Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Střípky z regionu    Aktuálně    Zprávy  (původní)    Archiv    kanál RSS    Nové okno   

Archiv rubriky Aktuálně 2010

  1. Blokové čištění ulic v Prostějově
  2. Odstávky elektrické energie
  3. Odstávky vody
  4. Dopravní omezení v Prostějově
  5. Dopravní omezení v regionu
  6. Výluky na železnici
  7. Poslední rozloučení
  8. Ostatní sdělení Městského úřadu Prostějov

1. Blokové čištění ulic v Prostějově

Datum Blok Vymezení
23.3.2010 5 Zlechovská, Na okraji, Kosířská, Na vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolinského – parkoviště, A. Slavíčka, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy, spojovačka Gen. Dudy a Gen. Sachera
25.3.2010 6 K. Svolinského (od křižovatky Luto po kpt. O. Jaroše), K. Svolinského – parkoviště, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. O. Jaroše, kpt. O. Jaroše – parkoviště, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, S. Suchardy, K. H. Kepky
30.3.2010 7 Fanderlíkova (Nerudova - St. Suchardy), Fanderlíkova – parkoviště, Nerudova, Melantrichova, Melantrichova – parkoviště, E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, Obránců míru, kpt. O. Jaroše, J. Švermy
1.4.2010 8 Fanderlíkova část, Fanderlíkova – parkoviště, J. B. Pecky, J. B. Pecky – parkoviště a vnitroblok, Krapkova, Krapkova – parkoviště a zálivka, Březinova, Dykova, průchod Starorežná, schody, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, Resslova
8.4.2010 9 parkoviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 1 – vnitroblok, Kostelecká 1 – vnitroblok parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Martinákova – parkoviště, Martinákova, Martinákova – Kostelecká – chodník, Kostelecká – chodník LA
13.4.2010 1 Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šerhovní, Kramářská, Blahoslavova, Přikrylovo nám., Vápenice, Smetanovy sady
15.4.2010 2 Palackého, Palackého – cyklostezka, Podjezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. - parkoviště
17.4.2010 40 Mathonova, Mathonova - parkoviště nemocnice
20.4.2010 3 Poděbradovo nám, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky, Újezd – O2 – okruh, Netušilova, Újezd komunikace, Újezd parkoviště, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla - parkoviště, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. parkoviště, Vojáčkovo nám.
22.4.2010 4 Komenského cyklostezka, Komenského, nám. Sv. Čecha, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Křížkovského, Křížkovského – parkoviště, Lutinovova, Filipcovo nám., Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Šerhovní
24.4.2010 41 1. polovina – parkoviště Billa Plumlovská, parkoviště Penny market
27.4.2010 10 J. Lady (severní obslužná), U stadionu, Za veledromem, Valašská, Polišenského, Hacarova, parkoviště u domů s pečovatelskou službou
29.4.2010 11 Hanačka, Pod Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Sportovní, Sportovní – parkoviště, Olympijská
4.5.2010 12 Rejskova, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského
6.5.2010 13 Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (od Pod Kosířem po E. Valenty), Krásná, Na výsluní, Sadová
11.5.2010 14 E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok sídl. E. Beneše, vnitroblok sídl. E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty – parkoviště, chodník od Sladkovského po E. Valenty
13.5.2010 15 Barákova II (od Olomoucké vlevo), nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Arbesovo nám., Zborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře
15.5.2010 42 2. polovina – parkoviště Billa Plumlovská, parkoviště Penny market
18.5.2010 16 Barákova I (od Olomoucké vpravo), Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, A. Krále, Budovcova, Lužická
20.5.2010 17 Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická – autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického
22.5.2010 43 U sv. Anny - parkoviště u sběrného dvora, parkoviště U sv. Anny - koupaliště
25.5.2010 18 Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská
27.5.2010 19 Husovo nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná komunikace, Dolní - LA chodník
1.6.2010 29 Krokova, Krokova - vnitroblok, Brněnská - obslužná, Brněnská II - parkoviště, Brněnská - vnitroblok, Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Družstevní - parkoviště, Mozartova, Mozartova - parkoviště, Rumunská, Dr. Horáka parkoviště, Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská), St. Manharda (Bulharská – Mozartova)
3.6.2010 30 Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka – část, St. Manharda, Waitova, Okružní, Drozdovice od Na hrázi po Určickou
8.6.2010 31 Drozdovice (Určická – Krasická), J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště, B. Němcová, Pod Záhořím, U Boží muky, Na hrázi, průchod B. Šmerala – Drozdovice
10.6.2010 23 J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky (Smetanova – J. Křičky), J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, J. Köhlera, Hrázky, O. Nedbala
15.6.2010 24 M. Alše, Husitská, P. Jílemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky
17.6.2010 25 Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4 (nové), Dolní – vnitroblok, Dvořákova po Šárku, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova
22.6.2010 26 Šárka po Lidickou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova (jen Šárka), Okružní po Dolní, Okružní parkoviště
24.6.2010 27 Jezdecká po Šárku, Studentská, Lidická, Okružní (Brněnská – Lidická), Pešinova, Balbínova, Kazín, Dobrovského po Tylovu
29.6.2010 28 Tylova, Tylova – u kotelny, Tylova – parkoviště, Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, Dobrovského od Tylové, Dobrovského – parkoviště, Dobrovského – vnitroblok (za obchodem)
1.7.2010 20 Letecká (Dolní - kasárny), Dolní (přejezd – Kojetínská), Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, Kralická (Dolní – Kojetínská), U Spalovny, Kralická – Kojetínská – průmyslová zóna
13.7.2010 21 Za Drahou, Průmyslová, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z. Wintra
15.7.2010 22 sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, kpt. J. Nálepky (Tovární – Smetanova), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha
20.7.2010 32 Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova, Mlýnská, Mlýnská parkoviště, Plumlovská parkoviště sídl. Svobody
22.7.2010 33 V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická (nová zástavba), Krasická – část za Moravskou
27.7.2010 34 Krasická od Moravské, Moravská, Moravská – vnitroblok parkoviště, Moravská – vnitroblok, Moravská – plocha u Galy, Západní, Západní – parkoviště
29.7.2010 35 J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, sídl. Západ – vnitroblok
3.8.2010 36 sídl. Svobody – vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, Anenská, U sv. Anny
5.8.2010 37 Zahradní, Luční, nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Višňová
24.8.2010 38 Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická – Družební), Na Blatech (Čechovická – Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, Kaštanová, Habrová
26.8.2010 39 Na Blatech (Družební – Domamyslická), 5. května (Družební – Domamyslická), Žitná, Borová, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice – u kapličky
1.9.2010 3 Z důvodu špatného pačasí - deště se blokové čištění 31.8.2010 přesouvá na 1.9.2010
Poděbradovo nám, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky, Újezd – O2 – okruh, Netušilova, Újezd komunikace, Újezd parkoviště, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla parkoviště, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. parkoviště, Vojáčkovo nám.
2.9.2010 4 Komenského cyklostezka, Komenského, nám. Sv. Čecha, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Křížkovského, Křížkovského – parkoviště, Lutinovova, Filipcovo nám., Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Šerhovní
4.9.2010 43 parkoviště u sběrného dvora, parkoviště U sv. Anny - koupaliště
7.9.2010 2 Palackého, Palackého – cyklostezka, Podjezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. - parkoviště
9.9.2010 1 Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šerhovní, Kramářská, Blahoslavova, Přikrylovo nám., Vápenice, Smetanovy sady
14.9.2010 5 Zlechovská, Na okraji, Kosířská, Na vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, K. Svolinského, K. Svolinského – parkoviště, A. Slavíčka, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy, spojovačka Gen. Dudy a Gen. Sachera
15.9.2010 40 Mathonova, Mathonova - parkoviště nemocnice
16.9.2010 6 K. Svolinského (od křižovatky Luto po kpt. O. Jaroše), K. Svolinského – parkoviště, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. O. Jaroše, kpt. O. Jaroše – parkoviště, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, C. Boudy – parkoviště, S. Suchardy, K. H. Kepky
18.9.2010 41 parkoviště Billa Plumlovská, parkoviště Penny market
21.9.2010 8 Fanderlíkova (Kostelecká – Nerudova), Fanderlíkova – parkoviště, J. B. Pecky (Dykova – pekárny), J. B. Pecky – vnitroblok, Krapkova, Krapkova – parkoviště a zálivka, Březinova, Dykova, Filipcovo nám. – Dykova – průchod, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, Resslova
23.9.2010 11 Hanačka, Pod Kosířem, Pod Kosířem – parkoviště, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova, Sportovní, Sportovní – parkoviště, Olympijská
30.9.2010 12 Rejskova, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského
5.10.2010 14 E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok sídl. E. Beneše, vnitroblok sídl. E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty – parkoviště, chodník od Sladkovského po E. Valenty
7.10.2010 16 Barákova I (od Olomoucké vpravo), Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, A. Krále, Budovcova, Lužická
12.10.2010 19 Husovo nám., Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní – obslužná komunikace, Dolní - LA chodník
14.10.2010 21 Za Drahou, Průmyslová, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Z. Wintra
19.10.2010 25 Dolní – obslužná, Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4 (nové), Dolní – vnitroblok, Dvořákova po Šárku, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova
21.10.2010 26 Šárka po Lidickou, Šárka – vnitroblok, Dvořákova (jen Šárka), Okružní po Dolní, Okružní parkoviště
2.11.2010 28 Tylova, Tylova – u kotelny, Tylova – parkoviště, Libušinka, Libušinka – parkoviště, Tetín, Dobrovského od Tylové, Dobrovského – parkoviště, Dobrovského – vnitroblok (za obchodem)
4.11.2010 29 Krokova, Krokova - vnitroblok, Brněnská - obslužná, Brněnská II - parkoviště, Brněnská - vnitroblok, Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Družstevní - parkoviště, Mozartova, Mozartova - parkoviště, Rumunská, Dr. Horáka parkoviště, Dr. Horáka (Mozartova – Bulharská), St. Manharda (Bulharská – Mozartova)
9.11.2010 30 Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Bulharská – Určická), St. Manharda (Určická – Bulharská), Waitova, Okružní (Určická – Brněnská), Drozdovice (Na Hrázi – Určická)
11.11.2010 34 Krasická od Moravské, Moravská, Moravská – vnitroblok parkoviště, Moravská – vnitroblok, Moravská – plocha u Galy, Západní, Západní – parkoviště
23.11.2010 35 J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – cyklostezka, sídl. Západ – vnitroblok
25.11.2010 36 sídl. Svobody – vnitroblok, sídl. Svobody – parkoviště, Anenská, U sv. Anny
    -
nahoru2. Odstávky elektrické energie

