového prostoru Dědice. Obcí protéká Kelčický potok a na jeho toku je v obci vybudován malý rybníček. Jihovýchodním směrem od obce je podél toku tohoto potoka chráněná oblast přírodní památky Blatka. První zmínka o Vincencově je z roku 1798 a v jižní části obce najdeme kapličku.

Mikroregion Předina

Vitčice

Obec Vitčice se rozkládá v jižním cípu okresu Prostějov a svým katastrem sousedí s okresem Přerov a Kroměříž. Je to malé venkovské sídlo zemědělského charakteru, které leží ve zvlněné krajině úrodné Hané v nadmořské výšce 237 m s celkovým počtem 174 obyvatel.

Obecní úřad Vitčice
Mikroregion Němčicko

Vranovice - Kelčice

Obec Vranovice - Kelčice leží 10 km jižně od Prostějova v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace Olomouc - Brno. Obec vznikla v roce 1964 sloučením obcí Vranovice a Kelčice.

Obecní úřad Vranovice-Kelčice
Mikroregion Předina

Vrbátky

Obec Vrbátky leží asi 8 km severovýchodně od Prostějova. Obklopuje ji přívětivá krajina, úrodné brázdy žírné Hané. Na obzoru Kosíř, hanácká hora (443 m n. m.). Nedaleko za vesnicí říčka Blata, která pamatuje časy, kdy jsme se v ní koupávali a nazývali ji „Zadní struhou“.

Obecní úřad Vrbátky
Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Vrchoslavice

Obec leží v jižní části okresu Prostějov jižně od toku říčky Hané v nadmořské výšce cca 205 m n. m. Svým situováním v úrodné moravské nížině je prioritním zájmem v území zemědělská výroba. Obec je v těsném kontaktu i s dalšími sousedními obcemi - Mořice a především pak s městem Němčice nad Hanou, které je sídlem některých pověřených úřadů.

Obecní úřad Vrchoslavice
Mikroregion Němčicko

Vřesovice

Obec Vřesovice leží na Hané 9 km jižně od Prostějova, bývalého okresního města, v tzv.hanácké pahorkatině v mírně zvlněném terénu, jehož nadmořská výška je okolo 220 m n. m. Nejvyšším místem je na hranici katastru kopec Předina (312 m n. m.) s vysílačem Dobrochov. Plocha katastru Vřesovic je 620 ha, z toho zemědělské půdy je 582 ha. Půda je prakticky jen černozem s podkladní vrstvou spraší.

Obecní úřad Vřesovice
Obecní knihovna Vřesovice
Mikroregion Předina

Výšovice

Výšovice jsou zemědělskou obcí se 370 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Prostějov v oblasti Hané. Obcí protéká potok Vřesůvka. Ve východní části obce stojí barokní budova zámku obklopená parkem. V současné době probíhá rekonstrukce zámku a bude tu vybudováno středisko sociálního bydlení pro handicepované. V prostoru zámku budou byty, chráněné dílny a potřebné zázemí včetně lékařské služby. První zmínka o obci je z roku 1348.

Obecní úřad Výšovice
Svazek obcí Prostějov - venkov
Místní akční skupina Prostějov venkov

Zdětín

Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 345 m. Severním směrem od obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad. Severovýchodně od obce se zvedá kopec Bílá hora (341 m n. m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních je chráněná oblast přírodní rezervace Na Hůrkách.

Obecní úřad Zdětín

Želeč

Obec Želeč se nachází přibližně 20 km jižně od Prostějova. Rozkládá se v mělké terénní prohlubni protilehlých jižních a severních svahů a přirozeně kopíruje mírně zvlněný terén.

Obecní úřad Želeč
Mikroregion Předina

   

Zpět na stránku Prostějovských úřadů

Zdroje použitých informací o obcích:

Jste pracovníkem obecního nebo městského úřadu v prostějovském regionu a nenalezli jste tento úřad v našem seznamu? Dejte nám vědět na e-mailovou adresu paveldf@stripky.eu a my jej do seznamu zařadíme.

Bílou barvou jsou podloženy weby, které spolupracující s webem Projektů pro Prostějov. Děkujeme za jejich důvěru.


Projekty pro Prostějov - portál občanů Prostějovska
Projekt: Prostějovské úřady - seznam úřadů na Prostějovsku
(c) 2007 - 2012 Projekty pro Prostějov
Odpovědný redaktor projektu: Pavel D. F. Hrubý