Musíme zareagovat na články vycházející V Prostějovském Večerníku, který vydává Haná press
1)že se bude KASC už příští rok bourat,
2)že opozici rozhodnutím MV sklaplo,
3)že se bude už brzo - prostě co nevidět - stavět na pozemcích bývalého Moragra nový sál.
Obávám se, že vše z toho je jen zbožné přání určitých osob.


Tak po pořadě.

Aby se mohlo KASC bourat, musí být dořešeno spousta věcí, které dořešeny nejsou. Musí proběhnout územní řízení a vydáno stavební povolení. To stavební povolení se dělá na základě projektů, které musí odpovídat platnému regulačnímu plánu a k tak velké stavbě bude muset být zpracována EIA. Demoliční výměr může získat jen majitel pozemku, což Manthellan ještě není a Město Prostějov o demolici přece žádat nebude.

Mezitím probíhá soud o neplatnosti smlouvy mezi městem Prostějov a společností Manthellan, protože co si budeme povídat, ta smlouva v pořádku není. Vyjednávací tým za město do ní vpašoval několik odstavečků například o nevypověditelnosti, o budování nového KASC za naše peníze atd... Záměr na prodej bez sálu a tržnice nebyl zveřejněn před podpisem smlouvy. Zejména ale výsledek je v rozporu se záměrem.

Kontrolní výbor ZMP zkontroloval zadání a výsledek a rovněž zkonstatoval rozpor. Zastupitelstvo nikdy nehlasovalo o změně vydaného záměru, kde sál uveden byl.

Zastupitelé za TOP09 a KDU-ČSL na Ministerstvu vnitra podali podnět na prošetření viz zde a po nesprávném rozhodnutí MV o tom, že MÚ postupoval správně, zaslali následující doplnění, co v vlastně není v pořátku - zde

Rozpor zadání výběrového řízení a výsledku podepsaného ve smlouvě řeší momentálně i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Bohužel není podmínkou pro získání stavebního/bouracího povolení aby Manthellan se základním jměním 2 miliony měla zajištěno financování miliardové výstavby, na našich pozemcích, které obhospodařuje, ale které městu ještě zatím nezaplatila (plně v souladu s onou podivnou smlouvou)

Nový sál za 100 milionů ani zdaleka nebude dosahovat kvalit stávajícího sálu (rozměr sálu, zázemí sálu, velikost, parkovací plochy kolem). Hypotetických 50 milionů od Manthellanu se použít nedají a úvěr si přece brát nebudeme.

Když toto pomineme, tak vyprojektovat, vysoutěžit a postavit nový sál v našich podmínkách nebude záležitost roku. Pozemky navíc nejsou naše a taky budou něco stát, musí se koupit tolik aby se tam vlezlo i parkoviště a věci související. (to vše v ceně 100 mil započítáno taky není). Taky není dořešený provoz. Aby náhodou nestál nový sál městskou pokladnu víc, než provoz v KASC (1,6mil ročně), což byl jeden z prvotních původních argumentů oněch určitých osob pro celou bourací akci.

Kde je pravda si musí každý domyslet a propočítat sám.
Zatím se KASC nebourá. Je předčasné si myslet opak.Na autora článků zaměstnance Haná press, s.r.o. Michala Kadlece se nelze zlobit. Ukázka novinářsky korektního článeku s panem Kadlecem je připravena zde

(HN)