Datum Čas Obec Vymezení
13.1.2010 8:30 - 13:30 Prostějov část ul. Olomoucká - pravá strana od č. 6 po č. 34 a č. 19 na levé straně vč. podnikatelských subjektů
18.1.2010 7:30 - 12:30 Prostějov Sádky č. 2 - 24, č. 3 a 5, Újezd č. 2 - 12 včetně budovy Policie a Telecomu, celá ul. Sušilova oboustranně, Wolkerova č. 23 - 37, Komenského od č. 1 po č. 25 vč. podnikatelských subjektů
3.2.2010 8:00 - 13:00 Vrahovice celé sídliště Svornosti včetně garáží, V. Talicha, Tovární, Kubelíkova, Snmetanova 27 a sousední RD
12.2.2010 7:30 - 14:00 Buková farma ZD, vodárna Buková
15.2.2010 7:30 - 15:00 Pivín celá obec Pivín včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD
17.2.2010 7:30 - 12:00 Mostkovice chatová lokalita nad Čubernicí ohraničená č. chat 93, 94, 112, 43, 27, 25, 14, 9, 4, 53 a 8
17.2.2010 7:30 - 13:00 Nezamyslice, Doloplazy část obce Nezamyslice - ul. sm. Dřevnovice, fa. Metalšrot Tlumačov, Doloplazy pila
19.2.2010 7:30 - 13:00 Myslejovice, Kobylničky celá obec Myslejovice vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD Myslejovice, celá obec Kobylničky vč. podnikatelských subjektů
19.2.2010 7:30 - 13:00 Doloplazy, Víceměřice celá obec Doloplazy včetně ČOV, mimo pily, ŽPSV, celá obec Víceměřice mimo úpravnu vody
22.2.2010 7:30 - 9:00 Držovice fa. Nature
22.2.2010 7:30 - 9:30 Brodek u Prostějova, Ondratice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, část Ondratic od Brodku po č. 7 a š. 105 včetně
22.2.2010 7:30 - 16:00 Brodek u Prostějova Pískovna Brodek u Prostějova
22.2.2010 9:30 - 14:00 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Pramen Ondratice, celé Ondratice, celé Sněhotice včetně hájenky
22.2.2010 14:00 - 16:00 Brodek u Prostějova, Ondratice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, část Ondratic od Brodku po č. 7 a š. 105 včetně
24.2.2010 7:30 - 15:30 Němčice nad Hanou fa. Bentrans
24.2.2010 7:30 - 15:30 Kobeřice, Hradčany, Dobromilice celé obce Kobeřice, Hradčany, Dobromilice včetně podnikatelských subjektů, farem ZD a kamenolomu
24.2.2010 7:30 - 16:00 Držovice fa. Nature
24.2.2010 7:30 - 9:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů hájenky
24.2.2010 9:30 - 14:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Pramen Ondratice, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů hájenky
24.2.2010 14:30 - 16:00 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů a hájenky
26.2.2010 7:30 - 15:30 Nezamyslice, Mořice, Víceměřice celá obec Nezamyslice včetně ČD a všech podnikatelských subjektů mimo farmu ZD, část obce Mořice podél silnice Nezamyslice - Vrchoslavice včetně ul. s č. 139 a ulice ke hřbitovu, celé sídliště u mlýna po č. 178, Víceměřice úpravna vod
3.3.2010 7:30 - 13:00 Vrahovice ulice Vrahovická od č. 64 celá pravá strana, ul. M. Majerové celá vč. ZS Medicoms, mimo č. 29, celé ulice: Z. Wintra, Za Drahou vč. fy. Zadas, Vrahovická od Romže ke kostelu oboustranně, J. Kohlera, Hrázky, Čs. odboje, Majakovského, ul. Čs. arm. sboru, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Jaselská, Prešovská, M. Alše, Husitská, Jilemnického, I. Olbrachta, Trpinky, Čechůvky č. 56 a 57
3.3.2010 7:30 - 9:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů a hájenky
3.3.2010 9:30 - 14:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Pramen Ondratice, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů a hájenky
3.3.2010 14:30 - 16:00 Brodek u Prostějova, Ondratice, Sněhotice Brodek Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, farma ZD Brodek, Pramen Ondratice, Pískovna, celé Ondratice, Sněhotice včetně podnikatelských subjektů a hájenky
3.3.2010 7:30 - 13:00 Konice celá ulice Tyršova mimo sokolovnu, celý Březský vrch, ul. Vrchlického č. 354
5.3.2010 7:30 - 16:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Želeč celé obce Brodek u Prostějova, Otaslavice včetně podnikatelských subjektů a farem ZD, Pila Otaslavice, Pramen Ondratice, Pískovna, část obce Ondratice od Brodku po č. 7 a č. 32, vč. podnikatelských subjektů, Želeč celé Zábraně a střed obce po č. 146, celý Hliník po č. 82 a 144 včetně všech podnikatelských subjektů
15.3.2010 7:15 - 15:00 Čelechovice, Studenec, Smržice celá obec Čelechovice včetně podnikatelských subjektů, mimo ul. směr Stařechovice a ul. s č. 283, 68, 125 a 225, Studenec vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, Mlýnská, směr Kostelec, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 směrem k sokolovně jednostranně, dále oboustranně celá. Koupelky oboustranně po fu. Makovec včetně, Kobližnice jednostranně od č. 473 po č. 487, od ul. Koupelky směr Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích
15.3.2010 7:30 - 16:30 Brodek u Prostějova, Ondratice, Želeč Pramen Brodek, Pískovna Ondratice, farma ZD Brodek u Prostějova, Brodek u Prostějova Salajky od č. 82 celé, U lomu, U koupaliště, část obce Ondratice od Brodku po č. 7 a č. 32, Želeč celé Zábraně a střed obce po č. 146, celý Hliník po č. 82 a 144 včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených oblastech
17.3.2010 7:15 - 15:00 Čelechovice, Studenec, Smržice část obce Čelechovice včetně podnikatelských subjektů mimo ul. Pod Kosířem, Světničky, Cukrovarská, Řepníky, Studenec celý vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 směrem k sokolovně jednostranně, dále oboustranně celá. Koupelky oboustranně po fu. Makovec a č. 154 včetně, od ul. Koupelky směr Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích
19.3.2010 7:15 - 15:00 Čelechovice, Studenec, Smržice část obce Čelechovice včetně podnikatelských subjektů mimo ul. Pod Kosířem, Světničky, Cukrovarská, Řepníky, Studenec celý vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 směrem k sokolovně jednostranně, dále oboustranně celá. Koupelky oboustranně po fu. Makovec a č. 154 včetně, od ul. Koupelky směr Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích
23.3.2010 7:30 - 15:00 Vrahovice část ulice J. Suka od č. 12 po č. 28 včetně
24.3.2010 7:30 - 15:00 Lešany část obce Lešany od č. 68 po č. 143 (směr Ohrozim)
25.3.2010 7:30 - 14:00 Vranovice část obce Vranovice - jednostranně levá strana obce od č. 89 po konec obce směr Dětkovice s č. 12, 64 - 90, podnikatelských subjektů, kostela, hostince, Telefonica O2
29.3.2010 7:30 - 13:30 Vranovice, Kelčice, Dětkovice, Vincencov celé obce Vincencov, Dětkovice, Vranovice, Kelčice včetně podnikatelských subjektů a farem ZD
29.3.2010 8:00 - 12:30 Prostějov část města s ulicemi: Vápenice od č. 25 po ul. Olomoucká, Olomoucká od č. 1a a 6 po č. 34 a 43a, Šafaříkova ul. od ul. Olomoucká po ul. Havlíčkova, Havlíčkova od č. 4 po č. 26a, Poartyzánská od ul. Havlíčkova po trafostanici včetně mateřské školy. Ve výše uvedené oblasti budou vypnuty všechny instituce a podnikatelské subjekty.
31.3.2010 8:00 - 15:00 Brodek u Prostějova, Želeč, Ondratice část obce Brodek u Prostějova včetně podnikatelských subjektů s ulicemi: celé Salajky, Kroužek, Husova, Cihelní, Legionářská, Krátká + č. 371, 112, 416, Zámecká č. 322, 336, Havlíčkova č. 69, sídliště Koberská celé, Císařská ve směru od Vyškova po č. 56 a 38 včetně, farma ZD, Pramen Ondratice, Pískovna, část obce Ondratice od Brodku po č. 7 a 32, Želeč celé Zábraně a střed obce po č. 146, celý Hliník po č. 82 a 144. Včetně všech podnikatelských subjektů ve vypnuté oblasti.
31.3.2010 7:30 - 13:00 Čechy pod Kosířem pravá část Náměstí Svobody od č. 109 p č. 131
2.4.2010 7:15 - 9:45 Štarnov celý Štarnov ve směru od Konice po č. 26 a 7
2.4.2010 9:45 - 12:15 Kobeřice část obce Kobeřice - jednostranně zástavba od č. 85, 63 po č. domu 71 až 97
2.4.2010 9:45 - 12:15 Zavadilka celá osada Zavadilka včetně SÚS
6.4.2010 7:30 - 9:30 Prostějov, Čechovice část obce Čechovice s ulicemi: 5. května od ul. Čechovické po č. 201a, a č. 30, Čechovická od č. 42 po č. 63 jednostranně, Foerstrova od ul. Žitné po č. 8a., Habrová, Javorová, K rybníku, Lipová, Žitná
6.4.2010 9:30 - 14:30 Prostějov, Čechovice část obce Čechovice, celé ul. Ovocná, Slunečná, Jabloňová, Průchozí, Na blatech od č. 2 a 3 po č. 20 a 9, ul. K rybníku od č. 22 po č. 2 č. 5, 7, 9, ul. Čechovická, od č. 20 po č.4 2, část ul.Luční od č. 14 a 422 po ul. Čechovická
6.4.2010 10:00 - 12:00 Prostějov, Čechovice část obce Čechovice s ulicemi Čechovická od farmy po č., 130 a č. 73 Ječná a Ovesná celé
7.4.2010 7:15 - 13:30 Plumlov část obce Plumlov s ulicemi: Ohrozimská od Hlavního náměstí po č. 294 a 328, Hlavní náměstí včetně náku, celé sídliště Cvrčelka, Boskovická po č. 395 a č.46, celý Bližník, celá ul. Na aleji, ul. Podhradská, ul. Zámecká - mimo zámek, Tyršovo nám. (mimo rest. Pácl až Kamenictví Otruba, Pošta, Policie, tel. ústředna)
7.4.2010 7:30 - 11:00 Prostějov celý areál Nové nemocnice Prostějov
7.4.2010 7:30 - 16:00 Vrchoslavice část obce Vrchoslavice - celý Pargan, celá část obce od Nezamyslic po Správu a údržbu silnic, dále po č. 110, a po č. 3
7.4.2010 10:00 - 12:00 Prostějov, Čechovice celá chatová oblast Čechovice II. Záhoří
8.4.2010 7:30 - 9:30 Prostějov, Domamyslice část obce Domamyslice s ulicemi: Domamyslická od č. 90 - 98 vč., od obchodu po č. 53, 57, celé ulice Na splávku, V loučkách, Za humny, Žitná a Karafiátova č. 2
8.4.2010 10:00 - 12:00 Prostějov, Čechovice, Domamyslice část obce Domamyslice s ulicemi: 5. května od ul. Růžové a MŠ po ul Domamyslickou, Na blatech celá, mimo RD č. 2 až č. 20, Růžová, Borová, Družební, V zahradách, celé ulice, Domamyslická od ul. Plumlovské po č. 88, a 31, Jasmínová, Jasanová, Lísková, Šeříková, Vrbová, Ořechová, celé
9.4.2010 7:30 - 14:30 Tvorovice, Hruška celá obec Tvorovice a Hruška včetně podnikatelských subjektů a farem ZD
9.4.2010 7:30 - 14:30 Mořice, Vrchoslavice část obce Mořice, od č. 163 a 50 po č. 19 a 21 včetně bočních ulic po č. 108, 41, 85, dále sladovna Mořice, farma ZD Mořice, část obce Vrchoslavice - celý Pargan, celá část obce od Nezamyslic po Správu a údržbu silnic, dále po č. 110, a po č. 3
12.4.2010 7:00 - 9:00 Prostějov Domov seniorů Nerudova, Moravská vodárenská, Real invest, Krapkova ul. č. 26
13.4.2010 7:30 - 9:30 Prostějov, Domamyslice část obce Domamyslice s ulicemi: 5. května od č. 9 - 17 vč., Domamyslická od č. 33 - 43, ul. Karafiátova, Šípková celé, ul. Žitná č. 15 - 19 včetně
13.4.2010 10:00 - 12:00 Prostějov, Domamyslice část ulice Domamyslická oboustranně od č. 100 a č. 7, fa. Kentaur po konec obce sm. Seloutky s č. 140, dále č. 176, a 366, včetně části ul. Za humny od č. 1 po č. 15, ul. Na splávku č. 1
14.4.2010 7:30 - 9:30 Dřevnovice část obce Dřevnovice - Okály, Kulturní dům, od č. 169 po č. 160, dále od č. 75 po č. 121
14.4.2010 7:30 - 15:00 Ivaň od č. 182 po č. 187, od č. 188 po č. 190, dále č. 157, 154, 129, 112
14.4.2010 8:30 - 14:30 Vřesovice FVE Vřesovice Power, Vřesovice 8, Vřesovice 1
15.4.2010 7:30 - 9:30 Dubany část obce Dubany omezená čísly 176, 43, 34, 15, 138, 201 a 142
15.4.2010 10:00 - 12:00 Dubany část obce Dubany omezená čísly 1, 70, 39, 41, 69, Sokolovna, škola, č. 82, č. 185, č. 67
16.4.2010 7:30 - 9:30 Hrdibořice část obce Hrdibořice spodní konec po křižovatku s č. 36 a hostinec včetně
16.4.2010 7:30 - 15:00 Kostelec na Hané část obce Kostelec na Hané s ulicemi: Rynk od č. 108 po č. 125, Jakubské nám. celé včetně radnice, č. 97, Nákupní středisko včetně restaurace, Jiráskova č. 2, Tyršova ul. od č. 243 po sokolovnu včetně, školní jídelna, od č. 28 po č. 305 vč. garáže, sm. Stařechovice č. 424, č. 163, základní škola č. 106
16.4.2010 7:30 - 16:00 Vrchoslavice část obce Vrchoslavice - celý Pargan, celá část obce od Nezamyslic po Správu a údržbu silnic, dále po č. 110, a po č. 3
16.4.2010 10:00 - 12:00 Hrdibořice část obce Hrdibořice oboustranně podél silnice Štětovice - Hrdibořice omezené čísly 84, 64, 67, 66, 62. dále všechny nemovitosti podél místní komunikace k ZD
17.4.2010 7:15 - 14:30 Kostelec na Hané část obce Kostelec s ulicemi: 8. května včetně hospody, Třebízského pořadí od č. 407 po č.673, B. Němcové, M. Ulického, Cihelna, Havlíčkova, Jiráskova, Tyršova od č. 152 po č. 281 Luční, Nová, Okružní, sídl. Sport, Rynk č. 22, ČOV, Bexim paletten, Jatka Makovec, ZD
19.4.2010 7:15 - 15:00 Bohuslavice, Hačky, Raková, Polomí celé obce Raková, Hačky, Polomí, Bohuslavice vč. farem ZD
19.4.2010 7:30 - 9:30 Prostějov, Čechovice, Záhoří celá chatová oblast Záhoří Za vinohradem od č. 51 po č. 37
21.4.2010 7:30 - 9:30 Dřevnovice část obce Dřevnovice od Chvalkovic oboustranně po č. 20 a č. 11, včetně přilehlých ulic, dále směr Těšice po hospodu včetně a č. 159, mlýn
21.4.2010 7:30 - 13:30 Smržice část ul. Olší - levá strana od č. 19/27 po konec obce směr Kostelec na Hané
21.4.2010 7:30 - 15:00 Brodek u Konice ulice od č. 185 po č. 319
21.4.2010 7:30 - 15:00 Horní Štěpánov ulice od č. 185 po č. 319
21.4.2010 10:00 - 12:00 Dřevnovice část obce Dřevnovice oboustranně od Nezamyslic po č. 19 a č. 12
22.4.2010 7:30 - 8:30 Čelechovice na Hané střed obce vymezený č. 95, 135, 24, 38, pož. zbrojnice, č. 249, č. 157, č. 217 a č. 5
23.4.2010 7:30 - 9:30 Prostějov ul. Okružní fa Koutný a autoopravna Haná, ul. Šárka č. 18 - č. 28 PNS, ul. Jezdecká č. 14 a č. 18
23.4.2010 7:30 - 14:30 Kostelec na Hané část ul Bezručova - pravá strana od č. 57 po křižovatku s ul. Tyršova (č. p. 204)
26.4.2010 7:15 - 15:00 Olšany u Prostějova část obce Olšany ve směru od Studence včetně středu obce po č. 107 a č. 444, dále ve směru od Držovic po č. 45 a č. 39, farma ZD, Pila, Pošta, Telefonica, Základní a mateřská škola, Domov seniorů
28.4.2010 7:30 - 13:00 Mostkovice Přehrada chaty od TS Restra od č. 1137 po č. 1118
29.4.2010 7:30 - 15:00 Prostějov Sádky č. 3, č. 14 až č. 24, Wolkerova 37, Petrské nám. č. 12 č.p. 1673
30.4.2010 7:15 - 15:00 Olšany u Prostějova část obce Olšany ve směru od Studence včetně středu obce po č. 107 a č. 444, dále ve směru od Držovic po č. 45 a č. 39, farma ZD, Pila, Pošta, Telefonica, Základní a mateřská škola, Domov seniorů
30.4.2010 7:30 - 10:00 Kladky, Trpín celá osada Trpín
30.4.2010 11:00 - 14:00 Hvozd, Klužínek celá osada Klužínek, mimo farmu ZD
5.5.2010 7:15 - 10:30 Konice část obce Konice s ulicemi:celé ul. Cihelna 1, Cihelna 2 celá pravá strana č. 624 až č. 629, ul. Kostelní celá, Chmelnice č. 273, 303, 224
5.5.2010 7:30 - 10:15 Kralice na Hané bytovky ČOV ul. Kralická č. 277, č. 235 a vedle č. 235, 203, 303, fa. DUNO, Kralický Háj č.119, 168, 167, 98, 129
5.5.2010 7:30 - 15:00 Nezamyslice část obce Nezamyslice s ul. Sportovní oboustranně od č. 360 po 369, od 371 po č. 366
5.5.2010 8:30 - 14:00 Nezamyslice část obce Nezamyslice od č. RD 239 po sokolovnu (mimo ZS, č. 12, a 373), dále č. 247 až č. 51, 58
5.5.2010 10:30 - 13:15 Konice ul. Komenského s bytovkami č. 536, 537, 538, 542, 541, 543, 420, obchod, Sportovní ul. šatny TJ, ul. Husova od č. 432 po č. 406, od č. 195 po č. 457, ul. Vápenice celá oboustranně
5.5.2010 10:30 - 13:15 Křenůvky celá obec Křenůvky včetně fa. M.F.A. mimo chat
7.5.2010 7:30 - 8:30 Alojzov část obce od č. 21 po č. 41 a č. 56 dále po č. 141, - 149, 148, 143, dále po trafostanici s.č. 109, autolakovnu a č. 184
7.5.2010 7:30 - 10:15 Mořice část obce Mořice od hospody směr Němčice oboustranně po č. 50, č. 180, 108, 41, 85, 27
7.5.2010 7:30 - 10:15 Konice část obce Konice s ulicemi: celá ul. Na Příhonech, ul. Vodní, propoj ulic Na Příhonech - Vodní
7.5.2010 10:30 - 13:15 Mořice část obce Mořice oboustranně podél st. silnice Vyškov - Kojetín, ulice s řadovou zástavbou po č. 178, protější ulice s č. 164 a 139, dále celá ulice ke hřbitovu oboustranně
7.5.2010 10:30 - 13:15 Konice část obce Konice s ulicemi: celá ul. Kružíkova ul. Husova od č. 191 po č. 288, dále nádraží ČD, šicí dílna č. 485
10.5.2010 7:30 - 15:00 Konice část obce Konice s ulicemi včetně podnikatelských subjektů: Bídov celá ulice, Staré město vč. řeznictví, Smetanova po č. 345 vč., Chmelnice celá ulice vč. č. 146 a 266, Pod cihelnou 712, celá ul. Kostelní
10.5.2010 10:30 - 13:15 Osíčany celá obec Osíčany
10.5.2010 11:30 - 14:15 Konice celá ulice Tyršova mimo sokolovnu, celý Březský vrch, ul. Vrchlického č. 354
12.5.2010 7:30 - 10:15 Konice celá ul. Zádvoří od č. 3 po č. 377 sm. Vyšehrad, celá ul. Nad Šafranicí, levá strana ul. Cihelna II (od ul. Chmelnice) po č. 608 včetně, ul. Chmelnice od č. 4 po č. 161 č. 7
12.5.2010 7:30 - 10:15 Mostkovice chatová oblast ve směru od Zlechova č. chaty 753 po Kemp s Povodím Moravy, včetně chaty č. 774 dále po č. 677, 851 704, 706, 733
12.5.2010 7:30 - 14:30 Bedihošť od č. 530 po č. 155
12.5.2010 8:00 - 15:00 Bedihošť ul. Zátiší od č. 179 až 194
12.5.2010 8:30 - 14:00 Němčice nad Hanou ul. Horní Brána od č. 2 po č. 3 včetně
12.5.2010 10:30 - 13:15 Konice část obce Konice s celými ulicemi: Jiráskova od viaduktu, ul. Za Nádražím včetně Okálů po č. 407, Jiráskova č. 359
12.5.2010 10:30 - 13:15 Mostkovice chaty napojené z TS Třešňová alej omezené č. 1076, 799, 937, 761, 1154, 756, 894, 726, 859, 1128
13.5.2010 7:30 - 15:00 Prostějov ul. Okružní fa Koutný a autoopravna Haná, ul. Šárka č. 18 - č. 28 PNS, ul. Jezdecká č. 14 a č. 18
14.5.2010 7:30 - 10:15 Plumlov, Mostkovice chatová oblast ve směru od Zlechova č. chaty 1, 2, 3, 4, 5, 342, po č. 1110, 753, až č. 784
14.5.2010 7:45 - 15:00 Prostějov ulice Holandská č. 3
14.5.2010 10:30 - 13:15 Konice -
17.5.2010 7:30 - 10:15 Konice, Křemenec část obce Křemenec sm. Konice od č. 1 po č. 66 s bočními ulicemi s koncovými čísly 70, 35, 68, 69
17.5.2010 7:30 - 10:15 Mostkovice Mostkovice chatová oblast vymezená chatami: 1031, 1025, 1011, 1080, 675, 634, 625, 648
17.5.2010 7:30 - 13:30 Klenovice na Hané pravá strana ul. K Ivani s č. domů 101, 161, 168, 236, 237, 253 a 257
17.5.2010 7:30 - 14:30 Prostějov jednostranně část ul. Západní od č. 2 po č. 54
17.5.2010 8:00 - 14:00 Klenovice na Hané oboustranně RD podél hl. komunikace směr Čelčice od č. 102 a 264 po č. 238 a 216 (mimo lokalitu novostaveb RD) a oboustranně celá ul. Zakostelí od č. 195 a 293 po č. 31 a 25 včetně 284, 285, 286, 287, 309 nov. RD, 278 a 279
17.5.2010 10:30 - 13:15 Konice, Křemenec část obce Křemenec od č. 36 celé Trávníky
17.5.2010 10:30 - 13:15 Plumlov; Mostkovice část obce Mostkovice - chaty kolem Letního kina omezené čísly 1132, 834, 1135, 1145
19.5.2010 7:30 - 15:00 Otaslavice část obce Otaslavice: od Brodku od č. 58 po č. 123, a dále po č. 146 (mimo školu)
19.5.2010 10:30 - 13:15 Konice, Ladín celá obec Ladín
19.5.2010 10:30 - 13:15 Plumlov; Mostkovice; Ohrozim chaty v okolí Čubernice na k. ú. Ohrozim a Mostkovice, vodojem, hotel, po chatu s č. 1109, 827, 980, 1037, 1043, 982, občerstvení, č. 30, (Farmak), č. 49, č. 80, 107
