zápis ze zastupitelstva 14.2.2012 z pohledu KASC

Za všechny ty roky, co chodím na zastupitelstva, si nepamatuji tak živé a
zajímavé zastupitelstvo, jako dnešní. Je sice pravda, že se schválily všechny
body opět podle jízdního řádu, včetně vyřízení petic,
ale nějaký nezbytný demokratický přerod byl cítit ve vzduchu.
...

Diskuze k daným bodům byly bouřlivé, diskutovali i ti, kteří nemluvili už
kolik let (Faltýnek), vzájemně si zastupitelé připomínali své počátky v
zastupitelstvu před dvaceti lety (Mačák, Kolář) a četli nahlas seznam
hlasujících pro smlouvu s Manthellanem (Pospíšil). Rovněž vyplývaly na
povrch nové skutečnosti, či staré skutečnosti ohledně výběrového řízení na
nové OSC(Chytil, Matyášek), na které mělo být zapomenuto. Kontrolní výbor
(Šlambor, Kopečný, Schlesinger) zveřejnil na zastupitelstvu zjištěný
rozpor mezi záměrem zastupitelstva a schválenou smlouvou, což se za
poslední roky nikdo nepamatuje a za což by si KV zasloužil metál, ale za
což byl KV místostarostou Pospíšilem zpražen za tajení informací. Načež
vzápětí sám přiznal nezveřejněné materiály - finanční rozbor, dle kterého
bychom měli za zmařenou investici platit Manthellanu hříšné peníze v
případě odstoupení od smlouvy.

Není tedy jiný způsob, než nesvéprávnou smlouvu (ze strany města)
prohlásit za neplatnou soudně. Vede k tomu několik cest, přes Ministerstvo
vnitra, občanský soud, či Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Všichni ví,
že je celá smlouva špatně, že vybraný vítěz soutěže Manthellan nebude
realizovat původní záměr zastupitelstva, ale své čistě obchodní centrum a
i parkování čistě pro své OC.

Už rok a půl se záplatuje a mlží náhradními řešeními společenského sálu,
které si rada objednává u architekta Gottwalda a nevíme kde a za co. To
mělo předcházet rozhodnutí o zbourání KASC. Chybí nám také jednoduché
právní a ekonomické analýzy, bez nichž je těžké hlasovat a jsme přitom
jako nazí v trní, jak správně podotkl doktor Augustin. Všichni ví, že je
smlouva celá špatně a že je zde očividný rozpor se záměrem na Obchodně
společenské centrum, ale prostě zatloukat, zatloukat, zatloukat (Plzák)

No - zpět k jednání zastupitelstva:
byla tedy schválena IX.změna územního plánu z kultury na komerci, ve prospěch Manthellanu).
Byl schválen Dodatek 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách s Manthellan, a.s.,
který něco špatného napravuje a něco špatného fixuje...
A následné "vyřízení" petic v bodu 18
(zařazeno panem starostou Pišťákem až po všech podstatných bodech)
bylo už jen formálním výsledkem hlasování koalice....

Zapsáno bez titulů, za což se omlouvám. Pokračování příště.


HN