Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Plumlovská přehrada   

Plumlovská přehrada

průběžný stav informací doplněn 26.12.2010
Přelom roku 2010/2011
Bagruje se dno - Strabag, 7 dní v týdnu i o Vánocích
Aktuální dění na Plumlovské přehradě
Jedna z kvalitně aktualizovaných stránek - www.plumlovska-prehrada.estranky.cz

Rok 2009
Soubor článků v Prostějovském deníku !! Plumlovská přehrada rok 2009
Stavy sinic na přehradě dle měření OHS výsledky zdeArchiv roky 2007 a 2008
Lov ryb, bahno, fosfor, PAX... Zase ten PAX. Proč! Vyhánění čerta ďáblem a další zanášení dna
Po neočekávaném poklesu počtu sinic aplikován přesto PAX 18

Pokles sinic v létě 2007 - i bez chemie. Odvolán zákaz koupání - měření Prostějovské Hygienické stanice
Hladinový filtr PM - článek z PVV 25.6.07
Testovací mezokosmy - článek v PVD 2.6.07

K sinicím - vodnímu květu a problémům s koupáním doporučujeme přečíst sinice a www.sinicearasy.cz či tento obecnější článek

  
Zápis/článek z 31.5.07 z neformálního setkání v KASC včetně souhrnu konstruktivních námětů ........sipka.jpg, 1 kB zde .Alternativní řešení:
Místo PAX18 se přikláníme k letošní aplikaci bioenzymů, které mají dlouhodobější vliv - info např.www.subio.cz
Z dlouhodobého pohledu bude nutné řešit odkanalizování několika málo obcí nad přehradou - nejlépe do ČOV v Prostějově(Kralickém Háji). ČOV v Prostějově jede na 75% kapacity, je to ČOV 2 stupně ale umí odstranit FOSFOR, což malé ČOV, plánované u malých obcí neumí.
Oproti využití ČOV v Plumlově je výhoda, že odpadní vody by šly zcela mimo přehradu.
Například Vícov je už léta odkanalizován do ČOV v Prostějově - šlo to.
Studie na odkanalizování obcí okolo přehrady do ČOV v Kralickém Háji - alternativa 1 1 a alternativa 2 (ing. Rozehnal - ROCOM)

U varianty odkanalizování obcí do ČOV v Plumlově zde zatím v Plumlově chybí dočišťovací stupeň

Z map OK http://mapy.kr-olomoucky.cz/ uvádíme výsek Strategický dokument kraje PRVKOK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací)
Varianta na odsátí bahna ze dna přehrady sacím čerpadlem do sedimentačních prostor na terasovitě připravené pole v meandru silnice u Plumlova je rovněž zajímavý nápad.
V návrhu pracovní skupiny bylo užití Podhradského rybníka jako předčišťovací nádrže s návrhem na jeho odbahnění a ukončení chovu ryb v něm.
Plumlovský maraton v plavání viz http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=9203 Kontrolní den Mikroregionu Plumlovsko 15.5.2007 - Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov
Obsažný výborný článek Mgr. Střeláka v PVT
zde

Pozitivní výsledky přináší ČOV v Plumlově - Plumlovská ČOV - stavební povolení na dalších 1200m kanalizace do ČOV Plumlov

Zvažuje se např. použití hliníkatého přípravku PAX-18. PAX-18 se užívá v objemu 50g/m3.
Tj. při vypuštěné přehradě (267nm) asi 17 tun, při napuštěné (274nm) asi 135 tun. Reálné číslo je někde mezi.
Po reakci vzniklé vločky klesnou do sedimentu dna. Zpracovává se k tomu studie. Rozsah možná nebude celoplošný
(pozn.aktuálně se od 30.7.07 lije 150 tun)
Co můžeme udělat pro dlouhodobé řešení?
  • řešení přítoků a komplexních pozemkových úprav
  • provzdušňování dna (vzduch s O2 či O3 - ČOV takto fungují taky a jak dobře :-)
  • odkanalizování obcí nad Plumlovskou přehradou do ČOV v Prostějově nebo jinak (ek. výpočty).
  • scháněním peněz z SFŽP (protipovodňová opatření) na přípravu projektu EU.(OPŽP)

Pokud máte svůj názor, co s Plumlovskou přehradou, pošlete dotazník na navratil@habro.cz
Pozvánka na proběhlé setkání veřejnosti 31.5.2007 v KASC Prostějov

ostatní zatím nezařazené odkazy.
http://www.sinice.cz/cz/aktuality/20060328-rekacenaclanek.htm Hladiny přehrad. http://www.pmo.cz/portal/prehrady/cz/index.htm http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/voda
http://www.szu.cz/chzp/voda/pdf/poster_koupani.pdf
http://plumlovskaprehrada.blog.cz
http://www.pmo.cz/voda/plumlov.html?prehradyPage=3
http://www.pmo.cz/2007/Morava/VHproblemy_Mo.pdf
http://www.pmo.cz/tis_zpr_0611.asp?prehradyPage=2&id=32
http://www.smv.cz
http://www.zeleni.cz/getfile.php?id=1024&cid=247 http://www.mestopv.cz/files/Urad/Radn_listy/2006/2006_02_01/06-02-01.pdf
http://www.vecernikpv.cz/2007/19-2007/19pv02.pdf ing. Fiala, PVV 7.5.07
http://www.pvtyden.cz/index.php?ar=0&date=2006-08-17&str=0&ari=4651 článek o biologických testech.
článek PVV - Info o projektu Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov (studie za 853000,-)
Aplikace PAX-18 v Máchově jezeře http://www.doksy.com/index.php?par=5*1*324*1*0
Závěrečná zpráva Máchovo jezero 2006 - pro odborníky http://www.doksy.com/index.php?par=5*1*654*1*0
používání DDT ve světě http://www.szu.cz/cem/zpravy/zpr1101/ddt.htm a http://cs.wikipedia.org/wiki/DDT
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/prehradaplumlov20070525.html
http://www.sinicearasy.cz/pages/lidi/JiriKomarek
Domácí chemie http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=657 Výstava Vodovody - kanalizace v Brně http://www.bvv.cz/vodka ve dnech 29.5. až 31.5. - Pozor, není čistička, jako čistička
www.subio.cz


strategické dokumenty
http://www.pmo.cz/2006/Morava/zprava.pdf
http://www.pmo.cz/2007/Morava/VHproblemy_Mo.pdf

http://www.sfzp.cz/dwn/3752/6384_D_cs_priloha_1_kap.xls
Přerovsko získalo 210 mil korun (7,5m Eur) na podobný projekt - viz www.sfzp.cz


Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Vše co udělá člověk přírodě dobrého mu příroda vrátí.

stránka k Plumlovké přehradě vzniká po fragmentech a průběžně - náměty a názory posílejte na navratil@habro.cz

Projekty pro Prostějov - Veřejně o věcech veřejných - portál občanů Prostějovska
Projekt: Plumlovská přehrada
(c) 2007 - 2011 Projekty pro Prostějov
Autor projektu: Ing. Jan Navrátil