21.5.2010 7:30 - 10:15 Plumlov část obce Plumlov s ulicemi: Ohrozimská od Hlavního náměstí po č. 294 a 328, celé sídliště Cvrčelka včetně chat, Hlavní nám. od č. 31 po č. 35, Boskovická od č. 36 po č. 395
21.5.2010 7:15 - 15:00 Konice část obce Konice celé sídliště s ul. Komenského, Zahradní, Radošovec, ul. Sportovní, Vápenice, Kružíkova, Husova od č. 288 sm. Jesenec, dále ul. Jiráskova po viadukt vč. nádraží ČD, mimo č. 359 a 591, dále celé areály fa. KOVO, OP. Quilting
21.5.2010 9:00 - 11:15 Laškov část obce Laškov od č. 23 po č. 5, budova OÚ, celá část za kostelem včetně školy, a od č. 14 po č. 119
21.5.2010 10:30 - 13:15 Plumlov část obce Plumlov - celý Vinohrádek, VLS. vodárna ve fa. Agrop, ČOV, ul. Lesnická, sportovní areál, Boskovická od č. 46 po konec obce č. 13 - hřbitov (mimo velkoodběratelů ZD a OMR pneuservis)
21.5.2010 11:30 - 14:15 Laškov část obce Laškov - celý spodní konec od č. 39 po č. 92 a č. 50
24.5.2010 7:15 - 15:00 Mostkovice; Plumlov část obce Plumlov s celými ulicemi: Bezručova, Pod Kostelem, Fučíkova, Dukelská, Partyzánská, Příční, Ztracená, Hyblova, Krátká, Wolkerova, Sokolovská, Na Stráži, Sadová, V. B. Plumlovské, Podzámčí, Běliska, Na Hrázi. Část ulic: Sv. Čecha od kostela po č. 228 a 201, Rudé armády od Mostkovic po tel. ústřednu a školu včetně
24.5.2010 7:30 - 10:15 Laškov část obce Laškov - horní konec od č. 118 po konec obce směr Krakovec včetně areálu ACHP
24.5.2010 10:30 - 13:15 Laškov část obce Laškov od hasičské zbrojnice po č. 60 a dále po č. 51 farma ZD
26.5.2010 7:00 - 14:30 Plumlov, Hamry, Žárovice; Vícov celé obce Hamry včetně vojska, chat, Žárovice včetně chat, spodní část obce Vícov ve směru od Plumlova a Ohrozimi po č. 55, 182, 198 - 113, 73, 29, 49, 16
26.5.2010 7:30 - 10:15 Ludmírov, Milkov celá obec Milkov mimo areál farmy
26.5.2010 8:00 - 10:30 Dětkovice část obce Dětkovice u vodárny od č. 90 po č. 45 dále po č. 75, 66, 157, 28, 35, 36, 38, 39, 156, 192.
26.5.2010 10:30 - 13:15 Ludmírov, Milkov celý areál farmy u obce Milkov
26.5.2010 10:30 - 13:15 Plumlov Autokemp Žralok Plumlov
26.5.2010 11:00 - 14:00 Mořice část obce Mořice - oboustranně zástavba RD podém místní komunikace od č. 154 po č. 178 vč. novostaveb RD
28.5.2010 7:30 - 10:15 Myslejovice část obce Myslejovice - celá lokalita RD "Na březince" od č. 48, 90 po konec s č. 132, dále zástavba RD podél komunikace od č. 57 a 76 (ve středu obce) po konec obce směr chaty č. 97, 121 (Vojenské lesy) vč. přilehlých uliček, chat, mimo č.p. 74 a 78
28.5.2010 7:30 - 15:00 Vranovice -
28.5.2010 10:30 - 13:15 Myslejovice, Křenůvky celá chatová lokalita u obce Křenůvky vč. hájovny
31.5.2010 7:15 - 15:00 Prostějov, Záhoří; Plumlov; Mostkovice; Seloutky část obce Mostkovice s ulicemi K mlýnu, K jezu, Dr. Cinka, K výpusti, gen. Kraváka (mimo obchod), Na valše, Lesní, Pod lesem, Prostějovská od kostela po Stichovice, Uličky po č. 117 včetně ulice k obchodu, Jižní po ul. Na valše, RD Pod sadem, Sad Mostkovice, celá chatová oblast Mostkovice, Záhoří, Vinohrad, Za vinohradem, Kemp Žralok
2.6.2010 7:00 - 13:30 Kralice na Hané, Kraličky; Vrbátky, Štětovice; Hrdibořice -
2.6.2010 7:30 - 12:15 Němčice nad Hanou celé ulice Chmelín, Šafaříkova, Havlíčkova po č. 94, Horní brána po č. 70, Komenského nám. od č. 70 po č. 57 včetně ZUŠ, Zahradní ulice od ul. Šafaříkové po č. 471
2.6.2010 7:30 - 15:00 Bedihošť; Čehovice Závlaha Bedihošť
3.6.2010 7:30 - 12:00 Prostějov ul. Kostelecká s firmami: Metalšrot Tlumačov, Stavospol s.r.o., Otrasová Jitka, Auto games prove s.r.o. Kostelecká 39, celý areál Krapkova 28 - Hagemeyer
3.6.2010 7:30 - 15:00 Plumlov kostel a stará MŠ č. 10
4.6.2010 7:15 - 15:00 Prostějov, Domamyslice; Mostkovice část obce Mostkovice s ulicemi: Prostějovská od města po č. 221, U hřiště, Na paloučku, Nová, Podskalí, Jižní, Uličky od ul. Podskalí po č. 116 a 121, Za vodou, Severní, vč. podnikatelských subjektů, ČS PHM Mostkovice, fa Redam, Domamyslice nová zástavba za ul. Šeříkovou, Šeříková ul. č. 16, 18, 19
4.6.2010 7:30 - 10:15 Konice; Budětsko, Horní Zavadilka celá osada Horní Zavadilka, SÚS Konice, Konice č. 217, 246, 251, 254, 276, 277, 278, 328, 363, 365, 390, 417
4.6.2010 7:30 - 10:15 Němčice nad Hanou celá ulice Hřbitovní, celé Novosady po č. 95
4.6.2010 7:30 - 13:30 Kralice na Hané, Kraličky; Vrbátky, Štětovice; Hrdibořice celá obec Kraličky, Štětovice, Hrdibořice včetně farem ZD
4.6.2010 10:30 - 13:15 Němčice nad Hanou celá ulice Masarykova od č. 139 a 141 po konec obce směr Kojetín, včetně ulice k ČD a ulice s bývalou jídelnou
6.6.2010 7:15 - 15:00 Olšany u Prostějova Odběratelská trafostanice Olšany u Prostějova Murdter (č. 300034), Olšany celé Trávníky
7.6.2010 7:30 - 10:15 Němčice nad Hanou celé ulice: J. Fučíka, ČSLA po č. 499 a 227, Sokolská, Trávnická po č. 391, Sadová, Žabák po č. 369 a 144
7.6.2010 7:30 - 10:15 Ptení část obce od Vícova oboustranně po nákupní středisko včetně, ulice sm. Lešany, dále ulička ke Zdráhalovému vč. č. 242, až č. 247
7.6.2010 7:30 - 15:00 Ptení Ptenský Dvorek bytovky č. 90, 91
7.6.2010 7:30 - 10:15 Skřípov celý spodní konec po č. 61, 57, 156
7.6.2010 10:30 - 13:15 Němčice nad Hanou regulační stanice plynu, VHP Ivanovice - Němčice nad Hanou
7.6.2010 10:30 - 13:15 Ptení část obce od č. 26 po č. 32 vč. MŠ, dále podél silnice sm. Pt. Dvorek po č. 58 a 74, od č. 39 včetně kostela po č. 208
7.6.2010 10:30 - 13:15 Otinoves část obce ve směru od Nivy po č. 3, 2, 65 a 16
8.6.2010 8:00 - 13:30 Prostějov od ul. Plumlovské od č. 274 5x Novo, část ul. Čechovické od č. 1 po č. 31, od č. 4 po č. 18
8.6.2010 8:30 - 14:00 Plumlov ul. Bezručova od č. 234 po č. 221
9.6.2010 7:15 - 12:30 Plumlov; Mostkovice část obce Plumlov s celými ulicemi: Bezručova, Pod Kostelem, Fučíkova, Dukelská, Partyzánská, Příční, Ztracená, Hyblova, Krátká, Wolkerova, Sokolovská, Na Stráži, Sadová, V. B. Plumlovské, Podzámčí, Běliska, Na Hrázi. Část ulic: Sv. Čecha od kostela po č. 228 a 201, Rudé armády od Mostkovic po tel. ústřednu a školu včetně
9.6.2010 7:30 - 12:30 Němčice nad Hanou část obce s celými ulicemi: Tyršova, Okružní, Dukelská
9.6.2010 7:30 - 15:00 Plumlov; Mostkovice ul. Sokolovská č. 350, 365, 366, 368, 381
9.6.2010 7:30 - 10:15 Otinoves část obce od č. 26 a 32 oboustranně po konec obce směr Rozstání včetně všech podnikatelských subjektů (mlékárna)
9.6.2010 10:30 - 13:15 Otinoves část obce od č. 82 a 177 po konec obce oboustranně, dále ulice od č. 135 po č. 202 včetně
11.6.2010 7:30 - 10:15 Ptení část obce: od č. 271 po č. 255, od č. 254 a 253 po č. 140 a 141, od č. 143 po č. 229, 230 až 213. od č. 146 a 120 po č. 153 včetně
11.6.2010 7:30 - 10:15 Ludmírov, Ponikev celá obec Ponikev (mimo kopec)
11.6.2010 7:30 - 15:00 Určice RD na pravé straně ulice směr Alojzov od č.p. 173, 174 po konec obce, dále č. 181, 186, 187, 188, dále ulice k lokalitě "Větřák" - od č. 212 a 217 po č. 348, 276 a 223, 233, 237 (mimo novostaveb RD), přilehlá ulička s č. 217, 218, 220, 221, 164, 163, 162, 161, 160
11.6.2010 7:30 - 15:00 Vranovice - Kelčice část obce Vranovice - ve směru od Vincencova oboustranně zástavba RD, pravá strana po č.p. 17, levá strana po konec obce směr Dětkovice s č. 64 vč. přilehlých uliček, hostince, kostela
11.6.2010 10:30 - 13:15 Ptení část obce: tábor, č. 179, 165, 26, a č. 7, 151, 42
11.6.2010 10:30 - 13:15 Ludmírov, Ponikev část obce Ponikev - kopec
14.6.2010 7:00 - 15:00 Plumlov část Balkán včetně chat od č. 450 po č. 271, od č. 410 po č. 29, 54, 242, 101, 298
14.6.2010 7:00 - 15:00 Vrchoslavice část Balkán včetně chat od č. 450 po č. 271, od č. 410 po č. 29, 54, 242, 101, 298
14.6.2010 7:30 - 15:00 Prostějov ul. Šárka č. 23, 27, 29, ul. Dvořákova od č. 16 po č. 6 včetně
14.6.2010 7:30 - 13:30 Prostějov část ul. Svatoplukova s č. 12, 14 a 16 vč. podnikatelských subjektů
14.6.2010 7:30 - 10:15 Prostějov, Čechovice chaty ve sdružení Záhoří II s čísly 1, 2, 70, 36, 31 ...
14.6.2010 7:30 - 10:15 Protivanov střed obce od č. 11 po plynoslužebnu a objekt OP, od č. 47, 135 a 95 po kostel, ČS PHM, reg. stanici plynu, a č. 264 včetně
14.6.2010 10:30 - 13:15 Protivanov část obce Bařina od č. 82 a 107, po č. 160 a 171, od č. 44 a 96 po č. 122 a 247
14.6.2010 10:30 - 13:15 Seloutky chaty Seloutky s č. 9913 - 9922 pan Crhák
15.6.2010 7:30 - 14:00 Prostějov, Žešov Odběratelská trafostanice Pv Neokom Imex - Pv auto, ČS PHM Avanti, autosalon Chevrolet autobazar, TOMICO prodejna čtyřkolek, obřadní síň. Odběratelská trafostanice Žešov ZD (č. 300679) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, výrobna - FVE Žešovský kopec, celá obec Žešov vč. všech podnikatelských subjektů
16.6.2010 7:30 - 15:00 Čelechovice na Hané, Studenec; Smržice část obce Čelechovice včetně podnikatelských subjektů, mimo ul: Pod Kosířem, Světničky, Cukrovarská, Řepníky. Studenec celý vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, U Kocandy, J. Kotka od č. 283 sm. k sokolovně jednostranně dále oboustranně celá, Koupelky oboustranně po fa. Makovec a č. 154 včetně, od ul. Koupelky sm. Litovel celá, včetně všech podnikatelských subjektů v uvedených ulicích
16.6.2010 7:30 - 14:30 Víceměřice zástavba RD na levé straně podél komunikace směr Němčice nad Hanou od č. 81 po konec obce s č. 109
16.6.2010 7:30 - 10:15 Protivanov celá ulice u MŠ včetně MŠ, od č. 209 po č. 366, 244, sokolovna, po č. 322, 189, 326, od č.341 až 268, 352 (358) 351
16.6.2010 10:30 - 13:15 Protivanov část obce od č. 167 a 154 po č. 202 a 172, dále po č. 323, 324, 216, 16. Od č. 318 po č. 24, 24 - 87 - 279, Základní škola, Spořitelna
18.6.2010 7:30 - 10:15 Ptení část obce - celá ulice za školou od č. 165 a 168 po č. 173 a 291 vč. budovy ZŠ a MŠ, sokolovny, hřiště, dále zástavba podél komunikace sm. Holubice od č. 144 a 118 po konec obce s č. 79 a 175 vč. vodárny a přilehlé uličky s č. 133, 166, 167, nov. RD, dále č. 180, 186, 179, 178, 177 a celá chatová lokalita od č. 22 a hájenky po č. 28, 113, 173
18.6.2010 7:30 - 10:15 Protivanov část obce od č. 313 po č. 299, novostavby za č. 313, dále od č. 164 až 239
18.6.2010 8:00 - 14:00 Klenovice na Hané oboustranně RD podél hl. komunikace směr Čelčice od č. 102 a 264 po č. 238 a 216 (mimo lokalitu novostaveb RD) a oboustranně celá ul. Zakostelí od č. 195 a 293 po č. 31 a 25 včetně 284, 285, 286, 287, 309 nov. RD, 278 a 279
18.6.2010 8:00 - 14:30 Ptení část obce - od č. domů 58 a 74 oboustranně zástavba RD podél komunikace směr Ptenský Dvorek po konec obce, dále oboustranně část zástavby RD podél cesty směr tábor od č. 91 a 93 po č. 102 a 104, parc. č. 3053/2
18.6.2010 10:30 - 13:15 Ptení část obce - od č. 58 a 74 oboustranně RD podél komunikace po konec obce směr Ptenský Dvorek, celá ulice směr tábor od č. 91 a 95 po č. 110, dále část středu obce a přilehlé uličky s č. domů 207, 203, 204, 205, 189, 190, 191, 188, 187, 184, 185, 183, 181, 182, 155, 154, 194, 192, 193, 195, 156, 304, 53, 41 a 36 (Obecní úřad)
18.6.2010 10:30 - 13:15 Protivanov Protivanov Skelná Huť
20.6.2010 7:30 - 15:30 Prostějov celé nám. Svatopluka Čecha, Demelova 2 - 6, kostel Povýšení sv. kříže
21.6.2010 7:30 - 10:15 Obědkovice spodní část obce od č. 1 a č. 25 po konec obce včetně všech podnikatelských subjektů.(č. 100, 50 a 37)
21.6.2010 7:30 - 10:15 Protivanov část obce směr Buková od č. 153 po konec obce č. 3 a 177
21.6.2010 10:30 - 13:15 Obědkovice horní část obce od č. 26 po konec obce směr Klenovice včetně všech podnikatelských subjektů
21.6.2010 10:30 - 13:15 Protivanov část obce od č. 186 a 155 po konec obce sm. Boskovice, vč SÚS
23.6.2010 7:30 - 10:15 Olšany u Prostějova část obce od Prostějova od č. 1 a 262 po č. 21 vč. Domova seniorů a T-mobilu, dále od kostela po č. 63 včetně. Od fary po č. 439. Od č. 61 a 62 po č. 45 a 39
23.6.2010 7:30 - 10:15 Rozstání střední část obce od č. 49 a 57 po č. 97, 113, 143 a 187
23.6.2010 10:30 - 13:15 Olšany u Prostějova část obce U mlékárny od č. 207 po č. 398 a od č. 231 po č. 448, ulice za humny s č. 381. Od č. 213 po č. 37, od č. 130 po č. 133, od č. 127 po č. 108, 122 a 360 (mimo prodejnu Hruška a Makovec)
23.6.2010 10:30 - 13:15 Rozstání část obce od Otinovsi omezená čísly: 192, 312, 285, 291, 194, 293, 188, 196, 251, 114
25.6.2010 7:30 - 14:00 Bedihošť, Václavovice; Čehovice; Hrubčice, Otonovice celá část obce Bedihošť za kolejemi - Václavovice vč. všech podnikatelských subjektů, farmy, ČD, všechny firmy v bývalém cukrovaru vč. č. 518, 55, 50, (mimo bufet), závlaha Čehovice, RD u trafostanice Silnice, celá obec Čehovice vč. firem a farmy ZD, Otonovice celé včetně ČOV, Hrubčice fa. Limagrain
25.6.2010 7:30 - 10:15 Rozstání část obce od Marianína po č. 15 a 20, od č. 18 po č. 48, od č. 22 po č. 54
25.6.2010 10:30 - 13:15 Rozstání část obce od hřbitova po č. 17 a 24, od č. 16 a 14 po konec obce směr Lipovec
28.6.2010 7:30 - 10:15 Ondratice část obce od Brodku po č. 7 a 32 včetně truhlářství ALDA a farmy ZD
28.6.2010 7:30 - 14:00 Plumlov, Hamry, Žárovice; Vícov celé obce Hamry včetně vojska, chat; Žárovice včetně chat; spodní část obce Vícov ve směru od Plumlova a Ohrozimi po č. 55, 182, 198 - 113, 73, 29, 49, 16; včetně farmy ZD
28.6.2010 8:30 - 15:00 Plumlov, Hamry ulice od č. 26 po č. 64 směr střelnice včetně MŠ a obč. výboru
28.6.2010 10:30 - 13:15 Ondratice část obce od č. 8 a 105 a bočních ulic po konec obce
30.6.2010 7:30 - 10:15 Myslejovice část obce od zemědělského družstva po č. 75 a 89 včetně bočních ulic s č. 134, kostel, č. 147, č. 72
30.6.2010 11:00 - 13:45 Tištín střed obce č. 154, 116, 146, 124, 129, 148, 165, 243, 245, 55, 16, 35, 94, 138, 135, 78, 72, 71, 198, kostel
2.7.2010 7:30 - 14:30 Alojzov celá obec včetně podnikatelských subjektů
2.7.2010 7:30 - 14:00 Budětsko řadovky RD v obci Budětsko s č.p. 93, 94, 95 a 96
2.7.2010 7:30 - 11:00 Prostějov celý areál Nové nemocnice Prostějov
7.7.2010 8:30 - 11:30 Seloutky; Určice celá obec Seloutky vč. FVE, část obce Určice od Seloutek směrem k parku vč. postraních uliček po č. 78 a do středu obce směrem k MŠ, vč. domova důchodců, OÚ, kostela, fary, č. 450, 451, celá ul. od č. 133 a 83 po č. 127 a 275, nová výstavba RD v lokalitě Větřák vč. č. 223, 233, 237, dále ul. Prostějovská od č. 351 po konec obce vč. RS plynu, celá ul. směr Výšovice vč. sokolovny a spojovací ul. s ulicí Prostějovská, ZD, FVE Určice a veškeré podnikatelské subjekty ve vypnuté oblasti
12.7.2010 7:30 - 12:30 Myslejovice část obce Myslejovice - celá lokalita RD "Na Březince" od č. 48, 90 po konec s č. 132 vč. chat, dále zástavba RD podél komunikace od č. 57 a 76 (ve středu obce) po konec obce směr chaty č. 97, 121 (Vojenské lesy) vč. přilehlých uliček, chat, mimo č.p. 74 a 78
12.7.2010 8:30 - 15:00 Prostějov, Vrahovice Sídliště Svornosti s č. 1/3 (622), 2/5 (623), 3/7 (624), 4/9 (705), garáže, zahradní občerstvení a reg. stanice JMP směrem ke kolejím
13.7.2010 8:00 - 13:30 Kralice, Kraličky; Vrbátky, Štětovice; Hrdibořice celá obec Kraličky, Štětovice, Hrdibořice včetně farem ZD
16.7.2010 7:30 - 14:30 Kralice, Kraličky; Vrbátky, Štětovice; Hrdibořice -
16.7.2010 7:30 - 15:00 Prostějov část ul. Spitznerova s č. 5, 7, 8 a 10
19.7.2010 7:30 - 12:30 Myslejovice ást obce Myslejovice - od č. 75 a 89 ve středu obce po konce obce ve směrech na obce Křenůvky, Alojzov, Otaslavice a Kobylničky vč. OÚ, školy, pošty, kostela
19.7.2010 8:00 - 13:00 Myslejovice část obce Myslejovice - celá lokalita RD "Na Březince" od č. 48, 90 po konec s č. 132 vč. chat, dále zástavba RD podél komunikace od č. 57 a 76 (ve středu obce) po konec obce směr chaty č. 97, 121 (Vojenské lesy) vč. přilehlých uliček, chat, mimo č.p. 74 a 78
21.7.2010 7:30 - 15:00 Konice část obce Konice s ulicemi včetně podnikatelských subjektů: Bídov celá ulice vč. stolárny, Staré město vč. řeznictví, pohostinství, MŠ, Smetanova po č. 61 vč. kostela, ul. Chmelnice celá ulice vč. č. 146 a 266, celá ul. Ovčírna po č. 712, celá ul. Kostelní, staveniště ČOV
21.7.2010 7:30 - 15:00 Prostějovičky část obce Prostějovičky vč. podnikatelských subjektů - zástavba ve směru od Křenůvek od č. 67 po křižovatku, dále od č. 40 a 37 směrem k návsi po č. 13 (hostinec) vč. OÚ, MŠ, ZD
23.7.2010 7:30 - 14:30 Prostějov; Držovice část obce Držovice s ulicemi: Pod školou vč. MŠ a ZŠ, č. 291, 292 u hřbitova, Na trávníku vč. fa. GALVA, M. Gorkého, U cihelny, Z. Fibicha od č. 1/299 a autobazaru po č. 147 a fa. Aquastyl včetně, ul. Lomená, SNP od kostela levá strana po č. 2/7, dále SNP 32/36 fa. Vrána, ul. Tichá, Na Romži, J. Ježka, Dr. Mičoly, J. Haška, Sebastiniho vč. fa. PRO DOMA, V zahradě, ul. Olomoucká od č. 444/116A a 312 (u křiž. s ul. Konečná) po č. 199/227 a 244/94 (u křiž. s ul Svadůvky) vč. fa. elektro Buriánek, Aquina, Wapro atd, mimo areál Mechanika, ul.Konečná od ul. Olomoucká po Tesco, mýtná brána Kapsch. Prostějov ul. Kotěrova vč. lokality novostaveb, Hybešova, J. Kuchaře, nám. Odboje č. 6 a 7, Barákova č. 51 a 53 vč. fa. Achát, garáže Močidýlka
23.7.2010 8:00 - 14:00 Prostějov, Vrahovice jednostranně část ul. Vrahovická od. č. 81 po č. 149 vč. kulturního domu, celá ul. J. Rokycany, část ul. Zátiší s č. 1, 2, 3, 4, 6 a 8, celá ul Smetanova mimo č. 27 a 24 (MŠ), část ul. Kap. J. Nálepky od č. 1 a 617 po č. 63 a 68
26.7.2010 6:45 - 8:15 Prostějov ul. Havlíčkova celá pravá strana od č. 2 po č. 26A vč. Okresního soudu, Policie ČR, oboustranně ul. Šafaříkova od ul. Havlíčkova po Olomouckou, ul. Olomoucká levá strana od č. 1A po č.43A včetně, pravá strana od č. 6 po č. 34, Vápenice č. 25 až 31, Vojáčkovo nám od č. 2 po č. 5, Partyzánská č. 31, 33, 34 (MŠ), 35
26.7.2010 7:30 - 15:00 Budětsko, Horní Zavadilka, Slavíkov; Konice, Nová Dědina, Pod Cihelnou, Zádvoří; Přemyslovice, Dolní Zavadilka celé obce včetně podnikatelských subjektů: Zavadilka, Budětsko, Štarnov, Slavíkov, Nová Dědina, část Konice s ulicemi: Cihelna 1 a 2, část ul. Chmelnice od Moděvy po ul. Kostelní, ul. Nad Šafranicí a Zádvoří celé po konec města sm. Budětsko a Štarnov, Vyšehrad vč. SUS a ČS PHM, spodní část obce Přemyslovice oboustranně od č. 30 a 361 (u kostela) směr Pěnčín, včetně místní části Habeš a chatové lokality
26.7.2010 7:30 - 15:00 Dobromilice část obce Dobromilice - oboustranně ulička od č.p. 160 a 166 po č.p. 135, 136
28.7.2010 7:30 - 15:00 Konice; Skřípov; Šubířov, Chobyně celé obce Skřípov a Šubířov včetně části Chobyně. Dále odběratelské trafostanice Skřípov ZD (č. 300819) - fa. XAVERgen a Skřípov vojsko (č. 300818) - Obec Skřípov
30.7.2010 7:15 - 15:30 Plumlov část města Plumlov od křižovatky u rybníka ve směru obcí Vícov a Soběsuky po konec vč. vodárny, ČOV, mimo pilu Plumlov, celá lokalita Vinohrádek s ul. Vinohrádky, Lesnická, ul. V Borkách (vč. hřiště), ul. Boskovická od č. 296 a 383 po hřbitov vč. veškerých podnikatelských subjektů, GREWIS s.r.o, stavebnin, autoservisů, PNEU Bureš s.r.o, ZOD Plumlov vč. firem v areálu, zahradnictví
30.7.2010 7:30 - 14:30 Mořice část obce Mořice - zástavba RD podél st. silnice od Nezamyslic na konec obce směr Vrchoslavice, přilehlé ulice končící RD č.p. 149 a 164, RD podél silnice na konec obce ve směru k dálnici. Uvedená lokalita včetně podnikatelských subjektů napájených z distribuční sítě NN (Česká pošta)
30.7.2010 8:00 - 15:00 Plumlov; Mostkovice levá strana ul. Budovatelské od č. 271 po č. 405, celá ul. Balkán, zástavba u Dětského domova včetně DD a chatová lokalita za DD po č. 29, 54, 242, 101, 298
2.8.2010 7:30 - 15:30 Kostelec na Hané ul. 8. května od ul. Sportovní po ul. Tyršova vč. hospody, ul. Tyršova pravá strana od hospody po č. 368, ul. Třebízského od č. 673 po č. 407, celé ul. B. Němcové, Jiráskova, Havlíčkova až po šatny na hřišti, Nerudova, ul. M. Ulického celá po č. 886, (mimo pekárnu a DD), ul. Sportovní od ul. 8. května po č. 851 vč. Základní školy, celá ul. Okružní a přilehlé ulice (směrem k ČOV - včetně), ul Nová. Objekty býv. cihelny, ul. Trněnka, Cihelna vč. fa. Mach č. 879 a 648, 589, 505
4.8.2010 7:30 - 14:30 Bohuslavice -
4.8.2010 7:30 - 14:30 Mostkovice část chatové lokality Mostkovice - přehrada nad autokempem směrem k SSM a "třešňové aleji" ohraničená č. chat: 727, 733, 739, 724, 725, 1066, 1065, 1034, 927, 837, 1098, 705, 685, 1149, 677, 651, 653
5.8.2010 7:30 - 15:15 Prostějov, Drozdovice celá ul. V Polích vč. č. 81a, 83a (ke garážím), mimo novostaveb RD s č. 9, 11, 13 a 15, ul. Krasická od ul. Drozdovice po č. 1a, 1b vč. BÓDA s.r.o., část. ul. Drozdovice - s č. 85a, 1075/87 (areál býv. mlýna) vč. autoservisu, pneuservisu, obchodů, kostel, ul. U Sv. Anny vč. sběrného dvora A.S.A, ul. Anennská s č. 5010, 5013, 5018/23, 5079/21a
6.8.2010 7:30 - 14:30 Bousín, Repechy část obce Repechy s č. domů: 20, 26, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55 a 59
6.8.2010 10:00 - 15:00 Nové Sady, Březina celá obec Nové Sady - Březina včetně podnikatelských subjektů
9.8.2010 7:00 - 15:30 Hradčany - Kobeřice kamenolom Kobeřice - Kámen Brno, s.r.o.
9.8.2010 8:00 - 24:00 Hrubčice FVE Hrubčice
10.8.2010 0:00 - 24:00 Hrubčice FVE Hrubčice
10.8.2010 7:00 - 15:00 Prostějov, Domamyslice jednostranně část ul. Domamyslická od č. domu 9 po č. 31 a č. 2 na ul. 5. května
11.8.2010 7:00 - 15:00 Plumlov část chatové lokality Plumlov - chaty ohraničená č. chat: 121, 106, 10, 16, 69, 19, 185, 6, 305, 74, 38, 113, 114, 458, 74, 289, 8
11.8.2010 7:30 - 15:30 Bohuslavice část obce Bohuslavice - spodní konec od č. 14, 50 a 55 po konec obce směr Vilémov a Krakovec vč. areálu ZD, dále bytové domy s č. 111, 112, 113, 114, 115, 116, kotelna a základní škola
11.8.2010 0:00 - 24:00 Hrubčice FVE Hrubčice
12.8.2010 0:00 - 24:00 Hrubčice FVE Hrubčice
13.8.2010 0:00 - 13:00 Hrubčice FVE Hrubčice
13.8.2010 7:00 - 15:00 Konice, Ladín část obce Ladín - od začátku obce s č. 22, 45 a 27 oboustranně směrem do středu obce po č. 6, 41 a 37
13.8.2010 7:30 - 15:00 Prostějov část ul. Kojetínská - plnírna plynu FTL, INSTA CZ, Plemenáři Brno a.s., Aragotex, s.r.o., stanice JMP Net, s.r.o., část ul. Kralická - od kruhového objezdu po Peršan, autoservis Králíček, Mechanika Prostějov, Peršan, pneuservis Florýk, č. 4313, ul. Dolní 115, 218 vč. fa. Sebranka
13.8.2010 8:00 - 16:00 Hvozd, Klužínek; Rakůvka celé obce Klužínek mimo ZD a Rakůvka
13.8.2010 9:00 - 15:00 Pěnčín část obce Pěnčín - oboustranně od č. 244 a 30 po č. 219 a 45 vč. přilehlých uliček po č. 236, nov. RD a č. 25, 26
15.8.2010 13:00 - 15:00 Prostějov, Vrahovice Vrahovice s ulicemi: J. Hory a M. Pujmanové, Za Vrahovickou, Vrahovická od sladovny a slévárny po Kulturní dům a č. 62 včetně, KPT Nálepky č. 618, 621, M. Majerové č. 29
16.8.2010 7:00 - 14:30 Plumlov, Žárovice, Hamry; Vícov celé obce Hamry včetně vojska, chat, Žárovice včetně chat, spodní část obce Vícov ve směru od Plumlova a Ohrozimi po č. 55, 182, 198 - 113, 73, 29, 49, 16, včetně farmy ZD
18.8.2010 7:00 - 15:30 Čelechovice na Hané, Kaple; Slatinky Čelechovská kaple celá osada, Slatinky celá obec, Čelechovice ve směru od Stařechovic po č. 283, č. 68, novostavby v ul. s č. 336 dále po č. 122, č. 225 a po č. 220, dále odběratelská trafostanice Čelechovice ŠS, včetně Presbetonu
20.8.2010 7:30 - 15:00 Prostějov Svatoplukova ul od č. 34 po č. 52 včetně
22.8.2010 8:00 - 14:00 Prostějov celá ulice Pod Kosířem za vodotečí Hloučela včetně sportovní haly a podnikatelských subjektů, ul. Olympijská a Atletická. Odběratelská trafostanice PRESTOL
23.8.2010 7:00 - 15:30 Hvozd, Vojtěchov celé obce Hvozd a Vojtěchov včetně podnikatelských subjektů
25.8.2010 7:30 - 15:00 Tvorovice celá obec Tvorovice včetně podnikatelských subjektů a farmy ZD
25.8.2010 8:30 - 13:30 Vrchoslavice část obce Vrchoslavice - od č.p. 50 a 69 po konec obce směr Mořice vč. hřiště a koupaliště
26.8.2010 7:30 - 15:00 Dobromilice část obce Dobromilice - oboustranně ulička od č.p. 160 a 166 po č.p. 135, 136
26.8.2010 8:30 - 13:30 Dobromilice jednostranně část obce od sokolovny (č.p. 233) po konec obce směr Pivín vč. hřiště a č.p. 134
27.8.2010 7:00 - 15:30 Ohrozim; Mostkovice; Lešany celá obec Ohrozim a celý areál VOZ Mostkovice vč. fotovoltaického zdroje, spodní část obce Lešany po č. 8, 60, 58, 35, horní konec bez omezení
27.8.2010 7:15 - 15:00 Ochoz celá obec Ochoz vč. farmy a Kyselky
27.8.2010 7:30 - 14:30 Tištín ČOV Tištín, čerpací stanice, č. 229 a 230
27.8.2010 8:00 - 15:00 Bílovice-Lutotín část obce Lutotín ve směru od Kostelce po č. 69 a č. 77 včetně
27.8.2010 9:30 - 11:30 Brodek u Prostějova ulice Nová o jednostranně od č. 386 po č. 403, dále novostavba mezi č. 404 a trafostanicí
27.8.2010 13:30 - 15:00 Hvozd, Klužínek; Ochoz vodárna Ochoz, farma Klužínek
30.8.2010 7:15 - 15:00 Hvozd, Klužínek; Rakůvka; Ochoz celá obec Rakůvka, Klužínek. Odběratelská trafostanice Ochoz voda (č. 300810). Odběratelská trafostanice Klužínek ZD (č. 300805)
30.8.2010 7:30 - 15:30 Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice celá obec Sněhotice včetně hájenky Famelie, část obce Ondratice horní konec po č. 31, č. 8, č. 176, č. 152, č. 167, (dolní konec bez omezení)
3.9.2010 7:30 - 14:30 Raková; Hačky; Bohuslavice celá obec Raková, Hačky, celá obec Bohuslavice mimo odběratele se samostatnými trafostanicemi: ZD, Charita a Bols
3.9.2010 8:00 - 13:30 Výšovice celá obec Výšovice včetně farmy ZD, FVE Arazona a Zile
3.9.2010 13:30 - 15:00 Raková; Hačky; Polomí; Bohuslavice celá obec Raková, Hačky, Polomí, celá obec Bohuslavice včetně ZD a Charity, mimo odběratele se samostatnou trafostanicí Bols
6.9.2010 7:30 - 15:00 Polomí; Bohuslavice celá obec Polomí, Bohuslavice podnikatelské objekty s vlastními trafostanicemi: Remark plast, Charita, ZD
6.9.2010 7:30 - 15:00 Biskupice Odběratelská trafostanice Biskupice vodárna (č. 300682) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
6.9.2010 12:30 - 15:00 Hvozd, Vojtěchov celá obec Hvozd a Vojtěchov vč. farmy ZD
8.9.2010 7:00 - 14:30 Brodek u Konice celá Dešná až po č. 310 a č. 53, dále Okály s č. 325 - 304
8.9.2010 7:15 - 15:00 Pivín; Doloplazy celé obce: Pivín vč. farmy ZD, osada Bajajka, Poličky
8.9.2010 7:30 - 15:00 Brodek u Konice část obce Brodek u Konice od č. 3 a č. 156 po č. 52 a 310 včetně postranních ulic s č. 144, 270, 148, 305, 35, včetně fa. Precioza a.s.
8.9.2010 8:00 - 15:00 Brodek u Konice část obce Brodek u Konice Za humny od č. 329 po č. 319, dále č. 335 a 327 včetně. Kulturní dům, ZS č. 328 a č. 314 Odběratelská trafostanice VE Brodek u Konice (č. 700458) Odběratelská trafostanice VE Brodek u Konice T1 (č. 700457)
9.9.2010 7:30 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
9.9.2010 7:30 - 12:30 Prostějov blok E. Beneše č. 52/5
10.9.2010 7:30 - 9:30 Hvozd, Klužínek; Raková; Rakůvka; Hačky; Ochoz; Bohuslavice celé obce včetně farem ZD Klužínek, Raková, Rakůvka, Hačky, Ochoz voda, Bohuslavice obec mimo odběratele z vlastní trafostanicí (Remakplast, Charita , ZD)
10.9.2010 8:00 - 14:30 Brodek u Prostějova; Otaslavice celé Otaslavice včetně Bažantnice a všech podnikatelských subjektů, část obce Brodek u Prostějova s ulicemi: Lískovec, Hřbitovní, Havlíčkova vč. základní školy, č. 396 sportovní areál, ul. Zámecká s objektem MŠ a Zdravotního střediska, č. 111, 110, 109, 108, 107 a sm. Otaslavice po č. 112
10.9.2010 8:15 - 15:00 Prostějov, Vrahovice část obce Vrahovice s ulicemi Hrázky, Čs. odboje celé, Majakovského od přejezdu po č. 3 a kostel, dále č. 6 a č. 8, budova policie ČR, Čs armádního sboru č. 1 - 37, a č. 2 - č. 14, farma ZD
10.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
11.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
12.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
13.9.2010 7:30 - 15:00 Doloplazy; Víceměřice celá obec Víceměřice mimo úpravnu vod, celá obec Doloplazy vč. ČOV a fa. Revital
13.9.2010 7:30 - 15:00 Hruška celá obec Hruška včetně farmy ZD
13.9.2010 7:30 - 15:00 Prostějov sídliště Svobody blok č 21 včetně stánku PNS
13.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
14.9.2010 7:30 - 15:00 Prostějov sídliště Svobody blok č 7, 8, 9, 10, Šmeralova ul. č. 5, 6
14.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
15.9.2010 7:30 - 13:30 Doloplazy; Dřevnovice; Nezamyslice Doloplazy dřevovýroba, fa. Centrokov Dřevnovice, část obce Nezamyslice ul. Dřevnovická od č.333 po konec obce směr Dřevnovice včetně domu č. 115
15.9.2010 7:30 - 15:00 Stínava; Ptení celá obec Stínava včetně farmy, Severky, Holubice včetně chat, Pohodlí vč. chat.
15.9.2010 8:00 - 15:30 Brodek u Prostějova; Otaslavice celé Otaslavice včetně Bažantnice a všech podnikatelských subjektů, část obce Brodek u Prostějova s ulicemi: Lískovec, Hřbitovní, Havlíčkova vč. základní školy, č. 396 sportovní areál, ul. Zámecká s objektem MŠ a Zdravotního střediska, č. 111, 110, 109, 108, 107 a sm. Otaslavice po č. 112
15.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
16.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov celé ulice: Budovcova, Miličova, A. Krále, Lužická, jednostranně ul. Barákova od č. 2 (kotelny s autoservisem) po č. 26 vč., nám. Spojenců č. 10, 12, 13, Olomoucká ul. od potravin Bartoš po č. 48 včetně Olomoucká č. 45, 47 včetně prodejen
16.9.2010 7:30 - 15:00 Prostějov sídl: Svobody - hvězdárna a objekt č.p. 966
16.9.2010 8:00 - 14:00 Dzbel odběratelská trafostanice Dzbel ACHP (č. 300800) - na vlastní žádost
16.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov celá ulice Křížkovského vč. FÚ, Hradební č. 25, Komenského č. 2 a č. 6 - KAS centrum, Lutinovova 5 FÚ, Netušilova č. 6 a č. 15, Kostelní č. 2 a č. 6, ul. Úprkova č. 2, č. 6, č. 20, dále p. Komínek a stavební agentura
16.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
17.9.2010 7:15 - 14:30 Prostějov část města Prostějova - část ul. Určická od č. 86 (mimo) po konec města ve směru do Určic obě strany včetně Statku Prostějov s.r.o. a veškerých firem v areálu, sběrného dvora A.S.A., areálu cihelny a azylového centra, dále část ul. Brněnská - levá strana od č. 59 a firmy GORDEX (včetně) po areál zahradnictví PF Servis včetně řadových garáží, autobazaru, autoservisu Hájek, č. 3198, fy. Cartronic, areál RG Zesta a ČS PHM Lad. Hanák - Eurooil na pravé straně, dále veškeré podnikatelské subjekty v areálu Agrostav a.s.
17.9.2010 7:30 - 12:30 Vícov Zrušen tento termín odstávky
horní část obce Vícov od č. 179 po č. 127, od č. 170 po č. 183 a 163. Od č.176 po č.168 až 158. od č. 105 po č. 17, od č. 108 po č.28 dále celá ulice od č.89 po č. 140, od č. 170 po č.158, všechny novostavby na býv. hřišti, jednostranně domy s č. 149 -116, výkrmna prasat Vícov. Odběratelská trafostanice Vícov Vepřín (č. 300795)
17.9.2010 7:30 - 14:00 Prostějov, Domamyslice; Mostkovice část obce Mostkovice s ulicemi: Prostějovská od města po č. 221, U hřiště, Na paloučku, Nová, Podskalí, Jižní, Uličky od ul. Podskalí po č. 116 a 121, Za vodou, Severní, vč. podnikatelských subjektů, ČS PHM Mostkovice, fa Redam, Domamyslice nová zástavba za ul. Šeříkovou, Šeříkova ul. č. 16, 18, 19. Odběratelská trafostanice Domamyslice drůbežárna (č. 300603), Odběratelská trafostanice Redam (300766)
17.9.2010 8:00 - 10:00 Prostějov celá ulice Pod Kosířem za vodotečí Hloučela včetně sportovní haly a podnikatelských subjektů, ul. Olympijská a Atletická
17.9.2010 8:30 - 16:00 Mostkovice Odběratelská trafostanice Mostkovice VOZ (č. 300767) Odběratelská trafostanice Photon (č.701597)
17.9.2010 9:00 - 15:00 Protivanov část obce Protivanov s č. domů: 10, 111, 9, 191, 280, 259, 150, 164, 110, 239 a 367
17.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
18.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
19.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
20.9.2010 7:15 - 16:00 Malé Hradisko -
20.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov celé ulice B. Němcové, Raisova, Pod Záhořím, část ulice J. Olivetského - pouze textilní firma, Určická od č. 52 po č. 86 dále od č. 37 po ul. Okružní, vč. fa. Kirchner až po č. 67. Drozdovice, od mlýna oboustranně po č. 14 včetně a po č. 9, Okružní č. 215 - 201 v.č.
20.9.2010 7:30 - 14:30 Stražisko; Suchdol, Jednov; Ptení, Ptenský Dvorek celá obec Stražisko včetně chatových oblastí, celá obec Suchdol, Jednov včetně farmy ZD, Ptenský Dvorek chatová oblast sm. Suchdol
20.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov ulice Bulharská č. 4, dále od Autoklubu po č. 25, Na hrázi č. 7 - 10, Rumunská 18, 20, 22, 30, 36, Mozartova - Domovni správa, vodárna, MB Keramika, Krokova 30 MŠ, ul. St. Manharda 24, 30, 35
20.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
21.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
21.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov celá ul. Dobrovského vč. obchodního centra a areálu MŠ vč. firem, část ul. Tetín od č. 4 po č. 16 a č. 7 (škola), jednostranně ul. Brněnská od č. 29 po č. 55, jednostranně ul. Okružní - levá strana od. ul. Brněnská po ul. Tylova (č. 131 - 119), oboustranně ul. Tylova od ul. Okružní po č. 57 a 32
21.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov oboustranně část ul. Jihoslovanská od č. 1 a 4 po č. 24, celé ul. Trávnická vč. Zdravotnického centra s.r.o. (poliklinika), Na příhoně, část Husova nám. od č. 1 po č. 23, č. 14 na ul. Karlov
22.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
22.9.2010 7:15 - 16:00 Malé Hradisko -
22.9.2010 7:30 - 15:00 Kladky, Bělá, Ošíkov, Trpín; Ludmírov, Dětkovice celé obce včetně farem ZD Kladky, Kladky Bělá vč. školy v přírodě, Ludmírov, Ošíkov, Trpín, Dětkovice. Odběratelská trafostanice Kladky 5. v ZD (č. 300518) Odběratelská trafostanice Kladky Oskar (č. 300799) Odběratelská trafostanice Kladky škola v přírodě (č. 300804) Odběratelská trafostanice KLADKY vlek (č. 300621)
22.9.2010 8:00 - 14:00 Kostelec na Hané sídliště Sport č. 772, 773, 774, 775, 776
23.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
23.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov Odběratelská trafostanice NEMOCNICE (Lidická, č. 300629) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
23.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov ulice Janáčkova od č. 5 po č. 11, od č. 2 - 10a, Karlov č. 1 - 13, č. 4 - 12, Přemyslovka č. 3 - 31, č. 4- 14 34, 36, Vrahovická 28, 41, 900a, p. Staněk, ul. Hvězda 13
24.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
24.9.2010 7:30 - 16:00 Malé Hradisko -
25.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
25.9.2010 8:00 - 17:00 Prostějov Odběratelská trafostanice PRESTOL (č. 300090) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
26.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
27.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
27.9.2010 7:15 - 16:00 Malé Hradisko celá obec Malé Hradisko včetně všech podnikatelských subjektů a farmy ZD
28.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
29.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
29.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov Bezručovo nám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. ul. Dykova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13. ul. Fanderlíkova od č. 25 a 38 po č. 60 a 41. ul. J. B. Pecky č. 3, 5, 7, 11, 13. ul. Krapkova 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24. ul. Resslova celá, ul. Nerudova od č. 33 po č.93, Melantrichova od č. 2 po č. 58
29.9.2010 7:30 - 16:00 Malé Hradisko -
29.9.2010 9:30 - 13:30 Dobrochov část lokality nov. RD na parc. č. 457/4 až 457/11
29.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov celé ulice: Anglická, Belgická, Finská, Holandská, Norská č. 3
30.9.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
30.9.2010 7:30 - 11:15 Prostějov celá ul. V. Špály oboustranně, kotelna V. Špály, Garáže Svolinského, pohostinství na ul. K. Svolinského č. 287, ul. K. Svolinského č. 11, O.M. pana Lžičaře, ul. J. Zrzavého O.M. pana Hrubana
30.9.2010 11:15 - 15:00 Prostějov ulice: Italská č. 2, 4, 6, Francouzská č. 1, 3, pneuservis, Holandská OD Lidl, kotelna Italská
1.10.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
1.10.2010 8:00 - 15:30 Prostějovičky celá chatová oblast Prostějovičky
2.10.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
3.10.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
4.10.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
4.10.2010 7:30 - 14:30 Prostějov, Čechovice ul. Žitná s č. 49/1, jednostranně část ul. Čechovická od č. 50/92 po č. 62/124 vč. kapličky, ul. Ječná s č. 63
4.10.2010 7:30 - 10:30 Malé Hradisko část obce Malé Hradisko horní konec včetně řadovek po č. 72, 101, 142
4.10.2010 11:00 - 15:30 Malé Hradisko, Okluky celá osada Okluky
5.10.2010 0:00 - 24:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
6.10.2010 0:00 - 14:00 Hradčany-Kobeřice Odběratelská trafostanice Kobeřice lom1 (č. 300702) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Kobeřice lom2 (č. 300703) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
11.10.2010 11:30 - 15:30 Malé Hradisko, Okluky celá osada Okluky
    -  
nahoru3. Odstávky vody

Datum Čas Obec Vymezení
1.6.2010 8:00 - 12:00 Prostějov, Vrahovice Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda - informuje o přerušení dodávek vody v místní části Prostějova – Vrahovice, konkrétně ulice I. Olbrachta, a to v úterý 1.6. od 8 do 12 hodin. Odstávka se týká asi 180 obyvatel a proběhne z důvodu plánovaných prací na připojení nového vodovodu. Nouzové zásobování bude zajištěno cisternami.
V případě dotazů volejte na zákaznickou linku MOVO: 800 100 063.
    -  
nahoru4. Dopravní omezení v Prostějově

Od Do Ulice Podrobnosti
15.1.2010 6:00 15.1.2010 15:00 Komenského Dojde k úplné uzavírce Komenského ulice od křižovatky s ulicí Sádky po ulici Na spojce. Důvodem uzavírky je slavnostní nástup Vojenského útvaru 8280.
3.12.2009 28.2.2010 Vodní Dojde k částečnému omezení provozu ve Vodní ulici (před novostavbou Domu zdraví). Důvodem je postavení věžového jeřábu.
18.1.2010 28.2.2010 Husovo náměstí Pokračování uzavírky Husova náměstí (jižní strana od křižovatky Předina po Joštovo nám.).Důvodem je výměna a výstavba vodovodního potrubí, spol. Vodovody a kanalizace.
1.12.2009 31.3.2010 Husovo náměstí - severní strana Dojde k úplné uzavírce Husova nám. - severní strana (od křižovatky Na Příhoně po Joštovo nám.). Důvodem je připojení kanalizačních přípojek.
9.4.2010 10.4.2010 Krasická ulice, ulice v Polích Dojde k částečné uzavírce Krasické ulice a k úplné uzavírce ulice V Polích. Důvodem je přeložení sítí.
19.4.2010 30.4.2010 ulice Budovcova Částečná uzavírka. Průjezd bude vždy umožněn. Důvodem uzavírky je úprava povrchu po opravě kanalizace.
21.4.2010 30.4.2010 ulice Vodní Dojde k úplné uzavírce Vodní ulice. Důvodem je napojení novostavby na kanalizaci.
1.5.2010 9:00 1.5.2010 19:00 Severní obslužná komunikace Bude uzavřena Severní obslužná komunikace z důvodu konání akce „Sportovní den na kolečkách“. Délka uzavírky je 1800 m. Bude umožněn průjezd autobusů MHD a vozidel záchranné i hasičské služby.
5.5.2010 7:00 5.5.2010 17:00 Vodní ulice Dojde k uzavření ulice Vodní. Důvodem je umístění autojeřábu.
10.5.2010 14.5.2010 Finská ulice Částečná uzavírka Finské ulice. Provoz bude pouze omezen. Důvodem je napojení inženýrských sítí novostavby.
21.5.2010 7:00 21.5.2010 16:00 ulice Vodní Dojde k úplné uzavírce ulice Vodní. Důvodem jsou finální úpravy komunikace po překopech.
10.5.2010 28.5.2010 náměstí E. Husserla Dojde k částečné uzavírce na nám. E. Husserla. Důvodem je oprava fasády domu.
28.5.2010 8:00 28.5.2010 20:00 parkoviště na ulici Školní Bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště na ulici Školní – pravá strana u objektu Městského úřadu. Důvodem je registrace účastníků Mezinárodních sportovních her mládeže.
30.5.2010 9:00 30.5.2010 12:00 ulice V loučkách v Domamyslicích Dojde k úplné uzavírce ulice V loučkách v Domamyslicích. Důvodem je okrsková hasičská soutěž, uzavřeno bude asi 300 m.
27.4.2010 30.5.2010 Skálovo náměstí - zaslepená část Důvodem je budování kanalizace pro zámek.
9.4.2010 31.5.2010 křižovatka Určická / Okružní Dojde k částečnému omezení dopravy na kruhové křižovatce Určická – Okružní.
1.3.2010 31.5.2010 Husovo náměstí Dojde k úplné uzavírce Husova náměstí – 3. etapa vodovodu. Práce budou probíhat po etapách.
12.6.2010 8:30 12.6.2010 12:30 Severní obslužná komunikace Dojde k úplné uzavírce Severní obslužné. Důvodem je orientační měření rychlosti pro veřejnost Městskou policií Prostějov. Provoz bude řídit Městská policie Prostějov.
20.6.2010 25.6.2010 Sv. Čecha Dojde k částečné uzavírce ulice Sv. Čecha. Důvodem je budování nové elektrické sítě.
15.6.2010 28.6.2010 ulice Vrchlického Dojde k částečné uzavírce ulice Vrchlického (u budovy Švehlovy střední školy). Důvodem je výměna střešní krytiny na škole (dle počasí).
4.3.2010 30.6.2010 Dolní ulice Úplná uzavírka Dolní ulice - obslužná vnitrobloková komunikace u panelových výškových domů - z důvodu rekonstrukce parkoviště – regenerace sídl. Dolní.
3.7.2010 6.7.2010 chodník na Poděbradově náměstí Bude uzavřen chodník na Poděbradově náměstí (před poštou). Bude provedena oprava povrchu chodníku.
13.7.2010 8:00 13.7.2010 24:00 Petrské náměstí včetně přilehlých úseků ulic Lidická a Wolkerova Dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic II/150 x II/367 (Petrské náměstí) včetně ulice Lidická od křižovatky se Studentskou směr ulice Wolkerova a ulice Wolkerova po křižovatku s ulicí Sušilova.
Po dobu výše uvedené úplné uzavírky bude zrušena pro oba směry obsluha náhradních zastávek v ulici Lidická před Střední odbornou školou.
Pro linky MHD 41, 74 se náhradní zastávka na ulici Lidická ruší bez náhrady. Pro příměstské a dálkové linky budou zřízeny náhradní zastávky na ulici Lidická za křižovatkou s ulicí Studentská.
Bližší informace lze získat v Informační kanceláři FTL, tel. 582 333 181.
12.7.2010 14.7.2010 ulice Jezdecká Dojde k částečné uzavírce ulice Jezdecká - rekonstrukce plynu.
15.3.2010 28.7.2010 Petrské náměstí Úplná uzavírka křižovatky - silnice II/150 a II/367 na Petrském nám. v Prostějově, (ulice Dolní, Újezd a Wolkerova) s výlukou zastávky autobusové zastávky Prostějov, Újezd pro MHD i ostatní linkovou dopravu.
Objížďka je vedena od okružní křižovatky na ul. Kralická po ulicích Průmyslová, Vrahovická a Svatoplukova po křižovatku s ul. Újezd na vnitřním okruhu. Dále je vedena po vnitřním okruhu po ulicích Vápenice, Přikrylovo nám., Blahoslavova, Palackého a Poděbradovo náměstí po křižovatku s ul. Brněnská. Z této křižovatky na vnitřním okruhu je objížďka vedena po ul. Brněnská, odbočuje na ul. Okružní a pokračuje po ulicích Jezdecká, Šárka, Dolní, Kralická až po okružní křižovatku na ul. Kralická.
Více v tomto článku nebo na stránkách města Prostějova zde.
30.6.2010 31.7.2010 ulice Jaselská Dojde k úplné uzavírce ulice Jaselské ve Vrahovicích. Důvodem je rekonstrukce komunikace.
16.8.2010 20.8.2010 silnice II/150 v Prostějově Vrahovicích a Čechůvkách v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Karoliny Světlé po křižovatku se silnicí II/150 H a III/3679 Město Prostějov upozorňuje občany na úplnou uzavírku silnice II/150 (ul. Čs. armádního sboru) v Prostějově Vrahovicích a Čechůvkách v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Karoliny Světlé po křižovatku se silnicí II/150 H a III/3679.
Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice II/150. Délka uzavírky činí zhruba 1111 m, délka objížďky přibližně 10000 m.
Objízdná trasa je vedena následovně (popis pro směr jízdy od Prostějova na Přerov): V křižovatce silnic II/150 s III/4357 vozidla neodbočí vpravo na uzavřený úsek silnice II/150, ale vlevo na silnici III/4357 (ul. Majakovského), po této dojedou do Vrbátek, zde vpravo po III/4354 na křižovatku s III/3677, zde vlevo a po III/3677 na křižovatku s II/150, kde se napojí na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná.

Trasa příměstských autobusových linek je vedena následovně:
po celou dobu uzavírky, tj. od 16.8. 00.00 hod - 20.8.2010 do odstranění dopravního značení, takto: po obsloužení zastávky Prostějov, Vrahovická odbočí vpravo na ul. M. Pujmanové, vlevo na ul. Průmyslová, z okružní křižovatky vlevo II/150H (ul. Kralická) z ní pak na své trasy dle licencí.
Bez náhrady budou zrušeny zastávky Prostějov, Vrahovice, Hanačka; Prostějov, Čechůvky.

Trasa MHD bude vedena následovně:
Linka MHD číslo 5 v Prostějově (785005 Prostějov, Čechůvky – Prostějov, nemocnice) bude vedena:
16.8. – 17.8.2010 uzavřeným úsekem v celé své trase.
18.8. 00.00 hod. - 20.8.2010 do odstranění dopravního značení budo její spoje končit v prostoru bývalé zastávky Prostějov, Vrahovice, kino a vozidla se budou otáčet v křižovatce ul. ČS. Armádního sboru x Karolíny Světlé před začátkem uzavírky.
18.8. – 20.8.2010 bude bez náhrady zrušena zastávka Prostějov, Čechůvky. Zastávka Prostějov, Trpinky bude přemístěna do prostoru bývalé zastávky Prostějov, Vrahovice, kino.
7.6.2010 31.8.2010 ulice R. Těsnohlídka Dojde k úplné uzavírce ulice R. Těsnohlídka. Důvodem je oprava kanalizace.
9.8.2010 31.8.2010 ulice Vápenice Bude probíhat úplné předláždění chodníku na Vápenici (strana u domů). Z tohoto důvodu bude chodník uzavřen. Spol. .A.S.A. TS bude akci provádět po etapách, zastávka MHD zůstává v provozu.
12.9.2010 4:00 12.9.2010 21:00 nám. T. G. Masaryka a Pernštýnské náměstí Dojde k úplné uzavírce nám. T. G. Masaryka a Pernštýnského náměstí - důvodem jsou Hanácké slavnosti.
10.9.2010 13.9.2010 ul. Komenského a Na Spojce Dojde z důvodu konání Hanáckých slavností k uzavření ul. Komenského a Na Spojce.
18.9.2010 9:00 18.9.2010 19:00 Severní obslužná komunikace Bude uzavřena Severní obslužná komunikace z důvodu konání akce „Sportovní den na kolečkách“. Délka uzavírky je 1800 m. Bude umožněn průjezd autobusů MHD a vozidel záchranné i hasičské služby.
9.8.2010 19.9.2010 ulice Barákova a Milíčova Úplná uzavírka ul. Barákova v úseku od ul. A. Krále - Českobratrská a Milíčova v úseku nám. Spojenců - Barákova. Důvodem uzavírky je provádění pokládky kanalizace.
Délka uzavírky: cca 150 m ul. Barákova, cca 200 m ul. Milíčova, objížďka ani objízdná trasa se nestanovuje.
22.3.2010 31.10.2010 Husovo náměstí Dojde k úplné uzavírce Husova náměstí. Důvodem je rekonstrukce vozovek a chodníků.
12.7.2010 30.9.2010 ulice Sokolská Dojde k částečné uzavírce ulice Sokolské. Důvodem je zapravení jednoho jízdního pruhu po opravě kanalizace.
1.9.2010 16.10.2010 křižovatka Svatoplukova a Újezd Dochází k částečné uzavírce silnice II/150 na křižovatce ulic Svatoplukova a Újezd v Prostějově. V tomto místě bude rozšířen chodník a upraven přechod pro chodce. Délka uzavírky je zhruba 100 metrů, objízdná trasa není stanovena.
Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije volný jízdní pruh.
1.9.2010 30.11.2010 ulice Okružní Dojde k částečné uzavírce ulice Okružní - důvodem je výstavba nové kanalizace.
9.9.2010 30.11.2010 nám. Odboje a Zborov Dochází k úplné uzavírce místních komunikací na nám. Odboje a Zborov, a to tak, že ul. Zborov bude uzavřena úplně, stejně tak komunikace na západním okraji nám. Odboje. Komunikace po východní a severní straně nám. Odboje budou částečně průjezdné, aby byl umožněn vjezd do ul. J. Kuchaře a Hybešova.
Důvodem uzavírky je provádění pokládky kanalizace. Délka uzavíraje přibližně 100 m - úplná na ul. Zborov a západní části nám. Odboje, cca 100 m - částečná na nám. Odboje. Délka objížďky ani objízdná trasa není stanovena.
20.9.2010 26.9.2010 křižovatka Barákova x A. Krále Bude uzavřena křižovatka Barákova x A. Krále z důvodu opravy kanalizace.
    -  
nahoru5. Dopravní omezení v regionu

Od Do Úsek Vymezení
11.2.2009 11.2.2009 Žárovice - Drahany Vojenský výcvik, úplná uzavírka.
18.2.2009 18.2.2009 Žárovice - Drahany Vojenský výcvik, úplná uzavírka.
25.2.2009 25.2.2009 Žárovice - Drahany Vojenský výcvik, úplná uzavírka.
1.3.2010 15.4.2010 Konice, ul. Karafiátova Úplná uzavírka krajských silnic II/366, III/36628 (ul. Karafiátova) v Konici z důvodu výstavby kanalizace. Podrobnosti zde a zde (dokumenty PDF).
1.3.2010 15.4.2010 Konice, ul. Chmelnice Úplná uzavírku krajské silnice III/37349 (ul. Chmelnice) v Konici (mimo BUS a dopravní obsluhy) z důvodu výstavby kanalizace. Podrobnosti zde (dokument PDF).
1.3.2010 15.4.2010 Konice, ul. 9. května Úplná uzavírka místní komunikace ul. 9. května z důvodu výstavby komunikace. Podrobnosti zde (dokument PDF).
15.4.2010 15.4.2010 silnice II/377, Žárovice - Drahany Úplná uzavírka, vojenský výcvik.
21.4.2010 21.4.2010 silnice II/377, Žárovice - Drahany Úplná uzavírka, vojenský výcvik.
8.4.2010 26.4.2010 Čelechovice na Hané, silnice III/44931 (ulice Hliníky) Úplná uzavírka silnice III/44931 v obci Čelechovice na Hané (ulice Hliníky) z důvodu stavby kanalizace. Ohlášeno až 12.4.2010.
29.4.2010 29.4.2010 silnice II/377, Žárovice - Drahany Úplná uzavírka, vojenský výcvik.
22.3.2010 1.5.2010 Konice, ulice Cihelna I Úplná uzavírka místní komunikace ul. Cihelna I z důvodu výstavby kanalizace – stoka Q1-S. Podrobnosti zde a zde (dokumenty PDF).
10.5.2010 12.5.2010 silnice II/377, Žárovice - Drahany Úplná uzavírka, vojenský výcvik.
10.5.2010 14.5.2010 silnice III/36717, Čelčice V místě železničního přejezdu v obci Čelčice + průtah, oprava komunikace po pokládce kanalizace, úplná uzavírka.
3.5.2010 15.5.2010 Čelechovice na Hané, Ruská Čelechovice na Hané od křižovatky s III/44930 po konec obce směr Studenec. Oprava silnice, úplná uzavírka.
16.3.2010 23.5.2010 Konice, krajská silnice II/366 (ul. Vyšehrad) Částečná uzavírka krajské silnice II/366 v úsecích 50,1 - 50,5 km a 50,7 - 50,8 km ve směru na Prostějov. Podrobnosti zde a zde (dokumenty PDF).
28.4.2010 28.5.2010 Konice, ul. Kostelní Úplná uzavírka ulice Kostelní z důvodu výstavby kanalizace. Podrobnosti zde (dokument PDF).
15.5.2010 28.5.2010 III/44929, Čelechovice na Hané - Studenec Oprava komunikace, úplná uzavírka.
30.5.2010 6:00 30.5.2010 18:00 Konice, centrum Krátkodobá úplná uzavírka místní komunikace ulice E. Beneše, Masarykova náměstí, vč. placeného parkoviště pro osobní automobily a ulice Smetanovy. Důvod: pouť. Podrobnosti zde (dokument PDF).
1.4.2010 4.6.2010 Konice, ul. Kružíkova Úplná uzavírka místní komunikace ul. Kružíkova z důvodu výstavby kanalizace – stoka H-S. Podrobnosti zde (dokument PDF).
15.5.2010 6.6.2010 II/448, Konice, Vyšehrad Výstavba kanalizace, částečná uzavírka. Podrobnosti zde a zde (dokumenty PDF).
24.5.2010 6.6.2010 III/43312, Nezamyslice - průtah Realizace ostrůvku pro chodce, částečná uzavírka.
17.5.2010 11.6.2010 III/43313, Chvalkovice - Dřevnovice Rozšíření kanalizace, úplná uzavírka.
12.6.2010 8:00 12.6.2010 12:00 Konice, místní komunikace (před budovou MěÚ Konice) Jízda historických vozidel, krátkodobá uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
23.4.2010 15.6.2010 Konice, ul. Vápenice Úplná uzavírka ulice Vápenice z důvodu výstavby kanalizace. Podrobnosti zde (dokument PDF).
14.6.2010 15.6.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
17.6.2010 17.6.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
17.4.2010 30.6.2010 Konice, ulice Cihelna II Úplná uzavírka místní komunikace ul. Cihelna II z důvodu výstavby kanalizace – stoka Q-S. Podrobnosti zde (dokument PDF).
16.4.2010 11.7.2010 Konice, ul. Vodní Úplná uzavírka místní komunikace ul. Vodní z důvodu výstavby kanalizace – stoka A. Podrobnosti zde (dokument PDF).
1.6.2010 15.7.2010 III/37349, Konice, ul. Chmelnice Výstavba kanalizace – zpětné úpravy, částečná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
18.7.2010 8:00 18.7.2010 12:00 III/36617, Chobyně - Šubířov (100 m od křiţovatky A 125 krajských silnic II/366 a III/36617 (bez omezení provozu na silnici č. II/366), ve směru na obec Chobyně po obec Šubířov – Penzion Pohoda) Jízda pravidelnosti historických vozidel, krátkodobá uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
22.7.2010 22.7.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
3.5.2010 23.7.2010 Plumlov v místě mostu ev. č. 377-09 přes potok Roudník Oprava mostu, úplná uzavírka.
5.8.2010 5.8.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
12.8.2010 12.8.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
19.8.2010 19.8.2010 II/377, Žárovice - Drahany Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
22.8.2010 6.30 22.8.2010 17.00 Bohuslavice: III/4481 od křiž. s III/37340 - směr Vilémov, III/37340 Pouť, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
14.6.2010 31.8.2010 Konice - Masarykovo nám. - II/366 (ul. Švehlova, Masarykovo nám., Vrchlického) + místní komunikace (ul. Smetanova, ul. E. Beneše) Výstavba kanalizace, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
23.8.2010 31.8.2010 II/150, Protivanov - hranice Olomouckého a Jihomoravského kraje Oprava silnice, úplná uzavírka.
1.6.2010 1.9.2010 III/4334, Hradčany - průtah Oprava mostu a mostu po povážení, úplná uzavírka.
19.7.2010 10.9.2010 II/367, Čelčice - průtah Budování chodníků, částečná uzavírka.
16.4.2010 30.9.2010 Konice, ul. Sportovní a Radošovec Úplná uzavírka místních komunikací ul. Sportovní a Radošovec (ve dvou etapách) z důvodu výstavby kanalizace – stoka A. Podrobnosti zde (dokument PDF).
26.4.2010 30.9.2010 Konice, ul. Na Příhonech Úplná uzavírka krajské silnice III/36621 (ul. Na Příhonech) z důvodu výstavby kanalizace. Podrobnosti zde (dokument PDF).
3.5.2010 30.11.2010 Brodek u Konice, III/37356 Výstavba kanalizace, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
10.5.2010 20.9.2010 Konice, ul. Jiráskova Výstavba kanalizace, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
24.6.2010 30.11.2010 III/37356, Brodek u Konice Výstavba kanalizace, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
1.9.2010 31.10.2010 III/4334, Hradčany - Dobromilice Oprava silnice a mostu po povážení, úplná uzavírka.
1.9.2010 1.11.2010 II/366, Konice, ul. Husova Výstavba kanalizace, částečná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
6.9.2010 6.11.2010 II/366, Konice, ul. Zádvoří Výstavba kanalizace, částečná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
14.9.2010 20.10.2010 III/36619, obec Skřípov - průtah Oprava silnice III/36619, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
16.9.2010 21.9.2010 III/377 Žárovice - Drahany od kř. III/37744 po kř. III/37742 Vojenské cvičení, úplná uzavírka.
21.10.2010 30.11.2010 III/36619, obec Skřípov - průtah Oprava silnice III/36619, úplná uzavírka. Podrobnosti zde (dokument PDF).
    -  
nahoru6. Výluky na železnici

Trať Název tratě Úsek Datum a čas Další informace
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Kojetín - Němčice nad Hanou 8.2.2010 8:10 - 13:40 Údržba tratě, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Kojetín - Němčice nad Hanou 9.2.2010 8:10 - 13:40 Údržba tratě, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží 15.02.2010 08:15 - 12:20 Úprava průjezdného průřezu, oprava geometrické polohy koleje. Rychlíky Olomouc - Brno budou vedeny přes Přerov, náhradní autobusová doprava. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť 16.02.2010 08:10 - 12:25 Úprava průjezdného průřezu, oprava geometrické polohy koleje. Rychlíky Olomouc - Brno budou vedeny přes Přerov, náhradní autobusová doprava. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 23.02.2010 08:00 - 14:00 Důvod výluky neuveden, náhradní autobusová doprava. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 24.02.2010 08:00 - 14:00 Důvod výluky neuveden, náhradní autobusová doprava. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 3.3.2010 7:50 - 23:59 Propojení výhybky do traťové koleje, více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 4.3.2010 0:00 - 19:15 Propojení výhybky do traťové koleje, více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Nezamyslice - Ivanovice na Hané 9.3.2010 8:20 - 13:35 Oprava geometrické polohy koleje, svařování, bagrování blátivých míst. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Nezamyslice - Ivanovice na Hané 10.3.2010 8:30 - 13:30 Oprava geometrické polohy koleje, svařování, bagrování blátivých míst. Více zde.
301 Nezamyslice - Prostějov - Olomouc Vrbátky - Prostějov hl. n. 11.3.2010, 7:30 – 16:55 Mimořádná denní výluka traťové koleje. Informace na webu ČD nejsou, stručně:
Náhradní autobusová doprava ČD bude zajištěna v traťovém úseku:
Vrbátky – Prostějov hl. n. u vlaků č.: 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822
Prostějov hl. n. – Vrbátky u vlaků č.: 3807, 3833, 3809, 3811, 3813, 3815, 3817, 3819
Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n. u vlaků č.: 900, 932, 934, 902
Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n. u vlaků č.: 903, 931, 933, 901, 935
Stanoviště autobusů NAD:
ŽST Olomouc hl. n. – ulice Táborská, u východu z nového podchodu
ŽST Vrbátky – před nádražní budovou
zast. Kraličky – u kapličky, na křižovatce
ŽST Vrahovice – na hlavní silnici, zastávka BUS „Vrahovická“ a na hlavní silnici, zastávka BUS „Hanačka“
ŽST Prostějov hl. n. – před nádražní budovou vlevo, stanoviště BUS „G“
Vlaky R 900, R 932, R 934, R 902 pojedou odklonem po trati Olomouc hl. n. – Přerov – Nezamyslice.
Vlaky R 903, R 931, R 933, R 901, R 935 pojedou odklonem po trati Nezamyslice – Přerov – Olomouc hl. n.
V úseku Prostějov hl. n. – Nezamyslice bude zavedena náhradní vlaková doprava (NVD). V ŽST Prostějov hl. n. nebude zajištěna návaznost mezi NAD a NVD.
Služba úschova během přepravy, možnost rezervace místa pro jízdní kolo se při výluce trati (Olomouc hl. n.) – Vrbátky – Prostějov hl. n. poskytuje pouze u vlaků R.
Přeprava invalidů v úseku trati (Olomouc hl. n.) – Vrbátky – Prostějov hl. n. během výluky není možné realizovat.
D oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let nebudou do stanice Prostějov hl. n. během výluky zařazeny.
R do označených vozů nebude do stanice Prostějov hl. n. během výluky možné zakoupit místenku.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Nezamyslice - Ivanovice na Hané 11.3.2010 8:30 - 13:30 Oprava geometrické polohy koleje, svařování, bagrování blátivých míst. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 16.3.2010 8:00 - 14:00 Důvod výluky neuveden, více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 17.3.2010 8:00 - 14:00 Důvod výluky neuveden, více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 18.3.2010 8:00 - 14:00 Důvod výluky neuveden, více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Olomouc hlavní nádraží - Blatec 22.3.2010 7:55 - 12:00 Údržba trakčního vedení, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Olomouc hlavní nádraží - Blatec 23.3.2010 7:55 - 12:00 Údržba trakčního vedení, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Blatec - Vrbátky 24.3.2010 8:15 - 12:35 Údržba trakčního vedení, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Bedihošť - Pivín 25.3.2010 8:15 - 12:25 Údržba trakčního vedení, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Pivín - Nezamyslice 26.3.2010 7:50 - 12:00 Údržba trakčního vedení, úprava průjezdného průřezu. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 6.4.2010 7:50 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 7.4.2010 0:00 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 8.4.2010 0:00 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 9.4.2010 0:00 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 10.4.2010 0:00 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 11.4.2010 0:00 - 23:59 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Věžky 12.4.2010 0:00 - 7:00 Propojení výhybek do traťové koleje. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 12.4.2010 7:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 12.4.2010 7:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Kojetín 12.4.2010 7:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 13.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 13.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Kojetín 13.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 14.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 14.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Kojetín 14.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 15.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 15.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Kojetín 15.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Přerov - Kojetín 16.4.2010 0:00 - 13:35 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 16.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 16.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 17.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 17.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 18.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 18.4.2010 0:00 - 23:59 Důvod výluky neuveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 19.4.2010 0:00 - 19:15 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané 19.4.2010 0:00 - 19:15 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě 20.4.2010 8:30 - 13:30 Oprava geometrické polohy koleje, bagrování blátivých míst. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Řepčín 20.4.2010 7:00 - 23:59 Zrušení výhybky. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 21.4.2010 8:00 - 14:00 Oprava geometrické polohy koleje, bagrování blátivých míst. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Řepčín 21.4.2010 0:00 - 23:59 Zrušení výhybky. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 22.4.2010 8:00 - 14:00 Oprava geometrické polohy koleje, bagrování blátivých míst. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Řepčín 22.4.2010 0:00 - 19:00 Zrušení výhybky. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Kojetín - Němčice nad Hanou 26.4.2010 8:10 - 17:50 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Kojetín - Němčice nad Hanou 27.4.2010 8:10 - 17:50 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Němčice nad Hanou - Nezamyslice 28.4.2010 8:10 - 17:50 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Němčice nad Hanou - Nezamyslice 29.4.2010 8:10 - 17:50 Důvod výluky neuveden. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Pivín - Nezamyslice 30.4.2010 7:40 - 17:05 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Třebčín - Kostelec na Hané 3.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Třebčín - Kostelec na Hané 4.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Drahanovice - Třebčín 5.5.2010 7:15 - 16:45 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Senice na Hané - Drahanovice 6.5.2010 7:10 - 16:55 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc-Řepčín - Příkazy 7.5.2010 7:15 - 16:45 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc město 10.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Pivín 10.5.2010 7:00 - 23:59 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc město 11.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Pivín 11.5.2010 0:00 - 23:59 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc - Nová Ulice 12.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Pivín 12.5.2010 0:00 - 23:59 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Olomouc hlavní nádraží - Olomouc - Nová Ulice 13.5.2010 7:00 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Pivín 13.5.2010 0:00 - 19:00 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Prostějov hlavní nádraží - Pivín 14.5.2010 7:00 - 14:45 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Blatec - Vrbátky 17.5.2010 7:20 - 17:05 Důvod výluky neuveden. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží 18.5.2010 7:30 - 16:55 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Červenka - Litovel předměstí 25.5.2010 7:10 - 16:55 Důvod výluky neuveden. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Červenka - Litovel předměstí 26.5.2010 7:10 - 16:55 Důvod výluky neuveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Vyškov na Moravě - Brno hlavní nádraží 26.5.2010 7:50 - 14:10 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Kojetín - Vyškov na Moravě 27.5.2010 8:30 - 13:35 Údržba a oprava kolejí na trati. Více zde.
301 Nezamyslice - Olomouc Olomouc hlavní nádraží - Nezamyslice 2.6.2010 7:20 - 7.6.2010 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati, údržba a oprava kolejí ve stanici, Více zde, zde, zde, zde a zde a zde.
Za poněkud netradiční formu hlášení se omlouvám, porucha není na straně webu Projektů pro Prostějov.
271 Prostějov - Chornice Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží 7.6.2010 7:00 - 17:10 Údržba a oprava kolejí ve stanici, více zde.
273 Červenka - Prostějov Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží 7.6.2010 7:00 - 17:10 Důvod výluky zatím neuveden, více zde.
271 Prostějov - Chornice Kostelec na Hané - Ptení 8.6.2010 7:15 - 17:00 Údržba a oprava kolejí ve stanici, více zde.
271 Prostějov - Chornice Ptení - Dzbel 9.6.2010 7:25 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati, více zde.
271 Prostějov - Chornice Ptení - Dzbel 10.6.2010 7:25 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati, více zde.
271 Prostějov - Chornice Ptení - Dzbel 11.6.2010 7:25 - 17:00 Údržba a oprava kolejí na trati, více zde.
273 Červenka - Prostějov Litovel předměstí - Drahanovice 7.7.2010 7:02 - 9.7.2010 23:59 Důvod výluky není uveden. Více zde.
275 Olomouc - Senice na Hané Příkazy - Senice na Hané 7.7.2010 7:02 - 9.7.2010 18:55 Důvod výluky: oprava přejezdu. Více zde.
273 Červenka - Prostějov Senice na Hané - Litovel předměstí 10.7.2010 0:00 - 14.7.2010 19:00 Důvod výluky není uveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Dzbel - Chornice 21.7.2010 6:40 - 13:55 Důvod výluky není uveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Dzbel - Chornice 22.7.2010 6:40 - 13:55 Důvod výluky není uveden. Více zde.
271 Prostějov - Chornice Dzbel - Chornice 23.7.2010 6:40 - 13:55 Důvod výluky není uveden. Více zde.
300 Brno - Přerov (- Bohumín) Brno hlavní nádraží - Kojetín 9.8.2010 7:35 - 18.8.2010 18:00 Údržba a oprava kolejí na trati, úprava a údržba trolejového vedení, rozsáhlejší oprava tratě.
Týká se i rychlíků Brno - Prostějov - Olomouc (a zpět) v úseku Brno - Nezamyslice.
Více informací najdete zde, výlukový jízdní řád tady (formát PDF).
273 Červenka - Prostějov Senice na Hané - Drahanovice 13.9.2010 7:10 - 16.9.2010 16:50 Údržba a oprava kolejí na trati, oprava mostu na trati.
    -    
nahoru7. Poslední rozloučení

Jméno Ročník Bydliště Datum a čas Místo Služba
Hrabal Milan 1947 Němčice nad Hanou 2.1.2010 13.00 kostel Němčice nad Hanou + hrob PS Makový
Horna František 1959 Hradčany 4.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dočkal Vladimír 1923 Kostelec na Hané 4.1.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Rek Antonín 1927 Prostějov 6.1.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zabloudilová Gabriela 1972 Prostějov 6.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Poláková Ludmila 1952 Hrdibořice 6.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Diviš Karel 1947 Kostelec na Hané 6.1.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Mičková Vlasta 1927 Prostějov 8.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Koudelka František 1926 Kostelec na Hané 8.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vylášek Jiří 1948 Bedihošť 8.1.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vláčilová Anna 1929 Čechy pod Kosířem 11.1.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Spáčilová Marie 1932 Hruška 12.1.2010 12.30 kostel Hruška + hrob PS Makový
Poláček Jan 1932 Prostějov 13.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Hrbáčková Vincencie 1919 Ivaň 13.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Stratil Chrudoš 1930 Prostějov 15.1.2010 8.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Procházková Františka 1914 Prostějov 15.1.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Saitzová Marie 1935 Kralice na Hané 15.1.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ošťádal František 1924 Kostelec na Hané 15.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Daněk Jakub 1928 Prostějov 15.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Petruželová Eva 1941 Štětovice 15.1.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Musil Vladimír 1932 Prostějov 15.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Nováková Božena 1924 Dobromilice 16.1.2010 13.00 kostel Dobromilice + hrob PS Makový
Marek Josef 1927 Prostějov 18.1.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vaculíková Ludmila 1921 Určice 18.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + hrob Určice PS Makový
Melková Anna 1937 Křenůvky 18.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Piňosová Eva 1957 Prostějov 18.1.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Slezák Jan 1952 Určice 18.1.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Gärtner Bohumil 1935 Prostějov 20.1.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ing. Dostál František 1924 Smržice 22.1.2010 9.20 Obřadní síň Prostějov + hrobka Smržice PS Makový
Vysloužilová Ivona 1944 Držovice 22.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pečinková Marie 1933 Držovice 22.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Crháková Františka 1913 Želeč 22.1.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Koutná Marie 1919 Bohuslavice 22.1.2010 15.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Frysová Stanislava 1952 Ondratice 23.1.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Štefek Zdeněk 1935 Prostějov 25.1.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Walachová Drahomíra 1921 Prostějov 25.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Žaláková Františka 1928 Klenovice na Hané 25.1.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Talanda Jiří 1950 Prostějov 25.1.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Škarbanová Gabriela 1922 Prostějov 27.1.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Rus Aleš 1968 Prostějov 27.1.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Kočvarová Oldřiška 1922 Prostějov 28.1.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Hadra Jan 1931 Prostějov 29.1.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Svačinová Anna 1924 Vrbátky 29.1.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Josef Fiedler 1939 Labutice 31.1.2010 13.00 kostel Jednov + hrob PS Makový
RNDr. Dittrichová Drahomíra 1951 Prostějov 1.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zavadilová Františka 1948 Čelechovice na Hané 1.2.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Burešová Marie 1911 Ohrozim 1.2.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zmeškal Eugen 1927 Klenovice na Hané 2.2.2010 13.00 kostel Klenovice na Hané + krem. PS Makový
Švec Josef 1948 Prostějov 3.2.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Konečný Konrád 1932 Prostějov 5.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pospíšil Miroslav 1931 Vícov 5.2.2010 14.00 kostel Vícov + hrobka PS Makový
PhDr. Petr Nečas 1950 Lutotín 5.2.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Krátký Miloslav 1927 Prostějov 5.2.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Milar Jaroslav 1930 Brodek u Prostějova 8.2.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Přikrylová Ludmila 1920 Držovice 8.2.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Změlík Emil 1945 Tovačov 8.2.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Svozilová Marie 1941 Olšany u Prostějova 9.2.2010 13.00 kostel Olšany u Prostějova + hrob PS Makový
Halouzková Jaroslava 1943 Pěnčín 10.2.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dopita Ivan 1943 Prostějov 10.2.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Mareš Jan 1955 Prostějov 10.2.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vlková Ludmila 1929 Kostelec na Hané 10.2.2010 14.30 kostel Kostelec na Hané + hrobka PS Makový
Eviaková Šárka 1961 Prostějov - Vrahovice 10.2.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Paňáková Bernarda 1924 Prostějov 12.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kořalka Josef 1957 Kostelec na Hané 12.2.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Strupek Svatoš 1930 Smržice 12.2.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Sedlák Petr 1972 Buková 13.2.2010 14.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Kroutil Miroslav 1938 Suchdol 14.2.2010 14.00 kostel Jednov + hrob PS Makový
Kudelová Terezie 1928 Prostějov 16.2.2010 11.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Koníčková Věra 1925 Žárovice 17.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pešáková Marie 1934 Prostějov - Vrahovice 18.2.2010 12.30 kostel Vrahovice + krem. PS Makový
Tříska Bohumil 1925 Prostějov 19.2.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Doleželová Eliška 1928 Výšovice 19.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Peňáz Rostislav 1941 Prostějov 19.2.2010 13.00 kostel Vrahovice + krem. PS Makový
Zatloukal Oldřich 1948 Prostějov 19.2.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Rozmánek Alois 1943 Čehovice 19.2.2010 14.00 kostel Čehovice + krem. PS Makový
Koudelková Marie 1928 Buková 20.2.2010 10.30 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Abrahamová Marie 1933 Brodek u Konice 20.2.2010 13.00 kostel Horní Štěpánov + krem. PS Makový
Sychra Eduard 1953 Protivanov 20.2.2010 14.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Hrstková Božena 1924 Rozstání 20.2.2010 14.00 Obřadní síň Rozstání + hrob PS Makový
Pešková Zdeňka 1934 Prostějov - Vrahovice 22.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + hrob PS Makový
Sojma Ladislav 1944 Prostějov 24.2.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zabloudilová Božena 1940   25.2.2010 10.00 OS Dědice + hrob PS Makový
Valentová Zdeňka 1930 Prostějov 26.2.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Novák Jan 1927 Prostějov 26.2.2010 11.00 kostel C+M Prostějov + hrob PS Makový
Hálová Marie 1917 Hamry 26.2.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dvorská Anežka 1924 Ptenský Dvorek 27.2.2010 10.00 kostel Ptení + hrob PS Makový
Ing. Šmehlík Rostislav 1943 Rozstání 27.2.2010 14.00 Obřadní síň Rozstání + hrob PS Makový
Raška František 1922 Ondratice 27.2.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Fiala Stanislav 1931 Hrochov 28.2.2010 11.00 kostel Jednov + hrob PS Makový
Studená Jaroslava 1932 Seloutky 1.3.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Křížová Ivana 1964 Prostějov 3.3.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Francová Marie 1946 Prostějov 5.3.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Lipold Bedřich 1920 Ondratice 5.3.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + krem. PS Makový
Krahulec Josef 1926 Buková 6.3.2010 10.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Řehulková Augustina 1914 Plumlov 7.3.2010 11.30 Obřadní síň Plumlov + krem. PS Makový
Krátká Marie 1931 Prostějov 8.3.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Halířová Ludmila 1918 Smržice 8.3.2010 14.00 kostel Smržice + hrob PS Makový
Večerková Jiřina 1933 Prostějov 10.3.2010 12.30 OS Brno + krem. PS Makový
Konšel Dimitrij 1921 Soběsuky 12.3.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Šikulová Marcela 1956 Prostějov 12.3.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + hrobka PS Makový
Svoboda Václav 1939 Prostějov 12.3.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Husičková Marie 1929 Smržice 13.3.2010 11.00 kostel Smržice + hrob PS Makový
Krejčí Ladislav 1945 Prostějov - Vrahovice 15.3.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dvořáková Marie 1920 Smržice 17.3.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zatloukalová Anna 1929 Pěnčín 18.3.2010 13.20 Obřadní síň Olomouc + krem. PS Makový
Lukášková Jarmila 1921 Niva 18.3.2010 14.00 kostel Drahany + hrob PS Makový
Pištělka Zdeněk 1933 Prostějov 19.3.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Bergová Jarmila 1933 Prostějov 19.3.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kuběna Miloslav 1932 Drahany 19.3.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Mach František 1918 Smržice 19.3.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Barták Albert 1932 Lipová 20.3.2010 10.00 kostel Jednov + hrob PS Makový
Nenadálová Marie 1939 Otaslavice 20.3.2010 14.00 kostel Otaslavice + hrobka PS Makový
JUDr. Šindelář Josef 1924 Prostějov 22.3.2010 10.00 kostel Patra a Pavla Prostějov + krem. PS Makový
Zajmová Františka 1918 Prostějov 22.3.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pittner František 1919 Kostelec na Hané 24.3.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Duda Jaroslav 1944 Prostějov 25.3.2010 11.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Poláková Drahomíra 1925 Držovice 26.3.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Švec Josef 1923 Buková 27.3.2010 14.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Galásek Alois 1947 Prostějov 31.3.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dvořák Josef 1923 Prostějov 2.4.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Lachmanová Marie 1933 Malé Hradisko 5.4.2010 14.00 OS Malé Hradisko + hrob PS Makový
Sobotová Vilemína 1920 Prostějov 6.4.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + hrob PS Makový
Kuglerová Zdeňka 1935 Hrubčice 8.4.2010 14.00 kostel Hrubčice + hrobka PS Makový
František Slepánek 1933 Prostějov 9.4.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ševčík Bedřich 1919 Prostějov 9.4.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Nenál Karel 1935 Prostějov 9.4.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Valný Rudolf 1943 Brodek u Prostějova 9.4.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + krem. PS Makový
Ludvík Zatloukal 1933 Suchdol 9.4.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Alois Vyskočil 1949 Malé Hradisko 9.4.2010 16.00 OS Malé Hradisko + hrob PS Makový
Marie Jančíková 1933 Prostějov 12.4.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Čech Oldřich 1947 Prostějov 14.4.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Radomila Skopalová 1934 Prostějov 15.4.2010 9.30 Obřadní síň Demelova + krem. Ol PS Makový
Marie Bártková 1951 Prostějov 16.4.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + hrobka Víceměřice PS Makový
Marie Valtrová 1940 Vrahovice 16.4.2010 15.30 kostel Vrahovice + krem. Ol PS Makový
Jana Cyrnerová 1946 Prostějov 19.4.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Miroslav Leskovec 1921 Brodek u Konice 21.4.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov - krem. OL PS Makový
Ludmila Hercíková 1924 Pěnčín 21.4.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Marie Horáková 1945 Protivanov 21.4.2010 15.00 kostel + hrob Protivanov PS Makový
JUDr. Vojtěch Komárek 1919 Prostějov 23.4.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov - krem. OL PS Makový
Peka Ladislav 1944 Prostějov 23.4.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov - krem. PS Makový
Kocourková Anna 1956 Prostějov 23.4.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov - krem. PS Makový
Novák František 1920 Prostějov 23.4.2010 14.00 kostel C+M Prostějov + hrobka PV PS Makový
Anděla Palatá 1924 Kostelec na Hané 24.4.2010 13.00 kostel Kostelec na Hané + hrobka PS Makový
Miloslav Barták 1927 Lipová 24.4.2010 15.00 kostel Jednov + hrob PS Makový
Marie Vránová 1931 Hruška 27.4.2010 14.00 kostel Hruška + hrobka PS Makový
Vojtěch Weber 1934 Brodek u Prostějova 28.4.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + krem. OL PS Makový
František Vybíral 1948 Přemyslovice 29.4.2010 14.30 kostel Přemyslovice + hrob PS Makový
Anna Švejdová 1921 Prostějov 30.4.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Jiřina Bistrá 1949 Plumlov 30.4.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Sedlák Jiří 1971 Boskovice 1.5.2010 15.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Mračková Ludmila 1934 Ivaň 3.5.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Piňosová Zdena 1951 Seloutky 3.5.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Krchňáková Helena 1924 Klenovice na Hané 5.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vařeková Jiřina 1927 Prostějov 6.5.2010 11.00 kostel Patra a Pavla Prostějov + hrob PV PS Makový
Bohumil Klos 1935 Prostějov 7.5.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Božena Novotná 1939 Kelčice 7.5.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Spisar Miloš 1970 Ondratice 7.5.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Jarmila Řepová 1949 Prostějov 7.5.2010 14.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zdeněk Krbeček 1942 Určice 10.5.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Leo Haluza 1934 Kelčice 10.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Marková 1930 Brodek u Konice 10.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kolínská Helena 1935 Prostějov - Vrahovice 12.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Šmehlíková 1910 Rozstání 12.5.2010 16.30 Obřadní síň Rozstání + hrob PS Makový
Vlasta Kubíčková 1925 Olšany u Prostějova 14.5.2010 9.20 Obřadní síň Olomouc + krem. PS Makový
Jiří Štefek 1948 Drysice 14.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Jančíková Vlasta 1922 Mostkovice 14.5.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ludmila Rozsypalová 1928 Prostějov - Krasice 14.5.2010 14.00 kostel Krasice + hrobka Krasice PS Makový
Marie Řehulková 1923 Křenůvky 14.5.2010 14.00 kostel Myslejovice + hrob PS Makový
Melicherová Katarina 1915 Klenovice na Hané 15.5.2010 12.00 kostel Klenovice na Hané + krem. PS Makový
Patkánová Libuše 1954 Prostějov 17.5.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Rek Stanislav 1925 Prostějov 17.5.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dosedělová Jiřina 1941 Brodek u Konice 17.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Přecechtěl Stanislav 1935 Stařechovice 17.5.2010 15.00 kostel Stařechovice + hrob PS Makový
Hanák Jindřich 1927 Prostějov 19.5.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Víchová Zdenka 1920 Plumlov 19.5.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Lederer Jaroslav 1920 Studenec 19.5.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pinc Josef 1940 Prostějov 19.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vymazalová Františka 1926 Zdětín 21.5.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Nezval Miroslav 1947 Otaslavice 21.5.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + hrobka Otaslavice PS Makový
Jiřina Křížková 1970 Suchdol 21.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Alenka Matulová 1938 Prostějov 21.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Františka Rašková 1924 Brodek u Prostějova 21.5.2010 14.00 kostel + hrob Brodek u Prostějova PS Makový
František Sedlák 1931 Pivín 21.5.2010 15.00 kostel + hrob Pivín PS Makový
Skotáková Hedvika 1925 Prostějov 24.5.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ing. Sedláček Bohumil 1927 Smržice 24.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Weissová Markéta 1920 Prostějov 25.5.2010 14.00 kostel Petra a Pavla Prostějov + hrob PV PS Makový
Ing. František Mádr 1927 Dubany 26.5.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + hrob Dubany PS Makový
Zástěrová Ludmila 1927 Prostějov 26.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zapletalová Vlasta 1907 Želeč 26.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Milada Nováková 1938 Prostějov 27.5.2010 11.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Ludmila Crhonková 1940 Otinoves 28.5.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Soukalová Marie 1919 Seloutky 28.5.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kučera Karel 1940 Němčice nad Hanou 28.5.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vyžrálek Rudolf 1953 Prostějov 28.5.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Střelcová Jarmila 1936 Přemyslovice 28.5.2010 15.00 kostel Přemyslovice + hrob PS Makový
Soldánová Anežka 1924 Niva 29.5.2010 14.00 kostel Drahany + krem. PS Makový
Kocourková Milada 1930 Přemyslovice 29.5.2010 14.00 kostel Přemyslovice + hrob PS Makový
Vítek Ladislav 1922 Ohrozim 31.5.2010 14.00 kostel Ohrozim + krem. PS Makový
Věra Hikschová 1953 Přerov 1.6.2010 12.00 Obřadní síň Přerov + krem. PS Makový
Jakeš Pavel 1950 Prostějov 2.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kuřilová Eliza 1925 Prostějov 3.6.2010 14.00 Sbor českých bratří Prostějov + krem. PS Makový
Pospíšilová Marie 1943 Vincencov 4.6.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Hrazdilová Božena 1921 Ptení 4.6.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ježek Rostislav 1949 Otaslavice 4.6.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Piňosová Milada 1932 Vranovice 4.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Hrudová Ludmila 1921 Sněhotice 4.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + hrob Brodek u Prostějova PS Makový
Minx Jan 1954 Hrochov 4.6.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Menšík Miloslav 1922 Obědkovice 4.6.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vaňková Jaroslava 1937 Brodek u Prostějova 4.6.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Černý Zdeněk 1943 Ondratice 5.6.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Kohoutek Josef 1922 Smržice 7.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Novák Alois 1931 Prostějov - Vrahovice 9.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Schnaubert František 1931 Ptení 9.6.2010 15.00 kostel Ptení + hrob PS Makový
Miluše Hambálková 1931 Dobromilice 10.6.2010 10.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Josef Buriánek 1948 Prostějov 11.6.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Gustav Sedláček 1932 Prostějov 11.6.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Grepl Josef 1939 Krumsín 11.6.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zedníček Jan 1943 Otaslavice 11.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Josef Šelmeci 1940 Prostějov 11.6.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Aloisie Dostálová 1923 Přemyslovice 11.6.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Helena Večeřová 1926 Čehovice 14.6.2010 14.00 kostel Čehovice + hrob PS Makový
Pavla Kubrichtová 1925 Prostějov - Vrahovice 18.6.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Miluška Tomášková 1930 Prostějov 18.6.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Schmiedová 1922 Prostějov 18.6.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vladimír Kočíb 1931 Prostějov - Vrahovice 18.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Paseková 1930 Prostějov 18.6.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Miloslava Skočilasová 1922 Prostějov 18.6.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Trundová 1924 Protivanov 18.6.2010 15.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Nezval Vojtěch 1937 Krumsín 19.6.2010 14.00 kostel Krumsín + hrob PS Makový
Ondroušek Jiří 1943 Brodek u Konice 21.6.2010 14.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Strouhalová Marie 1936 Prostějov 22.6.2010 11.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Všetečková Božena 1922 Prostějov 22.6.2010 12.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Sokolová Věra 1949 Otaslavice 23.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Lánský Vítězslav 1948 Mostkovice 24.6.2010 11.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Blažena Dostálová 1926 Prostějov 25.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Josef Paňák 1937 Bílovice 25.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Puklová Marie 1948 Hradčany 26.6.2010 14.00 kostel Dobromilice + hrobka PS Makový
Anna Dostálová 1932 Čechy pod Kosířem 28.6.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
František Košata 1926 Přemyslovice 28.6.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Nezval Petr 1937 Vícov 28.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Nováček Miroslav 1916 Pěnčín 28.6.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Věra Spevárová 1938 Prostějov - Čechovice 30.6.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Navrátil František 1923 Prostějov - Domamyslice 30.6.2010 14.00 kostel Mostkovice + hrobka PS Makový
Gottwald František 1932 Prostějov 2.7.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Slavík Jindřich 1953 Prostějov 2.7.2010 12.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Přikryl Mojmír 1942 Prostějov - Domamyslice 2.7.2010 14.00 kostel Mostkovice + hrob PS Makový
Ryšťáková Božena 1932 Kravaře ve Slezsku 3.7.2010 14.00 kostel Klenovice na Hané + hrobka PS Makový
Kadlecová Marie 1925 Ludmírov 6.7.2010 15.00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Vinklerová Anna 1930 Ludmírov 7.7.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ing. Ostratický Jan 1939 Prostějov 9.7.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Schneider Jiří 1938 Tvorovice 9.7.2010 12.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Kotek František 1925 Klenovice na Hané 10.7.2010 14.00 kostel Klenovice na Hané + hrobka PS Makový
Steinerová Františka 1915 Sněhotice 10.7.2010 14.00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Štenclová Anna 1952 Prostějov 12.7.2010 10.00 Obřadní síň Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Klimeš Václav 1945 Plumlov 12.7.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Milada Neckářová 1919 Držovice 12.7.2010 12.00 Obřadní síň Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Míčková Ludmila 1926 Němčice nad Hanou 12.7.2010 13.20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Bilík Jaroslav 1959 Hruška 13.7.2010 13.00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Chromcová Vlastimila 1925 Laškov 14.7.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Halašová Františka 1923 Kostelec na Hané 14.7.2010 14.00 kostel Lešany + hrobka PS Makový
Tokoš František 1920 Prostějov 16.7.2010 10.30 kostel C+M Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Ladislav Konečný 1931 Smržice 16.7.2010 11.20 Obřadní síň Prostějov PS Makový
Kaplánek Rudolf 1931 Otaslavice 16.7.2010 14.00 kostel Otaslavice + hrob PS Makový
Milan Petrásek 1953 Mostkovice 19.7.2010 10.40 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Antonín Pivoda 1948 Prostějov 22.7.2010 14:00 kostel Brodek u Prostějova + krem. PS Makový
Oldřich Lakomý 1943 Prostějov 23.7.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Milena Rolencová 1948 Žárovice 23.7.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. Olomouc PS Makový
Pliska Miroslav 1926 Vyškov 23.7.2010 13:00 kostel Vyškov + hrob PS Makový
František Beneš 1946 Brodek u Prostějova 23.7.2010 15:00 kostel Brodek u Prostějova + krem. Olomouc PS Makový
Alois Tvrdý 1929 Přemyslovice 26.7.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Markéta Nezvalová 1918 Prostějov 28.7.2010 10:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Jiří Král 1937 Prostějov - Vrahovice 28.7.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dočkal Jakub 1999 Prostějov 30.7.2010 10:00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Basárová Eva 1949 Prostějov 30.7.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Strouhal Miroslav 1943 Ptení 30.7.2010 15:00 kostel Ptení + hrob PS Makový
Přikryl Antonín 1950 Ptení 31.7.2010 14:00 kostel Ptení + hrob PS Makový
Grénarová Věra 1928 Čechy pod Kosířem 4.8.2010 10:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Dorazilová Kateřina 1928 Klenovice na Hané 4.8.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Netopil František 1918 Kostelec na Hané 4.8.2010 15:00 kostel Čechy pod Kosířem + krem. PS Makový
Trunečková Marie 1930 Malé Hradisko 5.8.2010 14:00 OS Malé Hradisko + hrob PS Makový
Sipěna Vladislav 1929 Prostějov - Vrahovice 6.8.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Šnajdr Aleš 1943 Prostějov 6.8.2010 14:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pořízek Jaroslav 1929 Rozstání 7.8.2010 10:00 Obřadní síň Rozstání + krem. PS Makový
Kovařík Oldřich 1922 Klopotovice 7.8.2010 14:00 kaple Klopotovice + hrob PS Makový
Slavíček Jaroslav 1924 Lešany 9.8.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Tomek Josef 1924 Prostějov - Vrahovice 9.8.2010 14:00 kostel Vrahovice + hrob PS Makový
Svozilová Vlasta 1926 Kostelec na na Hané 11.8.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Fryč Josef 1921 Prostějov 11.8.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Zavadil Josef 1922 Jesenec 12.8.2010 14:00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Riegerová Marie 1939 Hluchov 12.8.2010 15:00 kostel C+M Prostějov + krem. PS Makový
Jorda Antonín 1917 Mostkovice 13.8.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Vysloužilová Bedřiška 1931 Čelechovice na Hané 13.8.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Běhalová Marie 1930 Olšany u Prostějova 13.8.2010 14:00 kostel Olšany u Prostějova + hrob PS Makový
Jaroslava Kovaříková 1923 Dobromilice 14.8.2010 12:00 kostel Dobromilice + hrob PS Makový
Věra Kuběnová 1919 Prostějov 16.8.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Květoslava Švábová 1928 Prostějov 16.8.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ladislav Hindrich 1920 Prostějov 16.8.2010 13:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Pospíšilová Anna 1915 Hradčany 16.8.2010 14:00 kostel Dobromilice + hrob PS Makový
Zbořilová Anna 1922 Hrochov 16.8.2010 14:30 kostel Jednov + hrob PS Makový
Hradilová Jaromíra 1929 Brodek u Prostějova 18.8.2010 10:40 Obřadní síň Prostějov + hrob Brodek u Prostějov PS Makový
Evžen Parák 1938 Klenovice na Hané 18.8.2010 14:00 kostel Klenovice na Hané + hrob PS Makový
Růžičková Libuše 1936 Vícov 20.8.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ing. Vaněk Vladimír 1957 Prostějov 20.8.2010 13:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Fialková Milada 1932 Baldovec 20.8.2010 14:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Prášková Anna 1920 Němčice nad Hanou 21.8.2010 14:00 kostel Dobromilice + hrob PS Makový
Jakeš Antonín 1927 Dobrochov 23.8.2010 14:00 kostel Brodek u Prostějova + hrob PS Makový
Cásková Anna 1923 Určice 25.8.2010 14:00 kostel Určice + hrob PS Makový
Zvára Rudolf 1952 Prostějov 27.8.2010 10:00 Obřadní síň Prostějov + hrobka PS Makový
Buchta František 1925 Ivaň 27.8.2010 10:30 kostel Ivaň + hrobka PS Makový
Zavadilová Naděžda 1928 Plumlov 27.8.2010 10:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Ing. Faltýnek František   Prostějov 27.8.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kopečná Jitka 1931 Růžov 27.8.2010 14:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Bohanosová Anastazie 1923 Smržice 27.8.2010 14:00 kostel Smržice + hrob PS Makový
Všetičková Jarmila 1939 Prostějov 30.8.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Jedličková Žofie 1926 Čechovice 31.8.2010 10:00 kostel Mostkovice + hrobka PS Makový
Augustín Josef 1939 Vrbátky 31.8.2010 11:00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Zdeněk Vykoupil 1938 Prostějov 1.9.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Jana Selingrová 1942 Prostějov 3.9.2010 12:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Marie Zelinková 1932 Šternberk 3.9.2010 13:00 kostel C+M Prostějov + hrob Prostějov PS Makový
Bořivoj Nazarej 1949 Plumlov 4.9.2010 10:00 Obřadní síň Plumlov + krem. PS Makový
Jaroslav Chlup 1926 Buková 4.9.2010 14:00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Kalný Stanislav 1948 Prostějov 7.9.2010 10:00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Pokorná Zdeňka 1935 Smržice 8.9.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Špundová Marie 1925 Hluchov 8.9.2010 13:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Fafílková Amálie 1917 Prostějov 10.9.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Kubalíková Květoslava 1926 Hrdibořice 10.9.2010 14:00 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Nejedlá Marie 1931 Protivanov 11.9.2010 14:00 kostel Protivanov + hrob PS Makový
Ošťádal Miroslav 1936 Ptení 11.9.2010 14:00 kostel Ptení + hrob PS Makový
JUDr. Horák Zdeněk 1925 Prostějov 13.9.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Hanák Pavel 1958 Prostějov 14.9.2010 11:00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Antoníčková Jaroslava 1936 Prostějov 15.9.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Gaťařík Josef 1944 Prostějov 16.9.2010 11:00 Obřadní síň Demelova + krem. PS Makový
Musilová Blanka 1929 Vícov 17.9.2010 11:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Crhonek Miroslav 1932 Drahany 17.9.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Miškovská Eliška 1913 Prostějov 17.9.2010 13:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
František Tesařík 1954 Prostějov 22.9.2010 13:20 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
Šrámek Jaroslav 1930 Bousín 22.9.2010 14:00 Obřadní síň Prostějov + hrob Drahany PS Makový
Kašpar Jan 1936 Čelechovice na Hané 24.9.2010 12:40 Obřadní síň Prostějov + krem. PS Makový
-          
nahoru8. Ostatní sdělení Městského úřadu Prostějov

Text sdělení
V pátek 8.1.2010 dojde v časovém rozmezí od 14:00 do 15:00 hod. k odstávce elektrické energie na Informační službě Městského úřadu Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14. Z tohoto důvodu bude v uvedené době informační služba pro veřejnost uzavřena.
Děkujeme za pochopení
Z důvodu vypnutí elektrické energie v budově B radnice, na nám. T. G. Masaryka a úpravám na elektrickém rozvodu ve Školní ulici bude v pátek 8.1.2010 mezi 14:00 a 18:00 hod. odstavena kompletně počítačová síť MěÚ, tj. budou vypnuty všechny servery, nebude fungovat poštovní server, internet a telefonní ústředna. Pro občany nebude také funkční internet na náměstí T. G. Masaryka a v Národním domě. Vzhledem k těmto skutečnostem bude od 14.00 hodin uzavřena Informační služba Městského úřadu Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14.
Děkujeme za pochopení
V úterý 12. ledna 2010 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřen pro veřejnost Odbor dopravy městského úřadu Prostějov, Vrahovická 4.
Děkujeme za pochopení
Upozorňujeme občany, že z provozních důvodů bude v pátek dne 29.1.2010 pro veřejnost uzavřen odbor dopravy (oddělení vozidel, Vrahovická 4) a odbor občanských záležitostí (oddělení občanských průkazů, Školní 4, i oddělení cestovních dokladů, nám. T. G. Masaryka 130/14). Ověřování podpisů bude v tento den zajišťovat pouze oddělení matriky nám. T. G. Masaryka 130/14.
Děkujeme za pochopení.
Z důvodu rekonfigurace počítačové sítě na Městském úřadu Prostějov může v období od 28. ledna 2010 do 12. února 2010 docházet vždy v úterý a čtvrtek po 16:00 hodině a v pátek po 14:00 hodině k drobnějším i delším výpadkům na síti. Omlouváme se tím zejména klientům informační služby městského úřadu.
Děkujeme za pochopení
Omezení provozní doby na informační službě
V pátek 19.2.2010 od 12:00 bude z provozních důvodů uzavřena Informační služba Městského úřadu Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14.
Děkujeme za pochopení
Upozorňujeme občany, že na velikonoční pondělí 5.4.2010 bude uzavřen sběrný dvůr v Průmyslové ulici.

Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme občany, že v pátek 9. dubna bude v prostorách u zímnho stadionu v Prostějově probíhat společné cvičení krizového štábu města Prostějova a složek integrovaného záchranného systému. Budou procvičovány záchranné práce při úniku nebezpečné škodliviny (amoniaku). Cvičení proběhne v době od 9 do 11 hodin. Dbejte prosím pokynů zasahujících složek záchranného systému zejména při regulaci dopravy.

Děkujeme za pochopení
Avizované II. veřejné projednání aktualizace Strategického plánu, které mělo proběhnout 21.4.2010 v přednáškovém sále Národního domu, se neuskuteční. Důvodem je dopracovávání materiálu, který bude projednán.

Děkujeme za pochopení.
Kompostéry a nádoby na bioodpad – ANKETA

Město Prostějov zvažuje přihlášení se k výzvě Operačního programu životní prostředí týkajícího se systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů včetně možnosti rozmístění kompostérů. V závislosti na získání dotace by tak město Prostějov zajistilo nákup speciálních sběrných nádob na bioodpad a kompostérů. Ty by následně bezplatně zapůjčilo svým občanům za účelem ukládání biooodpadu například ze zahrádek. Zajištěn bude i pravidelný svoz těchto sběrných nádob (zvláštní poplatek za svoz není stanoven, resp. je již zahrnut v poplatku za komunální odpad). V souvislosti s nákupem nádob na bioodpad a kompostérů zajímá město Prostějov zájem občanů o tuto službu, která se v první fázi týká obyvatel v rodinné zástavbě se zahrádkami.

Anketní lístek si můžete vytisknout z tohoto obrázku.

Anketní lístky odevzdávejte do 6.5.2010 na Informační službě Městského úřadu Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 130/14.
Můžete i volat na bezplatnou linku 800 900 001 nebo zaslat e-mail na adresu: informace@prostejov.eu

Děkujeme za Váš názor
Odbor občanských záležitostí MěÚ Prostějov (oddělení cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel, přestupkové oddělení, matrika) bude z provozních důvodů v pátek 7. května 2010 otevřen pro veřejnost až od 10:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.
V pátek 4.6.2010 bude z provozních důvodů po celý den uzavřen pro veřejnost Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov, Školní ulice 4.

Děkujeme za pochopení.
V pátek 11.6.2010 bude z provozních důvodů po celý den uzavřen pro veřejnost Odbor dopravy Městského úřadu Prostějov, Vrahovická ulice 4.

Děkujeme za pochopení.
V pátek 11.6.2010 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude z technických důvodů uzavřen pro veřejnost Finanční odbor (včetně pokladny) Městského úřadu Prostějov. Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 24.6.2010 v době od 08:00 do 12:00 hod. bude z technických důvodů uzavřen pro veřejnost Odbor obecní živnostenský úřad, Školní 4, Prostějov.
Děkujeme za pochopení
Upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku za komunální odpad, která je 30.6.2010. Sazba poplatku činí 492 Kč/osobu a rok.
Finanční odbor (oddělení místních poplatků a pokladny) je z důvodu rekonstrukce stávajících prostor přemístěn do budovy C, dveře č. 504 (nám. T. G. Masaryka 12 - ve dvoře nové přístavby radnice, naproti podatelny).

Děkujeme za pochopení.
Pozor, změna programu!

Z důvodu náhlé hospitalizace hudebníka Vojty Dyka ze skupiny NIGHTWORK dochází dnes večer 26.8.2010 ke změně programu ve Smetanových sadech v rámci Prostějovského léta 9 + 1. Namísto plánovaného vystoupení skupiny NIGHTWORK zahraje od 20.30 hodin skupina RYBIČKY 48.

Děkujeme za pochopení
-
nahoru

Projekty pro Prostějov - portál občanů Prostějovska
Projekt: Střípky z regionu - Nezávislý regionální internetový magazín
(c) 2007 - 2012 Projekty pro Prostějov
Odpovědný redaktor projektu: Pavel D. F. Hrubý